HELSENORGE

Faglig samarbeidsutval for vaksenhabilitering

Formålet til faglige samarbeidsutval er å fungere som eit rådgivande organ og forvalte utøvinga av dei ulike delavtalane i Samarbeidsavtale mellom kommunane og Helse Møre og Romsdal HF. Faglige samarbeidsutval rapporterer til strategisk samarbeidsutval. 

Hender

​Faglig samarbeidsutval for vaksenhabilitering har eit særskilt ansvar for å følgje opp delavtale 1 i Samarbeidsavtalen (pdf).

Mandat

​​​a) Utarbeide handlingsplan som konkretiserer ansvar og oppgåver i kommuner og helseføretak. Handlingsplanen skal høyrast og forankrast hjå Lokale samhandlingsutval og bli vedteken i Strategisk samarbeidsutval. Handlingsplanen skal reviderast kvart andre år med evaluering av mål, tiltak og effekt. 

b) Ansvar for vidareformidling av informasjon til kommuner og helseføretaket for implementering av vedtekne tiltak.

c) Samarbeide med tilsvarande fagråd i Helse Midt-Norge. ​​


Medlemar

Frå helseføretaket (Helse Møre og Romsdal - HMR):

​Iris Relling Nielsen
Overlege spesialisering rehabilitering Sunnmøre, Klinikk psykisk helse og rus
Iris.Relling.Nielsen@helse-mr.no​

Torill Myklebust Hjelseth (nestleiar)
Fagkonsulent, Klinikk psykisk helse og rus
Torill.Myklebust.Hjelseth@helse-mr.no

Perny Kristin Oksnes
Avdelingsleiar, sykehuspsykiatri Sunnmøre, Klinikk psykisk helse og rus
Perny.Kristin.Oksnes@helse-mr.no

Hilde Husby
Seksjonsleder spesialisert habilitering Nordmøre og Romsdal, Klinikk psykisk helse og rus​
Hilde.Husby@helse-mr.no​​

Nordmøre interkommunalt politisk råd (Nordmøre IPR)
Siw Helgadottir Teksum
Avdelingsleiar, habilitering Sunndal
siw.helgadottir.teksum@sunndal.kommune.no

Romsdal interkommunalt politisk råd (Romsdal IPR)
Ina Killingrød Greve (leiar)
Einingsleiar bu- og habiliteringstenestene Vestnes kommune
ina.greve@vestnes.kommune.no 

Sunnmøre regionråd - Søre
Guro Bakke Liaskar
Einingsleiar bu- og habilitering, Ørsta kommune
guro.bakke.liaskar@orsta.kommune.no

Sunnmøre regionråd - Nordre
Heidi Vegsundvåg
Rådgjevar, Tiltakskontoret, Sula kommune​
heidi.vegsundvag@sula.kommune.no​

Fastlege/praksiskonsulent
Jonas Vegsundvåg
Fastlege Ålesund, praksiskonsulent
jonas.vegsundvag@alesund.kommune.no​

Sofie Møller-Christensen (i permisjon)
Fastlege Giske kommune, praksiskonsulent Søre Sunnmøre
sofie.moller-christensen@helse-mr.no​

Brukerrepresentant kommune
Tove Kroknes
FFO/ CP-foreningen
tove@sund-bredband.no

Brukerrepresentant HMR
Janne Remøy Endresen
SAFO/ NFU (Norsk Forbund for Utviklingshemmede)
janne@endres1.no​

Møteplan


Kommande møteHaust 2022 (fysisk)​

Referat frå møter

Handlingsplan


​​

Kontaktinfo


For førespurnad til faglig samarbeidsutval for vaksenhabilitering ta kontakt med:

Leiar
Ina Killingrød Greve
Einingsleiar bu- og habiliteringstenestene Vestnes kommune
ina.greve@vestnes.kommune.no 

Nestleiar
Torill Myklebust Hjelseth
Fagkonsulent, Klinikk psykisk helse og rus
Torill.Myklebust.Hjelseth@helse-mr.no

Fann du det du leita etter?