HELSENORGE

Faglig samarbeidsutval for helseberedskap

Formålet til faglige samarbeidsutval er å fungere som et rådgivande organ og forvalte utøvinga av dei ulike delavtalene. Faglige samarbeidsutval rapporterer til strategisk samarbeidsutval.


Beredskap

​​​Faglig samarbeidsutval for helseberedskap har eit særskilt ansvar for å følgje opp delavtale 6 i Samarbeidsavtalen (pdf).​​

Mandat

a) Utarbeide handlingsplan som konkretiserer ansvar og oppgåver i kommuner og helseføretak. Handlingsplanen skal høyrast og forankrast hjå Lokale samhandlingsutval og bli vedteken i Strategisk samarbeidsutval. Handlingsplanen skal reviderast kvart andre år med evaluering av mål, tiltak og effekt. 

b) Ansvar for vidareformidling av informasjon til kommuner og helseføretaket for implementering av vedtekne tiltak.

c) Samarbeide med tilsvarande fagråd i Helse Midt-Norge. ​


Medlemar

​Frå helseføretaket (Helse Møre og Romsdal - HMR):

Hans Olav Ose (leiar faglig samarbeidsutval)
Beredskaps- og sikkerhetsleder, Stab HMR
​Hans.Olav.Ose@helse-mr.no​​​​​

Mona Ryste
Rådgivar, Fag/ledernivå HMR, Klinikk Volda Sjukehus
Mona.Ryste@helse-mr.no

Inge Ødven
Fag/ledernivå HMR, Klinikk Ålesund sykehus
Inge.Odven@helse-mr.no

Chris Mari Rodriguez Olsen
Lokal krisestabsleder Kristiansund sykehus
Chris.Mari.Rodriguez.Olsen@helse-mr.no​

Anita Skarshaug
Fag/ledernivå HMR, Klinikk SNR Molde
Anita.Skarshaug.Kvendseth@helse-mr.no

Nordmøre interkommunalt politisk råd (Nordmøre IPR)
Bjørn Sletbakk
Ass. kommunedirektør Tingvoll kommune
bjorn.sletbakk@tingvoll.kommune.no​

Romsdal interkommunalt politisk råd (Romsdal IPR)
Harald Westby Digernes (nestleiar faglig samarbeidsutval)
Helse- og velferdssjef Rauma kommune
Harald.Digernes@rauma.kommune.no​

Sunnmøre regionråd - Søre
Arne Runar Vik
Kommunalsjef Teknisk Ulstein kommune
arne.runar.vik@ulstein.kommune.no

Sunnmøre regionråd - Nordre
Vidar Tolås
Rådgivar beredskap, Ålesund kommune
Vidar.Tolas@alesund.kommune.no​

Fastlegerepresentant
Per Arild Strand
​Fastlege Kristiansund kommune, legevaktsoverlege Kristiansund
perarilds@gmail.com​

Brukerrepresentant kommune
Lillyanne Blindheim-Rødal​
NRF/ Kreftforeningen
lillyrodal@gmail.com

Brukerrepresentant HMR
Per Sigbjørn Øvermo
Pensjonistforbundet
peroeve@online.no​

Statsforvalteren (observatør)
Stine Sætre
Fylkesberedskapsleder
fmmrstsa@statsforvalteren.no​

Karin Müller Mikaelsen
Fylkeslege
fmmrkami@statsforvalteren.no

Molde kommune (observatør)
Torill Berg, Beredsskapssjef

Møteplan

Kommande møte: 7. juni 2023

Referat frå møter

Referat 09.03.23 (pdf)

Referat 23.11.22 (pdf)

Referat 23.09.22 (pdf)

Referat 17.06.22 (pdf)

Referat 11.02.22 (pdf)

Referat 07.12.21 (pdf)

Referat 16.09.​21 (pdf)

Referat 17.08.21​ (pdf)

Eldre referat frå Ak​uttutvalet (søkbar database)

Handlingsplan

Kontaktinfo

For førespurnad til faglig samarbeidsutval for helseberedskap ta kontakt med:

Leiar: Hans Olav Ose
Beredskaps og sikkerhetsleder, Stab HMR
​Hans.Olav.Ose@helse-mr.no​​​​​

Nestleiar: Harald Westby Digernes
Helse- og velferdssjef Rauma kommune
Harald.Digernes@rauma.kommune.no​

Fann du det du leita etter?