HELSENORGE
Offentleg utdanningsplan

Spesialisering i revmatologi i Helse Møre og Romsdal

Revmatologisk seksjon i Ålesund dekker heile Møre og Romsdal fylke med eit befolkningsgrunnlag på snaut 270.000.
Vår seksjon omfattar sengepost, poliklinikk og dageining (infusjonseining). Sengeposten har 4 senger mandag - fredag, og 2 senger i helga. Ordinær arbeidstid er frå 08.00 - 16.00.
Fann du det du leita etter?