Beredskap

Øvelse Øvelse Møteulykke i Molde med flere personer involvert

Molde sjukehus er i rød beredskap grunna ulykka
Kristainsund sjukehus og Ålesund sjukehus er i gul beredskap.

Beredskapsplanverket til Helse Møre og Romsdal skal sørge for naudsynte helsetenester til befolkninga også ved ekstraordinære hendingar og kriser.

Kl 12.17
30 pasienter er totalt innlagt. 24 pasienter ved Molde sjukehus. 4 er overført til St.Olav og 2 til Ålesund sjukehus.

Status på pasientene er uavklart.

Helsepersonell er blitt overført fra Volda og Ålesund Sjukehus til Molde sjukehus.

Pårørandetelefon

Blir oppretta ved behov.

Kristiansund
Ring 71 12 10 65

Molde
Ring 71 12 10 32

Volda
Ring 70 16 87 00

Ålesund
Ring 72 83 64 60

Pårørandesenter

Blir oppretta ved behov.

Kristiansund:

 • Kristiansund sjukehus
 • Herman Døhlens vei
 • Auditoriet


Molde:

 • Molde sjukehus
 • Parkveien 84
 • Infosenter/festsalen i underetasjen
 • Bruk inngang F på austsida av sjukehuset


Volda:

 • Volda sjukehus
 • Kløvertunvegen 1
 • DPS Volda


Ålesund:

 • Kreftbygget, på sørsida av Ålesund sjukehus
 • Åsehaugen 7
 • Rom 1091 og 1092
 • Møt i hovudvestibylen ved Ålesund sjukehus. Tilsette ved servicetorget vil vise deg veg, eventuelt følge deg

 

Pressesenter

Blir oppretta ved behov.

Kristiansund:

 • Kristiansund sjukehus
 • Biblioteket

Molde:

 • Molde sjukehus
 • Auditoriet


Volda:

 • Volda sjukehus
 • Kantina i underetasjen


Ålesund:

 • Ålesund sjukehus
 • Hovudvestibylen

Mediekontakt

Kommunikasjonsdirektør Trine Kvalheim
Telefon 454 65 680

GRØN, GUL eller RAUD BEREDSKAP

KVIT beredskap

Normal drift.

GRØN beredskap

Beredskapsleiing blir etablert, og nokre funksjonar kan ved behov bli forsterka

GUL beredskap

Det vil bli ei avgrensa mobilisering av ekstra ressursar.
 
RAUD beredskap

Mobilisering av betydelege ressursar og omlegging av drift.
 

Fann du det du leita etter?