HELSENORGE

Felles samarbeidssekretariat

Formålet til felles samarbeidssekretariat (samarbeidssekretariatet) er å vere kontaktpunkt i samarbeidsspørsmål og koordinere partnarskapsmøter samt møter i strategisk samarbeidsutval. 

Illustrasjon samarbeid

Mandat


a) Førebu partnarskapsmøte og utvida samarbeidsmøte/dialogmøte. 

b) Legge til rette for årlig samling på tvers av faglige samarbeidsutval. 

c) Saman med leiar og nestleiar i strategisk samarbeidsutval utarbeide møteagenda for strategisk samarbeidsutval. 

d) Skrive referat og publisere saksdokument, samt koordinere oppfølging av vedtak. 

e) Utarbeide årlig rapport om samhandlingsavvik og presentere til strategisk samarbeidsutval og lokale samarbeidsutval. ​

Medlemar

​Nordmøre interkommunalt politisk råd (Nordmøre IPR)
Bjørn Carsten Buan
Kommuneoverlege Surnadal kommune

Romsdal ​interkommunalt politisk råd (Romsdal IPR)
Alf Reistad (nestleiar)
​Dagleg leiar Romsdal IPR

Søre Sunnmøre​
Oddvar Marøy
Samhandlingskoordinator Søre Sunnmøre

E-post: oddvar.ma​roy@volda.kommune.no​

Nordre Sunnmøre
Bodil Haugen Våge (referent)
Rådgivar Ålesund kommune, felles samhandlingsressurs Nordre Sunnmøre

​Møre og Romsdal helseføretak (HMR):
Eli Otterlei (leiar)
Samhandlingssjef, Samhandlingsseksjonen HMR
E-post: Eli.Otterlei@helse-mr.no

Britt Valderhaug Tyrholm 
Spesialrådgivar, Samhandlingsseksjonen HMR

Stian Endresen
Leiar praksiskonsulentordninga HMR, fastlege Ulstein kommune

Møteplan

Kommande møte
Felles samarbeidssekreteriat møter​ fast onsdagar i oddetalsveker frå 0830 - 1100 (digitalt). Fysiske møte vert vurdert undervegs. ​

Kontaktinfo

​For førespurnad til felles samarbeidssekretariat ​eller informasjon knytt til andre helsefellesskap ta kontakt med:

Leiar
Eli Otterlei
Samhandlingssjef, Samhandlingsseksjonen HMR

Nestleiar:
Alf Reistad
​Dagleg leiar Romsdal IPR

Sekreteriat/referent: 
Bodil Haugen Våge
Rådgivar Ålesund kommune, felles samhandlingsressurs Nordre Sunnmøre

Fann du det du leita etter?