Feriestengde avdelingar

Helseføretaket har i alle år hatt eigne planar for ferieavviklinga. Dette inneber koordinert stenging og planlagt lågaktivitet ved kliniske avdelingar og seksjonar både på det einskilde sjukehus, og på tvers av sjukehusa. Også rehabiliteringsinstitusjonane og DPS er omfatta av ordninga.

For 2018 legg ein opp til stenging og lågaktivitet i samband med påska, ferieavviklinga (veke 26 – 33) og jul/nyttår. Hensikta er best mogleg samordning av ferieavviklinga, slik at ein oppnår stabil drift resten av året og reduserer behovet for ferievikarar og overtid/ekstrahjelp.

I hovudsak startar ei stenging kl 15.00 om ettermiddagen og opnar kl 08.00 om morgonen.

Påske

ØNH, Molde

Periode: 23.03.18 – 03.04.18

Ålesund har vaktberedskap

Tann/kjeve, Molde

Periode: 23.03.18 – 03.04.18

Barneavdelinga, Kristiansund

Periode: 23.03.18 – 03.04.18

Ålesund har vaktberedskap

Ortopedisk 5-døgnspost, Kristiansund

Periode: 23.03.18 – 03.04.18

Dagkirurgisk seksjon, Ålesund

Periode: 23.03.18 – 03.04.18

Postoperativ seksjon, Ålesund

Periode: 23.03.18 – 03.04.18

DPS Volda døgnseksjon

Periode: 23.03.18 – 03.04.18

DPS Sjøholt døgnseksjon

Periode: 23.03.18 - 03.04.18

Pasienthotellet, Ålesund

Periode: 28.03.18 – 03.04.18

Pasienthotellet, Molde

Periode: 23.03.18 – 03.04.18

Opent for pårørande

Aure rehabiliteringssenter

Periode: 28.03.18 – 03.04.18

Mork rehabiliteringssenter

Periode: 23.03.18 – 03.04.18


Sommar

Aure rehabiliteringssenter

Veke 29, 30, og 31

Mork rehabiliteringssenter

Veke 30, 31 og 32

Sengepost rehabilitering og revmatologi, Ålesund

Veke 27, 28 og 29

Dageininga revmatologi

Veke 27, 28 og 29

ØNH, Ålesund

Veke 26, 27, 28 og 29

Molde vaktberedskap

ØNH, Molde

Veke 30, 31, 32 og 33

Ålesund vaktberedskap

ØNH poliklinikk og høyrselssentral, Kristiansund

Veke 30, 31, 32 og 33

Augeavdelinga, Molde

Veke 30, 31, 32 og 33

Ålesund vaktberedskap

Augeavdelinga, Ålesund

Veke 26, 27, 28 og 29

Molde vaktberedskap

Barnesengeposten, Kristiansund

Veke 26, 27, 28 og 29

Stenginga startar torsdag i veke 25 (21.06.18). Ålesund vaktberedskap.

Barnepoliklinikken, Molde

Veke 30, 31, 32 og 33

Ålesund vaktberedskap. Poliklinikken i Kristiansund er open.

Gyn/føde, Kristiansund

Veke 26, 27, 28 og 29

Gyn/føde, Molde

Veke 30, 31, 32 og 33

Ortopedisk 5-døgnspost, Kristiansund

Veke 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 og 33

Tann/kjeve, Ålesund

Veke 26, 27, 28 og 29

Tann/kjeve, Molde

Veke 30, 31, 32 og 33

Postoperativ seksjon, Ålesund

Veke 26, 27, 28, 29, 30 og 31

Dagkirurgisk seksjon, Ålesund

Veke 26, 27, 28, 29 30, 31, 32 og 33

ØNH og auge operasjon i lokalanestesi veke 29 – 32

Dagkirurgi, Molde

Veke 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 og 33

Dagbehandling ved kirurgisk sengepost B

Alderspsykiatrisk seksjon Nordmøre og Romsdal

Veke 26, 27, 28 og 29

Poliklinikk i drift

Alderspsykiatrisk seksjon, Sunnmøre

Veke 30, 31, 32 og 33

Poliklinikk i drift

DPS Vegsund ambulant og døgnseksjon

Veke 26, 27, 28 og 29

Ambulant team i drift kvardagar heile året.

DPS Sjøholt døgnpost

Veke 30, 31, 32 og 33

Ambulant team i drift kvardagar heile året.

DPS Volda døgnseksjon

Veke 29 og 30

Ambulant team i drift

Familieeininga, psykisk helsevern barn og ungdom, Molde

Veke 27, 28, 29, 30 og 31

Hudpoliklinikken, Ålesund

Veke 26, 27, 28 og 29

Hudpoliklinikken, Kristiansund

Veke 30, 31 og 32

Kreftpoliklinikken, Molde

Veke 28, 29, 30 og 31

Pasientar til Kristiansund og Ålesund

Redusert drift ved fleire avdelingar

I samband med ferieavviklinga blir det også redusert drift ved fleire avd./seksjonar (t.d. medisin,
kirurgi, kreft, fysikalsk medisin og rehabilitering, nevrologisk avdeling, dagkirurgisk seksjon
Ålesund sjukehus, pasienthotellet v/Ålesund sjukehus, Molde DPS og Volda DPS, Lab og
røntgen.

Jul og nyttår

Ortopedisk 5-døgnspost, Kristiansund

Periode: 21.12.18 – 02.01.19

ØNH, Ålesund

Periode: 21.12.18 – 02.01.19

Molde vaktberedskap

Tann/kjeve, Molde

Periode: 21.12.18 – 02.01.19

Mork rehabiliteringssenter

Periode: 21.12.18 – 02.01.19

Aure rehabiliteringssenter

Periode: 21.12.18 – 02.01.19

Postoperativ seksjon, Ålesund

Periode: 21.12.18 – 02.01.19

Dagkirurgisk seksjon, Ålesund

Periode: 21.12.18 – 02.01.19

DPS Volda døgnseksjon

Periode: 21.12.18 – 02.01.19

DPS Vegsund ambulant og døgnseksjon

Periode: 21.12.18 – 02.01.19

Alderspsykiatrisk seksjon, Sunnmøre

Periode: 21.12.18 – 02.01.19

Pasienthotellet, Ålesund

Periode: 21.12.18 – 02.01.19


 
I tillegg forventar vi redusert aktivitet i veke 8 og 41, og onsdag, torsdag og fredag i samband med legane sine haustmøte i veke 43.

Stengingsperiodane er vedtekne av leiargruppa i Helse Møre og Romsdal 29.11.17 

 

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.