Feriestengde avdelingar

Helseføretaket har i alle år hatt eigne planar for ferieavviklinga. Dette inneber koordinert stenging og planlagt lågaktivitet ved kliniske avdelingar og seksjonar både på det einskilde sjukehus, og på tvers av sjukehusa. Også rehabiliteringsinstitusjonane og DPS er omfatta av ordninga.

Oversikta syner også ferieavviklinga til dei spesialistane Helseføretaket har avtaler med.

For 2020 legg ein opp til stenging og lågaktivitet i samband med påska, ferieavviklinga (veke 26 – 34) og jul/nyttår. Hensikta er best mogleg samordning av ferieavviklinga, slik at ein oppnår stabil drift resten av året og reduserer behovet for ferievikarar og overtid/ekstrahjelp.

I hovudsak startar ei stenging kl 15.00 om ettermiddagen og opnar kl 08.00 om morgonen.

Påske

ØNH, Molde

Periode: 03.04.20 – 14.04.20

Ålesund har vaktberedskap.

Tann/kjeve, Molde

Periode: 03.04.20 – 14.04.20

Barneavdelinga, Kristiansund

Periode: 03.04.19 – 14.04.20

Poliklinikken er open.

Ålesund har vaktberedskap.

Ortopedisk 5-døgnspost, Kristiansund

Periode: 03.04.20 – 14.04.20

Dagkirurgisk seksjon, Ålesund

Periode: 03.04.20 – 14.04.20

Postoperativ seksjon, Ålesund

Periode: 03.04.20 – 14.04.20

DPS Vegsund ambulant og døgseksjon

Periode: 03.04.20 – 14.04.20

DPS Volda ambulant og døgnseksjon

Periode: 03.04.20 – 14.04.20

Pasienthotellet, Ålesund

Periode: 03.04.20 – 14.04.20

Pasienthotellet, Molde

Periode: 03.04.20 – 14.04.20

Opent for pårørande

Mork rehabiliteringssenter

Periode: 03.04.20 – 14.04.20

Aure rehabiliteringssenter

Periode: 08.04.20 – 14.04.20


Sommar

Mork rehabiliteringssenter

Veke 30, 31 og 32

Aure rehabiliteringssenter

Veke 29, 30 og 31

Sengepost rehabilitering og revmatologi, Ålesund

Veke 27, 28 og 29

Dageininga revmatologi, Ålesund

Veke 27, 28 og 29

ØNH, Ålesund

Veke 26, 27, 28 og 29

Molde vaktberedskap

ØNH, Molde

Veke 30, 31, 32 og 33

Ålesund vaktberedskap

ØNH poliklinikk og høyrselssentral, Kristiansund

Veke 30, 31, 32 og 33

Augeavdelinga, Molde

Veke 30, 31, 32 og 33

Ålesund vaktberedskap

Augeavdelinga, Ålesund

Veke 26, 27, 28 og 29

Molde vaktberedskap

Barnesengeposten, Kristiansund

Veke 26, 27, 28 og 29

Barnepoliklinikken er stengt veke 27, 28 og 29.

Ålesund vaktberedskap.

Barnepoliklinikken, Molde

Veke 30, 31, 32 og 33

Ålesund vaktberedskap. Poliklinikkane i Kristiansund og Ålesund er opne.

Gyn/føde, Molde

Veke 30, 31, 32 og 33

Drift Kristiansund

Gyn/føde, Kristiansund

Veke 26, 27, 28 og 29

Drift Molde

Ortopedisk 5-døgnspost, Kristiansund

Veke

Tann/kjeve, Molde

Veke 30, 31, 32 og 33

Drift Ålesund

Tann/kjeve, Ålesund

Veke 26, 27, 28 og 29

Drift Molde

Postoperativ seksjon, Ålesund

Veke 29, 30 og 31

Dagkirurgisk seksjon, Ålesund

Veke 26, 27, 28, 29 30, 31, 32 og 33

ØNH og auge operasjon i lokalanestesi veke 29 – 32

Dagkirurgi, Molde

Veke

Dagbehandling ved kirurgisk sengepost B

Alderspsykiatrisk seksjon Sunnmøre

Veke 30, 31, 32 og 33

Poliklinikk i drift

Alderspsykiatrisk seksjon, Nordmøre og Romsdal

Veke 26, 27, 28 og 29

Poliklinikk i drift

DPS Vegsund ambulant og døgnseksjon

Veke 30, 31, 32 og 33

Ambulant team i drift

DPS Volda døgnseksjon

Veke 30 og 31

Ambulant team i drift

Familieeininga, psykisk helsevern barn og ungdom, Molde

Veke 27, 28, 29, 30 og 31

Hudpoliklinikken, Ålesund

Veke 27, 28, 29

Hudpoliklinikken, Kristiansund

Veke 30, 31, 32, 33

Redusert drift ved fleire avdelingar

I samband med ferieavviklinga blir det også redusert drift ved fleire avd./seksjonar (t.d. medisin, kirurgi, kreft, fysikalsk medisin og rehabilitering, nevrologisk avdeling, dagkirurgisk seksjon Ålesund sjukehus, pasienthotellet v/Ålesund sjukehus, Molde DPS og Volda DPS, Lab og røntgen.

Sommarferieavvikling for avtalespesialistar

Gynekologi 
Høye, Jon K.
Veke 27,28,29,30

Sviggum, Oddvar
Veke 29,30,31,32

Anestesi
Heggedal, Rune
Veke 27, 28, 29, 30

Hud 
Hovlid, Una Bjårstad
Veke 29, 30, 31, 32

Andersen, Thor Henry
Veke 30, 31

Lund-Hanssen, Kristin
Veke 30, 31

Generell indremedisin
Jacobsen, Kristin Løland
Veke 30, 31, 32, 33

Indremedisin kardiologi
Marin, Andrej
Veke 27,28,29,30,

Indremedisin gastro
Ingrid Prytz Berset
Veke 28, 29, 30, 31, 32
  
Indremedisin lunge
Liaaen, Erik Dyb
Veke 28, 29, 30, 31
  
ØNH
Gjellan, Mikal
Veke 30,31,32,33

Humborstad, Ove Trond
Veke 28, 29, 30, 31
 
Lange, Odd A.
Veke 28, 29,30,31

Kristiansen, Dag Rieve
Veke 28, 29, 30, 31, 32
 
Øye 
Sandsmark Henning 
Veke 27,28,29,30
 
Hedels, Christian
Åpen hele sommeren
 
Kjørsvik, Stein Arild
Veke 28,29,30,31

Ritland, Jon Ståle
Veke 28,30,31,34

Gaustad, Frode
Veke 29,30,31,32,33

Montebello, Chris
Veke 31,32,40, 41

Haaland, Reidar
Veke 30,31,32,33

Psykiatri
Akslen, Kjell
Veke 26,27,28,29,30

Bjerkelund Fredrik
Veke 28,29,30, 31, 32

Rakstang Marit
Veke 28,29,30, 31
  
Psykologi
Barsten, Marita
Veke 28,29,30,31, 32, 33

Bruseth, Marit 
Veke 28, 29, 30, 31, 32

Søylen,Øyvind
Veke 29,30,31,32,33
 
Lyster, Bård
Veke 28, 29, 30, 31

Langlo, Hermod
Veke 28,29,30,31, 32
 
Myklebust, Vidar
Veke 29,30,31,32
 
Rypdal, Asle
Veke 29,30,31,32
 
Skrede, Magnhild Nes
Veke 28, 29,30,31
 
Ertesvåg, Lisbeth
Veke 29,30,31,32,33

Amundsgård Thomas
Veke 28,29,30, 31

Hansen Svein Erik
Veke 28,29,30,31, 32

Storvik Magne
Veke 28,29, 30, 31

Sørdal Ole Jonny
Veke 29,30,31,32
  
Nevropsykologi 
Olsen Magne
Veke 30, 31, 32, 33 

Arnøy, Eva Pauline
Veke 29,30,31,32
Jul og nyttår

Ortopedisk 5-døgnspost, Kristiansund

Periode:

Sengepost rehabilitering og revmatologi, Ålesund

Periode: 23.12.20 – 04.01.21

ØNH, Ålesund

Periode: 18.12.20 – 04.01.21

Molde vaktberedskap

Tann/kjeve, Molde

Periode: 18.12.20 – 04.01.21

Mork rehabiliteringssenter

Periode: 23.12.20 – 04.01.21

Aure rehabiliteringssenter

Periode: 23.12.20 – 04.01.21

Postoperativ seksjon, Ålesund

Periode: 18.12.20 – 04.01.21

Dagkirurgisk seksjon, Ålesund

Periode: 18.12.20 – 04.01.21

DPS Volda døgnseksjon

Periode: 18.12.20 – 04.01.21

Alderspsykiatrisk seksjon, Sunnmøre

Periode: 18.12.20 – 04.01.21

Pasienthotellet, Ålesund

Periode: 18.12.20 – 04.01.21


 

 

 
I tillegg forventar vi redusert aktivitet i veke 8 og 41, og onsdag, torsdag og fredag i samband med legane sine haustmøte i veke 43.

Stengingsperiodane er vedtekne av leiargruppa i Helse Møre og Romsdal 07.01.2020.


Fann du det du leita etter?