HELSENORGE

Informasjon om honorering av brukarrepresentantar og fastlegar

Her finn du relevant informasjon knytt til honorering og reiserekningar for brukarrepresentantar og fastlegar. Dette gjeld for deltaking på alle nivå i Helsefellesskap Møre og Romsdal. 

Honorering brukarrepresentantar kommunar og fastlegar

Vedrørande godtgjersle/ honorering til næringsdrivande fastlegar og kommunale brukarrepresentantar som i Helsefellesskap Møre og Romsdal, er det pr. 30.11.21 utarbeida nye retningslinjer.

For framgangsmåte og generell informasjon om honorering, godtgjersle og reiserekning til brukarrepresentantar frå kommunar og fastlegar: 


Alternativt skjema for utfylling for kommunale brukarrepresentantar, dersom elektronisk framgangsmåte ikkje kan nyttast:

Honorering brukarrepresentantar Helse Møre og Romsdal HF

Brukarrepresentantar i Helse Møre og Romsdal registrerer fortrinnsvis elektronisk reiserekning i systemet Aditro Expence. 
Ved møtegodtgjerdsle må leiar av utval sende bekreftelse/e-post til lønnskontoret, merkast med RESH for brukerutvalet HMR 4212089 til
Janne K. Beøy, e-post:
Janne.Beoy@hel​se-mr.no ​

Dette i tillegg til evt. reiserekning som over.

Alternativ for personar som ikkje har tilgang elektronisk:

Manuell reiserekning HMR 2021 - reiserekning med diett (Excel)​

Manuell reiserekning HMR 2021 - reiserekning utan diett (Excel)

Manuelle reiserekningar må vere attestert før dei sendast til:
May Kristin Kolerud, e-post: May.Kristin.Kolerud@helse-mr.no​

Fann du det du leita etter?