Feriestengde avdelingar

Helseføretaket har i alle år hatt eigne planar for ferieavviklinga. Dette inneber koordinert stenging og planlagt lågaktivitet ved kliniske avdelingar og seksjonar både på det einskilde sjukehus, og på tvers av sjukehusa. Også rehabiliteringsinstitusjonane og DPS er omfatta av ordninga.

For 2019 legg ein opp til stenging og lågaktivitet i samband med påska, ferieavviklinga (veke 26 – 34) og jul/nyttår. Hensikta er best mogleg samordning av ferieavviklinga, slik at ein oppnår stabil drift resten av året og reduserer behovet for ferievikarar og overtid/ekstrahjelp.

I hovudsak startar ei stenging kl 15.00 om ettermiddagen og opnar kl 08.00 om morgonen.

Påske

ØNH, Ålesund

Periode: 12.04.19 – 23.04.19

Molde har vaktberedskap.

Tann/kjeve, Ålesund

Periode: 12.04.19 – 23.04.19

Barneavdelinga, Kristiansund

Periode: 12.04.19 – 23.04.19

Poliklinikken er open.

Ålesund har vaktberedskap.

Ortopedisk 5-døgnspost, Kristiansund

Periode: 12.04.19 – 23.04.19

Dagkirurgisk seksjon, Ålesund

Periode: 12.04.19 – 23.04.19

Postoperativ seksjon, Ålesund

Periode: 12.04.19 – 23.04.19

DPS Vegsund ambulant og døgseksjon

Periode: 12.04.19 – 23.04.19

DPS Volda ambulant og døgnseksjon

Periode: 12.04.19 – 23.04.19

Pasienthotellet, Ålesund

Periode: 17.04.19 – 23.04.19

Pasienthotellet, Molde

Periode: 12.04.19 – 23.04.19

Opent for pårørande

Mork rehabiliteringssenter

Periode: 12.04.19 – 23.04.19

Aure rehabiliteringssenter

Periode: 17.04.19 – 23.04.19


Sommar

Mork rehabiliteringssenter

Veke 27, 28 og 29

Aure rehabiliteringssenter

Veke 29, 30 og 31

Sengepost rehabilitering og revmatologi, Ålesund

Veke 30, 31 og 32

Dageininga revmatologi, Ålesund

Veke 27, 28 og 29

ØNH, Ålesund

Veke 30, 31, 32 og 33

Molde vaktberedskap

ØNH, Molde

Veke 26, 27, 28 og 29

Ålesund vaktberedskap

ØNH poliklinikk og høyrselssentral, Kristiansund

Veke 30, 31, 32 og 33

Augeavdelinga, Molde

Veke 26, 27, 28 og 29

Ålesund vaktberedskap

Augeavdelinga, Ålesund

Veke 30, 31, 32 og 33

Molde vaktberedskap

Barnesengeposten, Kristiansund

Veke 30, 31, 32 og 33

Barnepoliklinikken er open heile sommaren.

Ålesund vaktberedskap.

Barnepoliklinikken, Molde

Veke 26, 27, 28 og 29

Ålesund vaktberedskap. Poliklinikkane i Kristiansund og Ålesund er opne.

Gyn/føde, Molde

Veke 26, 27, 28 og 29

Drift Kristiansund

Gyn/føde, Kristiansund

Veke 30, 31, 32 og 33

Drift Molde

Ortopedisk 5-døgnspost, Kristiansund

Veke 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 og 33

Tann/kjeve, Molde

Veke 26, 27, 28 og 29

Drift Ålesund

Tann/kjeve, Ålesund

Veke 30, 31, 32 og 33

Drift Molde

Postoperativ seksjon, Ålesund

Veke 29, 30 og 31

Dagkirurgisk seksjon, Ålesund

Veke 26, 27, 28, 29 30, 31, 32 og 33

ØNH og auge operasjon i lokalanestesi veke 29 – 32

Dagkirurgi, Molde

Veke 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 og 33

Dagbehandling ved kirurgisk sengepost B

Alderspsykiatrisk seksjon Sunnmøre

Veke 26, 27, 28 og 29

Poliklinikk i drift

Alderspsykiatrisk seksjon, Nordmøre og Romsdal

Veke 30, 31, 32 og 33

Poliklinikk i drift

DPS Sjøholt ambulant og døgnseksjon

Veke 26, 27, 28 og 29

Ambulant team i drift.

DPS Vegsund ambulant og døgnseksjon

Veke 30, 31, 32 og 33

Ambulant team i drift

DPS Volda døgnseksjon

Veke 30 og 31

Ambulant team i drift

Familieeininga, psykisk helsevern barn og ungdom, Molde

Veke 27, 28, 29, 30 og 31

Hudpoliklinikken, Ålesund

Veke 29, 30, 31 og 32.
Ved behov for augeblikkeleg hjelp i veke 29, kan tilvisande lege ta kontakt med hudavdelinga på St. Olavs hospital.

Hudpoliklinikken, Kristiansund

Veke 29, 30, 31 og 32

Redusert drift ved fleire avdelingar

I samband med ferieavviklinga blir det også redusert drift ved fleire avd./seksjonar (t.d. medisin, kirurgi, kreft, fysikalsk medisin og rehabilitering, nevrologisk avdeling, dagkirurgisk seksjon Ålesund sjukehus, pasienthotellet v/Ålesund sjukehus, Molde DPS og Volda DPS, Lab og røntgen.

Jul og nyttår

Ortopedisk 5-døgnspost, Kristiansund

Periode: 20.12.19 – 02.01.20

ØNH, Molde

Periode: 20.12.19 – 02.01.20

Ålesund vaktberedskap

Tann/kjeve, Molde

Periode: 20.12.19 – 02.01.20

Mork rehabiliteringssenter

Periode: 20.12.19 – 02.01.20

Aure rehabiliteringssenter

Periode: 20.12.19 – 02.01.20

Postoperativ seksjon, Ålesund

Periode: 20.12.19 – 02.01.20

Dagkirurgisk seksjon, Ålesund

Periode: 20.12.19 – 02.01.20

DPS Volda døgnseksjon

Periode: 20.12.19 – 02.01.20

DPS Sjøholt ambulant og døgnseksjon

Periode: 20.12.19 – 02.01.20

Alderspsykiatrisk seksjon, Sunnmøre

Periode: 20.12.19 – 02.01.20

Pasienthotellet, Ålesund

Periode: 20.12.19 – 02.01.20


 

 
I tillegg forventar vi redusert aktivitet i veke 9 og 41, og onsdag, torsdag og fredag i samband med legane sine haustmøte i veke 43.

 

Stengingsperiodane er vedtekne av leiargruppa i Helse Møre og Romsdal 13.12.2018. 

 

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.