HELSENORGE

Prosessgruppene i Barneblikk

Prosessgruppene er tverrfagleg samansett av representantar frå pilotkommunane og dei lokale sjukehusa i fylket, i tillegg til erfaringsrepresentantar. Gruppene skal bidra i utviklinga av familieteamet som skal etablerast i det lokale område, t.d. organisering av tiltaket «familieteam», presisere målgruppene, samarbeidsmodeller og gje anbefalingar rundt brukarmedverknad. Under kvar prosessgruppe kan du lese meir om arbeidsprosessane.

Ålesund

Arbeidet med bygge det lokale tilbudet i Ålesund er i gang.

Meir om arbeidet i Ålesund

Molde

Arbeidet med bygge det lokale tilbudet i Molde er i gang.

Meir om arbeidet i Molde

Kristiansund

Arbeidet med bygge det lokale tilbudet i Kristiansund er i gang.

Meir om arbeidet i Kristiansund

Ulstein

Fann du det du leita etter?