HELSENORGE
Offentleg utdanningsplan

Spesialisering i blodsjukdommar i Helse Møre og Romsdal

I Helse Møre og Romsdal er det hematologiske tilbodet ein del av Klinikk for medisin og rehabilitering, og lagt til dei medisinske avdelingane i Ålesund, Molde og Kristiansund. Det vil etter kvart også kome i Volda.

Illustrasjonsbilete
Det er tilbod om LIS-utdanning etter ny spesialitetsstruktur ved både Ålesund, Molde og Volda sjukehus. Det hematologiske miljøet og tilbodet er størst i Ålesund, men dei to andre avdelingane har høg aktivitet og eit bredt behandlingstilbod til pasientane. For læringsmål vi ikkje tilbyr i foretaket, treng du teneste ved eit universitetssjukehus.


Spesialisering i blodsjukdommar ved Ålesund sjukehus

Spesialisering i blodsjukdommar ved Molde sjukehus

Spesialisering i  blodsjukdommar ved Kristiansund sjukehus

Her finn du ei oversikt over alle våre spesialistutdanningar.

Fann du det du leita etter?