HELSENORGE

Faglig samarbeidsutval for IKT-løsninger og elektronisk samarbeid

Formålet til faglige samarbeidsutval er å fungere som et rådgivande organ og forvalte utøvinga av dei ulike delavtalene. Faglige samarbeidsutval rapporterer til strategisk samarbeidsutval.

Faglig samarbeidsutval for IKT-løysingar og elektronisk samarbeid har eit særskilt ansvar for å følgje opp delavtale 4 i Samarbeidsavtalen (pdf).

Mandat

a) Utarbeide handlingsplan som konkretiserer ansvar og oppgåver i kommuner og helseføretak. Handlingsplanen skal høyrast og forankrast hjå Lokale samhandlingsutval og bli vedteken i Strategisk samarbeidsutval. Handlingsplanen skal reviderast kvart andre år med evaluering av mål, tiltak og effekt. 

b) Ansvar for vidareformidling av informasjon til kommuner og helseføretaket for implementering av vedtekne tiltak.

c) Samarbeide med tilsvarande fagråd i Helse Midt-Norge. ​​


Medlemar

Frå helseføretaket (Helse Møre og Romsdal - HMR):    

Odd Arne Maridal (leiar i utvalet)
IKT-sjef, E-helse og teknologi
Odd.Arne.Maridal@helse-mr.no    

Kirsti Hamar
Lokal innføringsleder, Helseplattformen
Kirsti.Margrethe.Hamar@helse-mr.no      

Nordmøre interkommunalt politisk råd (Nordmøre IPR)
Janne Marthe Viddal
Rådgivar helse
janne.marthe.viddal@kristiansund.kommune.no​

Romsdal interkommunalt politisk råd (Romsdal IPR)
Thormod Spilling
ROR-IKT, Avd. leder tjenesteutvikling, Molde kommune
thormod.spilling@ror-ikt.no​

Sunnmøre regionråd - Søre
Inge Pettersen
Systemansvarleg helse og omsorg, Søre Sunnmøre IKT (SSIKT)
inge.pettersen@ssikt.no

Sunnmøre regionråd - Nordre
Ann Kristin Røyset (nestleiar i utvalet)​
Prosjektleiar/ verksemdleiar Ålesund kommune
Ann.Kristin.Royset@alesund.kommune.no 

Fastlege​
Martin Skrove
Fastlege, Molde kommune
martin.skrove@gmail.com​

Brukerrepresentant kommune
Stig Ålgårdstad
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
stig.algardstad@hotmail.com
    
Brukerrepresentant Helse Møre og Romsdal
Asle John Giske
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
giskeasle@gmail.com

Møteplan


Kommande møte: Våren 2023

Referat frå møter

Referat 20.06.22

Referat 27.01.22 (pdf)

Referat 06.09.21​ (pdf)

Eldre dokument frå fagråd digital samhandling

18.01.2021:
Referat Fagråd digital samhandling

Orientering om poliklinisk plakat ASU_OSU

Saksframlegg legevakt

Generisk sak til ASU_OSU vedr. ROSe_meldinger

Handlingsplan

Handlingsplan Faglig samarbeidsutval for IKT-løsninger og elektronisk samarbeid 2022 - 2025 (pdf)

Orientering om handlingsplan 2020 for Regionalt fagråd digital samhandling Midt-Norge

Kontaktinfo


For førespurnad til faglig samarbeidsutval for IKT-løysingar og elektronisk samarbeid ta kontakt med:​

LeiarOdd Arne Maridal
IKT-sjef, Fagavdelinga
Odd.Arne.Maridal@helse-mr.no    

NestleiarAnn Kristin Røyset
Prosjektleiar/ verksemdsleiar Ålesund kommune
Ann.Kristin.Royset@alesund.kommune.no ​​

Fann du det du leita etter?