Helsenorge

Strategisk samarbeidsutval

Formålet med strategisk samarbeidsutval er å handtere saker om utvikling og samarbeid innan helse- og omsorgstenester som gjeld heile fylket.

I strategisk samarbeidsutval sit leiarar og nestleiarar frå alle dei lokale samarbeidsutvala, brukarrepresentantar frå kommunene og helseføretaket samt praksiskonsulent. Strategisk samarbeidsutval rapporterer til partnerskapsmøte. 

​Mandat

a) Behandle saker som gjeld heile fylket eller som kan få konsekvensar for fleire delar av fylket.

b) Utarbeide forslag til felles samarbeidsstrategi og årsberetning.

c) Følge opp at avtalen som er inngått blir praktisert etter intensjonen.

d) Behandle føretaksovergripande problemstillingar.

e) Forberede partnarskapsmøte og utvida samarbeidsmøte/dialogmøte.

f) Diskutere og foreslå løysing ved tvistesaker, jf. hovudavtalen punkt 8.1.

g) Godkjenne retningslinjer og handlingsplaner som angår samarbeid.

h) Årlig gjennomgang av avviksstatistikk.

i) Oppnemne faglige samarbeidsutval.

j) Ha oversikt over pågåande samarbeidsprosjekt.

k) Delegere oppgåver til lokale samarbeidsutval (LSU) og faglige samarbeidsutval.


Medlemar


Leiar LSU (Lokalt samarbeidsutval) Kristiansund
Ingeborg Johnsrud Dyrnes
Kommunalsjef Smøla kommune
ingeborg.johnsrud.dyrnes@smola.kommune.no​

Nestleiar LSU Kristiansund
Kjell Åsmund Bryn
Seksjonsleder BUP Kristiansund klinikk SNR
Kjell.Asmund.Bryn@helse-mr.no

Vararepresentant LSU Kristiansund
Britt Iren Bæverfjord, Sunndal kommune
Britt.Iren.Beverfjord@sunndal.kommune.no

Leiar LSU Molde
Oddbjørn Tomren
Avdelingssjef medisin og nevrologi Klinikk SNR
Oddbjorn.Tomren@helse-mr.no

Nestleiar LSU Molde
Tanja Thalen (nestleiar strategisk samarbeidsutval)
Kommunalsjef Molde kommune
tanja.thalen@molde.kommune.no

Leiar LSU Volda
Renathe Rossi-Kaldhol
Kommunalsjef Herøy kommune
renathe.rossi-kaldhol@heroy.kommune.no 

Nestleiar LSU Volda
Mona Ryste (leiar strategisk samarbeidsutval)
Rådgivar Klinikk Volda sjukehus
Mona.Ryste@helse-mr.no

Vararepresentant LSU Volda
Oddvar Marøy, stableiar tildeling og koordinering
oddvar.maroy@orsta.kommune.no

Leiar LSU Ålesund
Elisabeth Siebke
Klinikksjef Klinikk Ålesund sjukehus
Elisabeth.Siebke@helse-mr.no

Nestleiar LSU Ålesund
Synnøve Vasstrand Synnes
Kommunalsjef Ålesund kommune
Synnove.Vasstrand.Synnes@alesund.kommune.no

Vararepresentant LSU Ålesund
Siri Talseth Frilund, avdelingssjef medisin
siri.beate.talseth-frilund@helse-mr.no

Fastlege/praksiskonsulent
Stian Endresen
Leiar praksiskonsulentordninga HMR, fastlege Ulstein kommune
Stian.Endresen@helse-mr.no

Thilde Camilla Svela, 1. vara
Fastlege Molde kommune, praksiskonsulent Romsdal


Andreas Nybrott Hals, 2. vara
Fastlege Kristiansund kommune, praksiskonsulent Nordmøre
Andreas.Nybrott.Hals@helse-mr.no 

Brukerrepresentant frå kommunene
Helge Hansen
PROFO (Prostatakreftforeningen)
helge.hansen@neasonline.no

Øistein Edvardsen, vara
Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP)
ois.edva@gmail.com

Brukerrepresentant frå helseføretak
Paula Næss Skår
Pensjonistforbundet, leiar av Brukarutvalet (BU)
paula.skaar@gmail.com

Ann Helene Skare, vara
Kreftforeningen, n​estleiar Brukarutvalet (BU)
he-skare@online.no​

​Møteplan

Kommande møte:

26. januar 2022 (fysisk)
23. mars 2022 - digitalt ekstramøte: Godkjenning av innspel NSHP​
27. april 2022 (digitalt)
14. september (fysisk)
16. november (digitalt)​

​Referat frå møte

Referat 01. desember 21 (pdf)

Referat 15. september 21 (pdf)

For ytterlegare vedlegg til referata eller annan informasjon, ta kontakt med felles samarbeidssekretariat ​​​

Arkiv

​Her finn du ​søkbart arkiv for tidlegare overordna samhandlingsutval​

Kontaktinfo

Har du spørsmål eller ønsker å kome i kontakt med strategisk samarbeidsutval, ta kontakt med felles samarbeidssekretariat

Fann du det du leita etter?