HELSENORGE

Beredskap

​Beredskapsplanverket skal bidra til at Helse Møre og Romsdal kan tilby befolkninga nødvendige og forsvarlege helsetenester også når ekstraordinære kriser og hendingar oppstår.

GRØN, GUL eller RAUD BEREDSKAP


KVIT beredskap
Normal drift.

GRØN beredskap
Beredskapsleiing blir etablert, og nokre funksjonar kan ved behov bli forsterka

GUL beredskap
Det vil bli ei avgrensa mobilisering av ekstra ressursar.

RAUD beredskap
Mobilisering av betydelege ressursar og omlegging av drift.

Pårørandetelefon​

Blir oppretta ved behov.

Tlf: 77 71 00 00 

Pårørandemottak

Blir oppretta ved behov.

Kristiansund:

 • Kristiansund sjukehus
  Herman Døhlens vei
  Auditoriet


Molde:

 • Molde sjukehus
  Parkveien 84
  Infosenter/festsalen i underetasjen
  Bruk inngang F på austsida av sjukehuset


Volda:

 • Volda sjukehus
  Kløvertunvegen 1
  DPS Volda


Ålesund:

 • Kreftbygget, på sørsida av Ålesund sjukehus
  Åsehaugen 7
  Rom 1091 og 1092
  Møt i hovudvestibylen ved Ålesund sjukehus. Tilsette ved servicetorget vil vise deg veg, eventuelt følge deg

Mediekontakt

Vakttelefon: (+47) 94 17 61 73. NB! SMS fungerer ikkje på vakttelefonen.

Pressesenter

Blir oppretta ved behov.

Kristiansund:

 • Kristiansund sjukehus
  Biblioteket

Molde:

 • Molde sjukehus
  Auditoriet

Volda:

 • Volda sjukehus
  Kantina i underetasjen

Ålesund:
 • Ålesund sjukehus
  Hovudvestibylen
Fann du det du leita etter?