HELSENORGE

Reforhandling av samhandlingsavtalen

Samhandlingsavtalen har til formål å konkretisere oppgåve- og ansvarsfordelinga mellom kommunen og helseføretaket, og skal bidra til at pasientar og brukarar mottar eit heilskapleg tilbod om helse- og omsorgstenester.

Ein er pliktige til å evaluere avtalen kvart andre år med mål om at avtalen utviklast til å bli eit godt rammeverk for samhandlinga til pasienten sitt beste. Avtalen var sist revidert i 2021, no kalla Samarbeidsavtale.


Ein er i ny prosess for revidering av Samarbeidsavtalen frå hausten 2023 i forhandlingsutvalet.


Les under om prosessen som førte fram til den reviderte avtalen i 2021 og den eldre utgåva av samhandlingsavtalen.

Prosessen frem til revidert avtale

Oppsummering etter høyring for revidert samarbeidsavtale

Prosess for reforhandling av samhandlingsavtalenMedlemmer i forhandlingsutvalet

Innspelshøyring samarbeidsavtale mellom kommunane og Helse Møre og Romsdal desember 2019 - februar 2020Høyring om revidert samhandlingsavtale/samarbeidsavtale

Eldre samhandlingsavtale 2015 -2020

Covid-19 – høring ny delavtale 14 – «Pandemi-tillegg»

Oppsummering prosess, innspill og veien videre

Referat fra forhandlingsutvalet

2020:

05.november  Referat

28 -29. oktober  Referat

30.januar      Referat

27.februar    Referat

20.april          Referat                           

04.mai           Referat

11.mai           Referat

18.mai           Referat

25.mai           Referat

28.mai           Referat

05.juni           Referat

11.juni           Referat

20.august      Referat

2019:

30.januar      Referat

17.januar:     Referat                            

26.august     Referat

14.oktober:   Referat

20.november   Referat

2018: 

8.november:  Protokoll                       

Framdrift-  og møteplan forhandlingsutvalget ​

Framdrift-  og møteplan forhandlingsutvalget

Regionalt arbeid

2018: 05. desember Referat

2019: 09. januar Referat

Overordna samhandlingsutval


Fann du det du leita etter?