Felles samarbeidssekretariat

Formålet til felles samarbeidssekretariat (samarbeidssekretariatet) er å vere kontaktpunkt i samarbeidsspørsmål og koordinere partnarskapsmøter samt møter i strategisk samarbeidsutval. 

Illustrasjon samarbeid

Mandat


a) Førebu partnarskapsmøte og utvida samarbeidsmøte/dialogmøte. 

b) Legge til rette for årlig samling på tvers av faglige samarbeidsutval. 

c) Saman med leiar og nestleiar i strategisk samarbeidsutval utarbeide møteagenda for strategisk samarbeidsutval. 

d) Skrive referat og publisere saksdokument, samt koordinere oppfølging av vedtak. 

e) Utarbeide årlig rapport om samhandlingsavvik og presentere til strategisk samarbeidsutval og lokale samarbeidsutval. ​

Medlemar

​Nordmøre interkommunalt politisk råd (IPR)
Bjørn Carsten Buan
Kommuneoverlege Surnadal kommune

Romsdal ​Region​råd (ROR)
Alf Reistad (nestleiar)
​Dagleg leiar ROR

Søre Sunnmøre​
Under avklaring

Nordre Sunnmøre
Bodil Haugen Våge
Rådgivar Ålesund kommune, felles samhandlingsressurs Nordre Sunnmøre

​Møre og Romsdal helseføretak (HMR):
Eli Otterlei (leiar)
Samhandlingssjef, Samhandlingsseksjonen HMR
E-post: Eli.Otterlei@helse-mr.no

Britt Valderhaug Tyrholm 
Spesialrådgivar, Samhandlingsseksjonen HMR

Stian Endresen
Leiar praksiskonsulentordninga HMR, fastlege Ulstein kommune

Møteplan

Kommande møte: 22. september 2021

Felles samarbeidssekreteriat møter​ kvar onsdag frå og med 29. september 2021.

Referat frå møter


September 2021: Referat 15.09 (pdf)Kontaktinfo

​For førespurnad til felles samarbeidssekretariat ​eller informasjon knytt til andre helsefellesskap ta kontakt med:

Leiar
Eli Otterlei
Samhandlingssjef, Samhandlingsseksjonen HMR

Nestleiar:
Alf Reistad
​Dagleg leiar RORFann du det du leita etter?