HELSENORGE

Lokale samarbeidsutval (LSU)

Formålet til dei fire lokale samarbeidsutvala (LSU) i Møre og Romsdal er å vere eit forum for forbetringsarbeid og samarbeid mellom sjukehus og kommunane i opptaksområdet.

Fann du det du leita etter?