HELSENORGE

Reforhandling av samhandlingsavtalen

Samhandlingsavtalen har til formål å konkretisere oppgåve- og ansvarsfordelinga mellom kommunen og helseføretaket, og skal bidra til at pasientar og brukarar mottar eit heilskapleg tilbod om helse- og omsorgstenester.

Vi er pliktige til å evaluere avtalen kvart andre år med mål om at avtalen utviklast til å bli eit godt rammeverk for samhandlinga til pasienten sitt beste. Avtalen er revidert i 2021 og heiter no Samarbeidsavtale.


Les under om prosessen som førte fram til den reviderte avtalen og den eldre utgåva av samhandlingsavtalen.

Prosessen frem til revidert avtale

Oppsummering etter høyring for revidert samarbeidsavtale

Prosess for reforhandling av samhandlingsavtalenMedlemmer i forhandlingsutvalet

Innspelshøyring samarbeidsavtale mellom kommunane og Helse Møre og Romsdal desember 2019 - februar 2020Høyring om revidert samhandlingsavtale/samarbeidsavtale

Eldre samhandlingsavtale 2015 -2020

Covid-19 – høring ny delavtale 14 – «Pandemi-tillegg»

Oppsummering prosess, innspill og veien videre

Referat fra forhandlingsutvalet

2020:

05.november  Referat

28 -29. oktober  Referat

30.januar      Referat

27.februar    Referat

20.april          Referat                           

04.mai           Referat

11.mai           Referat

18.mai           Referat

25.mai           Referat

28.mai           Referat

05.juni           Referat

11.juni           Referat

20.august      Referat

2019:

30.januar      Referat

17.januar:     Referat                            

26.august     Referat

14.oktober:   Referat

20.november   Referat

2018: 

8.november:  Protokoll                       

Framdrift-  og møteplan forhandlingsutvalget ​

Framdrift-  og møteplan forhandlingsutvalget

Regionalt arbeid

2018: 05. desember Referat

2019: 09. januar Referat

Overordna samhandlingsutval


Fann du det du leita etter?