HELSENORGE
Samhandling

Rapportar og statistikk

Her publiserast årlege meldingar og rapportar frå Samhandlingsavdelinga i Helse Møre og Romsdal, samt statistikk frå Helsedirektoratet. 

Ta kontakt med samhandlingssjef for ytterlegare statistikk kring utskrivingsklare pasientar, avviksmeldingar ol. Eksempelbilete
Fann du det du leita etter?