HELSENORGE

Faglig samarbeidsutval for IKT-løsninger og elektronisk samarbeid

Formålet til faglige samarbeidsutval er å fungere som et rådgivande organ og forvalte utøvinga av dei ulike delavtalene. Faglige samarbeidsutval rapporterer til strategisk samarbeidsutval.

Faglig samarbeidsutval for IKT-løysingar og elektronisk samarbeid har eit særskilt ansvar for å følgje opp delavtale 4 i Samarbeidsavtalen (pdf).

Mandat

a) Utarbeide handlingsplan som konkretiserer ansvar og oppgåver i kommuner og helseføretak. Handlingsplanen skal høyrast og forankrast i dei lokale samhandlingsutvala og bli vedteken i strategisk samarbeidsutval. Handlingsplanen skal ha årlig revisjon, med evaluering av mål/tiltak/effekt.          
  
b) Ansvar for vidareformidling av informasjon til kommuner og helseføretaket, og arrangere felles fagdagar ved behov.          
  
c)  Samarbeide med dei øvrige fagråda i Midt-Norge. 

Medlemar

Frå helseføretaket (Helse Møre og Romsdal - HMR):    

Odd Arne Maridal (leiar i utvalet)
IKT-sjef, E-helse og teknologi
Odd.Arne.Maridal@helse-mr.no    

Kirsti Hamar
Lokal innføringsleder, Helseplattformen
Kirsti.Margrethe.Hamar@helse-mr.no      

Nordmøre interkommunalt politisk råd (Nordmøre IPR)
Janne Marthe Viddal
Rådgivar helse
E-post

Romsdal interkommunalt politisk råd (Romsdal IPR)
Thormod Spilling
ROR-IKT, Avd. leder tjenesteutvikling, Molde kommune
thormod.spilling@ror-ikt.no​

Sunnmøre regionråd - Søre
Inge Pettersen
Systemansvarleg helse og omsorg, Søre Sunnmøre IKT (SSIKT)
inge.pettersen@ssikt.no

Sunnmøre regionråd - Nordre
Ann Kristin Røyset (nestleiar i utvalet)​
Prosjektleiar/ verksemdleiar Ålesund kommune
Ann.Kristin.Royset@alesund.kommune.no 

Fastlege​
Martin Skrove
Fastlege, Molde kommune
martin.skrove@gmail.com​

Brukerrepresentant kommune
Stig Ålgårdstad
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
stig.algardstad@hotmail.com
    
Brukerrepresentant Helse Møre og Romsdal
Asle John Giske
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
giskeasle@gmail.com

Møteplan


Kommande møte: Hausten 2022

Referat frå møter

Referat 20.06.22

Referat 27.01.22 (pdf)

Referat 06.09.21​ (pdf)

Eldre dokument frå fagråd digital samhandling

18.01.2021:
Referat Fagråd digital samhandling

Orientering om poliklinisk plakat ASU_OSU

Saksframlegg legevakt

Generisk sak til ASU_OSU vedr. ROSe_meldinger

Handlingsplan

Ny handlingsplan er under arbeid.

Handlingsplan 2020 for Regionalt fagråd digital samhandling Midt-Norge

Kontaktinfo


For førespurnad til faglig samarbeidsutval for IKT-løysingar og elektronisk samarbeid ta kontakt med:​

LeiarOdd Arne Maridal
IKT-sjef, Fagavdelinga
Odd.Arne.Maridal@helse-mr.no    

NestleiarAnn Kristin Røyset
Prosjektleiar/ verksemdsleiar Ålesund kommune
Ann.Kristin.Royset@alesund.kommune.no ​​

Fann du det du leita etter?