Partnerskapsmøte

Formålet til partnerskapsmøte er å vere ein møteplass for å utvikle helsetenesta til det beste for befolkninga i Møre og Romsdal. 
Dette vere seg å informere om utfordringar, skape ei felles forståing og forankre strategi for å løyse felles utfordringar.

Mandat


a) Godkjenne årsmelding

b) Anbefale felles utviklingsretning og innsatsområder

c) Val av tema til utvida samarbeidsmøte

d) Gi mandat til strategisk samarbeidsutval

Medlemar


Frå helseføretaket (Helse Møre og Romsdal - HMR):

Ingve Theodorsen (styreleiar), styret HMR

Lodve Solholm (nestleiar), styret HMR

Øyvind Bakke, adm. direktør HMR

May-Helen Molvær Grimstad
Kommunikasjon- og samhandlingsdirektør, Kommunikasjons- og samhandlingsavdelinga HMR

Torstein Hole
Fagdirektør, Fagavdelinga HMR

Ståle Hoff
Klinikksjef, Klinikk for psykisk helse og rus

Lars Erik Sjømæling
Klinikksjef, Klinikk for prehospitale tjenester

Jorun Bøyum
Klinikksjef, Klinikk for kreft og rehabilitering

Georg Nikolai Johnsen
Klinikksjef, Nye Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR)

Palma Hånes
Klinikksjef, Klinikk Volda sjukehus

Elisabeth Siebke
Klinikksjef, Klinikk Ålesund sjukehus

Stian Endresen
Leder praksiskonsulentordninga HMR, fastlege Ulstein kommune

Nordmøre interkommunale politiske råd:
Kjell Neergaard
Ordfører Kristiansund kommune, leiar NIPR

Berit Irene Hannasvik
Kommunedirektør Averøy kommune, leiar kommunedirektørutvalget

Ingeborg Johnsrud Dyrnes
Kommunalsjef helse, Smøla kommune

Romsdal regionråd:
Torgeir Dahl
Ordførar Molde kommune, leiar ROR

Per Sverre Ersvik
Kommunedirektør Hustadvika kommune

Jan Erik Hovdenak
Kommunalsjef Aukra kommune

Sunnmøre regionråd - Søre:
Sølvi Dimmen
Ordførar Volda kommune

Verner Larsen
Kommunedirektør Ulstein kommune

Svein Berg- Rusten
Kommunalsjef/kommuneoverlege Volda kommune

Sunnmøre regionråd - Nordre:
Eva Vinje Aurdal
Ordføra​r Ålesund kommune

Geir Ove Vegsund
Kommunedirektør Sykkylven kommune

Kjetil Fylling
Kommunalsjef Sula kommune

Brukerrepresentant frå kommune
Helge Hansen
PROFO (Prostatakreftforeningen)

Brukerrepresentant frå kommune, vara
Øistein Edvardsen
LPP (Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse)

Brukerrepresentant helseføretaket
Paula Næss Skår
Leiar av Brukarutvalet (BU)

Brukerrepresentant helseføretaket, vara
Ann Helene Skare
Nestleiar Brukarutvalet (BU)
he-skare@online.no​

ara Nordmøre interkommunale politiske råd​​ (NIPR)
Ingrid O. Rangønes
Ordfører Averøy, nestleiar NIPR

Kommune vara NIPR
Knut Haug
en
Kommunedirektør Surnadal kommune, nestleiar ​​​kommunedirektørutvalget

Kommune vara Romsdal regionråd (ROR)
Odd Jørgen Nilssen
Ordfører Aukra kommune

Kommune vara ROR
Toril Hovdenak
Kommunedirektør Rauma

Kommune vara Søre Sunnmøre: Avklares, 2 repr.
Kommune vara Nordre Sunnmøre: Avklares, 2 repr.
HMR vara: Avklares, 2 repr.


Møteplan


Kommande møte: 20. oktober 2021

17. november 2021

Referat frå møter


Leggast ut når klart

K​ontaktinfo​


​Har du spørsmål eller ønsker å kome i kontakt med partnerskapsmøte​, ta kontakt med felles samarbeidssekreteriat​ Fann du det du leita etter?