HELSENORGE

Strategisk samarbeidsutval

Formålet med strategisk samarbeidsutval er å handtere saker om utvikling og samarbeid innan helse- og omsorgstenester som gjeld heile fylket eller som kan få konsekvensar for fleire deler av fylket.

I strategisk samarbeidsutval sit leiarar og nestleiarar frå alle dei lokale samarbeidsutvala (LSU), brukarrepresentantar frå kommunane og helseføretaket samt praksiskonsulent. Strategisk samarbeisutval rapporterer til Partnerskapsmøte.

Illustrasjon strategisk samarbeidsutvalg

​Mandat

  1. Utarbeide forslag til felles handlingsplan og årsrapport for Helsefellesskap Møre og Romsdal.
  2. Fremme saker ein ønsker behandla i Partnerskapsmøte og Utvida samarbeidsmøte.
  3. Delegere oppgåver til Faglege samarbeidsutval og Lokale samarbeidsutval (LSU).
  4. Godkjenne handlingsplanar og retningslinjer frå Faglige samarbeidsutval.
  5. Ansvarleg for at det utpeikast representantar til det partssamansette forhandlingsutvalet. Behandle forslag frå forhandlingsutvalet, og gi si tilråding til kommunene og helseføretaket som vedtek endringane på sjølvstendig grunnlag, jf. Samarbeidsavtalen ​punkt 10.1.
  6. Følge opp at Samarbeidsavtalen vert praktisert etter intensjonen.
  7. Diskutere og føreslå løysning på tvistesaker, jf. Samarbeidsavtalen punkt 8.1.​

Medlemar

Leiar LSU (Lokalt samarbeidsutval) Kristiansund
Ingeborg Johnsrud Dyrnes
Kommunalsjef Smøla kommune
ingeborg.johnsrud.dyrnes@smola.kommune.no​

Nestleiar LSU Kristiansund
Kjell Åsmund Bryn
Seksjonsleder BUP Kristiansund klinikk SNR
Kjell.Asmund.Bryn@helse-mr.no

Vararepresentant kommune LSU Kristiansund
Britt Iren Bæverfjord, Sunndal kommune
Britt.Iren.Beverfjord@sunndal.kommune.no

Vararepresentant ​HMR LSU Kristiansund
Gudrun Karlsen, Prosjektleder DMS Kristiansund
Gudrun.Johannessen.Kar​lsen@helse-mr.no
​​

Leiar LSU Molde
Tanja Thalen (nestleiar strategisk samarbeidsutval)
Kommunalsjef Molde kommune
tanja.thalen@molde.kommune.no

Nestleiar LSU Molde
Trude Solenes
Avdelingssjef, Klinikk SNR Molde sjukehus
Trude.Gudbrandsen.Solenes@helse-mr.no​

Vararepresentant kommune LSU Molde
Margrete Grinaker Berle
Kommunalsjef, Rauma kommune
margrete.berle@rauma.kommune.no

Vararepresentant HMR LSU Molde
Line Lingen
Avdelingssjef, psykisk helse og rus, HMR
Line.Therese.Heggem.Lingen@helse-mr.no​

Leiar LSU Volda
Runa Bakke
Kommunalsjef
 Herøy kommune
Runa.Bakke@heroy.kommune.no​

Nestleiar LSU Volda
Mona Ryste (leiar strategisk samarbeidsutval)
Rådgivar Klinikk Volda sjukehus
Mona.Ryste@helse-mr.no

Vararepresentant kommune LSU Volda
Svein Berg-Rusten, kommunalsjef Volda kommune
svein.berg-rusten@volda.kommune.no​​

Vararepresentant HMR LSU Volda
Palma Hånes, klinikksjef
Palma.Hanes@helse-mr.no

Leiar LSU Ålesund
Synnøve Vasstrand Synnes
Kommunalsjef Ålesund kommune
Synnove.Vasstrand.Synnes@alesund.kommune.no

Nestleiar LSU Ålesund
Siri Talseth Frilund, avdelingssjef medisin, HMR
siri.beate.talseth-frilund@helse-mr.no

Vararepresentant ​kommune LSU Ålesund
Ragnhild Hanken Skjong, kommunalsjef Ålesund
ragnhild.skjong@sykkylven.kommune.no​

Vararepresentant HMR ​LSU Ålesund
Inge Ødven
Fag/ledernivå HMR, Klinikk Ålesund sjukehus
Inge.Odven@helse-mr.no

Fastlege/praksiskonsulent
Stian Endresen
Leiar praksiskonsulentordninga HMR, fastlege Ulstein kommune
Stian.Endresen@helse-mr.no

Thilde Camilla Svela, 1. vara
Fastlege Molde kommune, praksiskonsulent Romsdal


Andreas Nybrott Hals, 2. vara
Fastlege Kristiansund kommune, praksiskonsulent Nordmøre
Andreas.Nybrott.Hals@helse-mr.no 

Brukerrepresentant frå kommunene
Helge Hansen
PROFO (Prostatakreftforeningen)
helge.hansen@neasonline.no

Øistein Edvardsen, vara
Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP)
ois.edva@gmail.com

Brukerrepresentant frå helseføretak
Paula Næss Skår
Pensjonistforbundet, leiar av Brukarutvalet (BU)
paula.skaar@gmail.com

Ann Helene Skare, vara
Kreftforeningen, n​estleiar Brukarutvalet (BU)
he-skare@online.no​

Observatør
Grete Teigland, direktør,  Statsforvaltaren Møre og Romsdal
fmmrgrte@statsforvalteren.no​

Observatør, vara
Kjersti Bakken, ass. direktør, Statsforvaltaren

​Møteplan

Neste møte22.03.23 (fysisk)

Kommande møte:

  • 14.06.23 (digitalt)
  • 20.09.23 (fysisk)
  • 22.11.23 (digitalt)

​Referat frå møte

Referat møte 1/23 - 18.01.23 (pdf)

Referat møte 5/22 - 16.11.22 (pdf)

Referat møte 4/22 - 14.09.22 (pdf)

Referat møte 3/22 - 27. april 2022 (pdf)

Referat møte 2/22 - 23.mars 2022 (pdf)

Referat møte 1/22 - 26. januar 22 (pdf)

Referat 01. desember 21 (pdf)

Referat 15. september 21 (pdf)

Reviderte handlingsplanar finn du under dei ulike faglige samarbeidsutvala. 
For ytterlegare vedlegg til referata eller annan informasjon, ta kontakt med felles samarbeidssekretariat ​​​

Arkiv

​Her finn du ​søkbart arkiv for tidlegare overordna samhandlingsutval​

Kontaktinfo

Har du spørsmål eller ønsker å kome i kontakt med strategisk samarbeidsutval, ta kontakt med felles samarbeidssekretariat

Struktur Helsefellesskap Møre og Romsdal

Fann du det du leita etter?