Kontakt ressursgruppa for Palliativ plan i Møre og Romsdal

Tanja Alme, prosjektleiar

Kreftsjukepleiar, kreftkoordinator Sula kommune
E-post: Tanja.Alme@sula.kommune.no   
Tlf: 907 09 785

Bardo Driller, prosjektmedarbeidar

Lege i palliativt team Molde sjukehus
E-post: Bardo.Driller@helse-mr.no
Tlf: 413 81 513

Anne Fasting, medlem i ressursgruppa

Lege i palliativt team Kristiansund sjukehus
Anne.Fasting@helse-mr.no  

Elin Saint-Sollieux, medlem i ressursgruppa

Lege i palliativt team Ålesund sjukehus
Elin.Leknes.Saint-Sollieux@helse-mr.no  

Sigbjørn Lid, medlem i ressursgruppa

Lege i palliativt team Volda sjukehus
Sigbjorn.Lid@helse-mr.no  

Andre medlemmar i ressursgruppa

  • Merete Kløvning, kreftkoordinator Ålesund kommune
  • Gunnel Lindseth, kreftkoordinator Kristiansund kommune
  • Liv Johansen, kreftkoordinator Molde kommune
  • Lillian Karlsen, Utviklingstjeneste for sykehjem og hjemmetjenester i Møre og Romsdal
  • Janne Vaagland, kreftsjukepleiar Palliativt team Molde
  • Kari Urkedal, Palliativ sjukepleiar, Palliativt team Ålesund
  • Anett Skorpen Tarberg, kreftsjukepleiar/stipendiat PHD
  • Sindre Klokk, fastlege Blindheim legesenter/ praksiskonsulent for fastlegar/tilsynslegar Sunnmøre
  • Jorunn Fjellheim, tidlegare lege i pallliativ team Ålesund sjukehus

Representasjonen frå det palliative miljøet i kommunar og helseføretak har som mål å sikre breidde i kompetansesamansetning innan fagområdet palliativ omsorg.

Fann du det du leita etter?