HELSENORGE

Faglig samarbeidsutval for akuttmedisinsk kjede

Formålet til faglige samarbeidsutval er å fungere som et rådgivande organ og forvalte utøvinga av dei ulike delavtalene. Faglige samarbeidsutval rapporterer til strategisk samarbeidsutval.
Borgos Fotos

Faglig samarbeidsutval for akuttmedisinsk kjede ​​har eit særskilt ansvar for å følgje opp delavtale 6 i Samarbeidsavtalen (pdf).

Mandat​

a) Utarbeide handlingsplan som konkretiserer ansvar og oppgåver i kommuner og helseføretak. Handlingsplanen skal høyrast og forankrast hjå Lokale samhandlingsutval og bli vedteken i Strategisk samarbeidsutval. Handlingsplanen skal reviderast kvart andre år med evaluering av mål, tiltak og effekt. 

b) Ansvar for vidareformidling av informasjon til kommuner og helseføretaket for implementering av vedtekne tiltak.

c) Samarbeide med tilsvarande fagråd i Helse Midt-Norge. ​


Medlemar

​Frå helseføretaket (Helse Møre og Romsdal - HMR):

Hans Olav Ose
Beredskapssjef, Stab HMR
​Hans.Olav.Ose@helse-mr.no​​​​

Knut Erik Skogheim (nestleiar faglig samarbeidsutval)
Avdelingsleder, Klinikk for prehospitale tjenester​​
Knut.Erik.Skogheim@helse-mr.no

Tore Paulsen
Seksjonsleder AMK, Klinikk for prehospitale tjenester
tore.paulsen@helse-mr.no​

Espen Rørvik
Seksjonsoverlege, anestesiologi, Klinikk for prehospitale tjenester
Espen.Kare.Rorvik@helse-mr.no

Nordmøre interkommunalt politisk råd (Nordmøre IPR)
Askill Sandvik
Leder for legevaktsfunksjon, Kristiansund kommune
Askill.iversen.sandvik@kristiansund.kommune.no

Romsdal interkommunalt politisk råd (Romsdal IPR)
Sindre Ervik Sætre​
Legevaktsoverlege, Molde kommune
sindre.saetre@molde.k​ommune.no​

Sunnmøre regionråd - Søre
Erlend Bae (leiar faglig samarbeidsutval)
Søre Sunnmøre legevakt
erlend.bae@volda.kommune.no

Sunnmøre re
gionråd - Nordre
Judith Molvær
Operativ leiar legevakt
Judith.Molvaer@alesund.kommune.no

Fastlegerepresentant
Per Arild Strand
​Fastlege Kristiansund kommune, legevaktsoverlege Kristiansund​​
perarilds@gmail.com

Brukerrepresentant kommune
Lillyanne Blindheim-Rødal
NRF/ Kreftforeningen
lillyrodal@gmail.com

Brukerrepresentant HMR
Atle Tangen
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Atle.Tangen@helse-mr.no​​

Møteplan

Kommande møte: 1. desember (Molde)

Referat frå møter

Referat 17.11.21​

Referat 21.10.21 (pdf)

Referat 23. 08.21 (pdf)

Referat 09.06.21​​ (pdf)

Handlingsplan

Kontaktinfo

For førespurnad til faglig samarbeidsutval om beredskap ta kontakt med:

Leiar: Erlend Bae
Erlend.Bae@volda.kommune.no

Nestleiar: Knut Erik Skogheim
Knut.Erik.Skogheim@helse-mr.no ​​​Fann du det du leita etter?