Offentleg utdanningsplan

Spesialisering i revmatologi i Helse Møre og Romsdal

Revmatologisk seksjon i Ålesund dekker heile Møre og Romsdal fylke med eit befolkningsgrunnlag på drøyt 260.000.

Vår seksjon omfattar sengepost, poliklinikk og dageining (infusjonseining). Sengeposten er ein såkalla "combined unit", slik at revmakirurgiske pasientar leggast inn hos oss. Sengeposten har 4 senger mandag - fredag, og 2 senger i helga. Ordinær arbeidstid er frå 08.00 - 16.00.

Fann du det du leita etter?