HELSENORGE

Partnerskapsmøte

Formålet til partnerskapsmøte er å vere ein møteplass for å utvikle helsetenesta til det beste for befolkninga i Møre og Romsdal. Dette vere seg å informere om utfordringar, skape ei felles forståing og forankre strategi for å løyse felles utfordringar.

Mandat

  1. Drøfte utfordringsbiletet og tilrå felles utviklingsretning og innsatsområde​ for å utvikle helsetenestene i Møre og Romsdal.

  2. Godkjenne felles Årsrapport for Helsefellesskap Møre og Romsdal.

  3. Delegere oppgåver til Strategisk samarbeidsutval og Felles samarbeidssekretariat​ (samarbeidssekretariatet).

  4. Fastsette tidspunkt og tema for Utvida samarbeidsmøte.

Medlemar

Frå Helse Møre og Romsdal helseføretak (HMR)​:

Ingve Theodorsen, styreleiar, styret HMR

Gerd Marit Langøy, nestleiar, styret HMR
gerd.marit.langoy@gmail.com​

Heidi Nilsen, konstituert adm. direktør HMR​
Heidi.Nilsen@helse-mr.no
(Ny adm. direktør Olav Lødemel frå 1. november)

May Helen Molvær Grimstad (nestleiar partnerskapsmøte)​​
Kommunikasjonsdirektør, Kommunikasjons- og samhandlingsavdelinga HMR

Erik Solligård
Fagdirektør, Fagavdelinga HMR
erik.solligard@helse-mr.no​​

Kjetil Lundberg

HR-direktør, HR-avdelinga​ HMR
kjetil.lundberg@helse-mr.no

Ståle Hoff
Klinikksjef, Klinikk for psykisk helse og rus

Lars Erik Sjømæling
Klinikksjef, Klinikk for prehospitale tjenester

Siri Talseth Frilund
Klinikksjef, Klinikk for kreft og rehabilitering

Britt Rakvåg Roald
Klinikksjef, Nye Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR)

Palma Hånes
Klinikksjef, Klinikk Volda sjukehus

Elisabeth Siebke
Klinikksjef, Klinikk Ålesund sjukehus

Stian Endresen
Leiar praksiskonsulentordninga HMR, fastlege Ulstein kommune

Thilde Camilla Svela, 1. vara
Fastlege Molde kommune, praksiskonsulent Romsdal
Thilde.Camilla.Svela@helse-mr.no

Andreas Nybrott Hals, 2. vara
Fastlege Kristiansund kommune, praksiskonsulent Nordmøre
Andreas.Nybrott.Hals@helse-mr.no 

Nordmøre interkommunale politiske råd (Nordmøre IPR)
Kjell Neergaard
Ordfører Kristiansund kommune

Odd Arild Bugge
Kommunedirektør Tingvoll kommune
Repr. under avklaring

Romsdal ​​interkommunalt ​​politisk råd (Romsdal IPR)
Torgeir Dahl
Ordførar Molde kommune

Per Sverre Ersvik (leiar partnerskapsmøte)
Kommunedirektør Hustadvika kommune

Jan Erik Hovdenak
Kommunalsjef Aukra kommune

Sunnmøre regionråd - Søre​
Sølvi Dimmen
Ordførar Volda kommune

Verner Larsen
Kommunedirektør Ulstein kommune

Svein Berg-Rusten
Kommunalsjef​ Volda kommune

Sunnmøre regionråd - Nordre
Eva Vinje Aurdal
Ordføra​r Ålesund kommune

Kjetil Fylling
Kommunalsjef Sula kommune

Bente Glomset Vikhagen
Kommunedirektør Sykkylven kommune
bente.glomset.vikhagen@sykkylven.kommune.no​

Brukerrepresentant frå kommune
Helge Hansen
PROFO (Prostatakreftforeningen)

Brukerrepresentant frå kommune, vara
Øistein Edvardsen
LPP (Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse)

Brukerrepresentant helseføretak
Paula Næss Skår
Leiar av Brukarutvalet (BU)

Brukerrepresentant helseføretak, vara
Ann Helene Skare
Nestleiar Brukarutvalet (BU)
he-skare@online.no​

Observatør
Grete Teigland, Statsforvaltaren i Møre og Romsdal
fmmrgrte@statsforvalteren.no ​​

Observatør, vara
Karin Müller Mikaelsen, Fylkeslege, Statsforvaltaren

Vara Nordmøre interkommunalt politisk råd​​ (Nordmøre IPR)
Ingrid O. Rangønes, 1. vara
Ordfører Averøy, nestleiar NIPR

Kommune vara Nordmøre IPR
Knut Haugen, 2. vara
Kommunedirektør Surnadal kommune, nestleiar ​​​kommunedirektørutvalget

Kommune vara Romsdal interkommunalt politisk råd (Romsdal ​​IPR)​​
Odd Jørgen Nilssen, 1. vara
Ordfører Aukra kommune

Kommune vara Romsdal IPR
Toril Hovdenak, 2. vara
Kommunedirektør Rauma

Kommune vara Søre Sunnmøre regionråd
Sverre Leivdal, 1. vara
Varaordførar i Volda kommune
sverre.leivdal@volda.kommune.no​

Rune Sjurgard, 2. vara
Kommunedirektør i Volda kommune
Rune.Sjurgard@volda.kommune.no

Kommune vara Nordre Sunnmøre regionråd
Siv Katrin Ulla, 1. vara
Utvalsleiar Komite for helse og omsorg i Ålesund kommune
Siv.Katrin.Ulla@alesund.kommune.no

Karl Andre Birkhol, 2.vara
Kommunedirektør i Fjord kommune
karl.andre.birkhol@fjord.kommune.no

HMR vara
Helge Storøy, 1.vara, Direktør for e-helse og teknologi, HMR
helge.storoy@helse-mr.no 

Henrik Erdal, 2. vara, ass. fagdirektør Helseplattformen
Henrik.Erdal@helse-mr.no​​

I tillegg møter samarbeidssekretariatet fast

Møteplan

Kommande møte:​​​

​14. november 2023 (inkludert utvida samarbeidsmøte)

Referat frå møte


Avholdt møte 26.10.22 (inkludert utvida samarbeidsmøte)​ uten referatFor ytterlegare vedlegg til referata eller annan info, ta kontakt med felles samarbeids​sekretariat​​

K​ontaktinfo​

Har du spørsmål eller ønsker å kome i kontakt med partnerskapsmøte​, ta kontakt med

Leiar partnerskapsmøte:

Per Sverre Ersvik, Kommunedirektør Hustadvika kommune

​Nestleiar partnerskapsmøte:
May Helen Molvær Grimstad, Kommunikasjonsdirektør, Kommunikasjons- og samhandlingsavdelinga HMR
May.Helen.Molver.Grimstad@he​lse-mr.no

Fann du det du leita etter?