Beredskap

Beredskapsplanverket til Helse Møre og Romsdal skal sørge for naudsynte helsetenester til befolkninga også ved ekstraordinære hendingar og kriser.

Pårørandetelefon

Blir oppretta ved behov.

Kristiansund
Ring 71 12 10 65

Molde
Ring 71 12 10 32

Volda
Ring 70 16 87 00

Ålesund
Ring 72 83 64 60

Pårørandesenter

Blir oppretta ved behov.

Kristiansund:

 • Kristiansund sjukehus
 • Herman Døhlens vei
 • Auditoriet


Molde:

 • Molde sjukehus
 • Parkveien 84
 • Infosenter/festsalen i underetasjen
 • Bruk inngang F på austsida av sjukehuset


Volda:

 • Volda sjukehus
 • Kløvertunvegen 1
 • DPS Volda


Ålesund:

 • Kreftbygget, på sørsida av Ålesund sjukehus
 • Åsehaugen 7
 • Rom 1091 og 1092
 • Møt i hovudvestibylen ved Ålesund sjukehus. Tilsette ved servicetorget vil vise deg veg, eventuelt følge deg

 

Pressesenter

Blir oppretta ved behov.

Kristiansund:

 • Kristiansund sjukehus
 • Biblioteket

Molde:

 • Molde sjukehus
 • Auditoriet


Volda:

 • Volda sjukehus
 • Kantina i underetasjen


Ålesund:

 • Ålesund sjukehus
 • Hovudvestibylen

Mediekontakt

Kommunikasjonsdirektør Trine Kvalheim
Telefon 454 65 680

GRØN, GUL eller RAUD BEREDSKAP

GRØN beredskap

Kriterie:

 • Er normalberedskap, og omfattar dei ressursar og tiltak som er avsett til å handtere normalrisiko og normalbelastning

Tiltak:

 • Normal drift (vakt, bakvakt, heimevakt, beredskapsplan, varslingsplan, traumeteam)
 • Vurdere forsterking av AMK med relevant alarmteam, krisestab AMK/og/eller strategisk stab
 • Vurdere etablering av taktisk stab involvert(e) sjukehus
 • Stabsleiar taktisk stab for involvert sjukehus blir kalla inn i krisestab AMK i dei tilfelle taktisk stab  ikkje er etablert
   

GUL beredskap

Kriterie:

 • Er beredskap som blir iverksatt når det oppstend ein uavklart situasjon eller det er stor fare for at ei uønska alvorleg hending kan inntreffe, og det er fare for at dei ordinære ressursane ikkje strekk til
 • Ei alvorleg hending av begrensa omfang har skjedd og der situasjonen kan handterast med utvida innsats/ekstraordinære tiltak i delar av organisasjonen 

Tiltak:

 • Krisestab AMK blir etablert
 • Taktisk stab(ar) for involvert(e) sjukehus blir etablert
 • Strategisk stab blir informert og etablering av strategisk stab blir vurdert
 • Varsling iht varslingsplan
 • Relevante einingar styrkar bemanninga
 • Orientering om gul beredskap til resten av organisasjonen
   

Raud beredskap

Kriterie:

 • Er beredskap som iverksettast ved ei alvorleg uønska hending, krise eller katastrofe
   

Tiltak:

 • Krisestab AMK blir etablert
 • Taktisk stab(ar) ved involverte sjukehus blir etablert
 • Strategisk stab blir etablert
 • Varsling iht varslingsplan
 • Relevante einingar bemannar opp
 • Orientering om raud beredskap til resten av organisasjonen
   
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.