HELSENORGE

Feriestengde avdelingar

Helseføretaket har i alle år hatt eigne planar for ferieavviklinga. Dette inneber koordinert stenging og planlagt lågaktivitet ved kliniske avdelingar og seksjonar både på det einskilde sjukehus, og på tvers av sjukehusa. Også rehabiliteringsinstitusjonane og DPS er omfatta av ordninga.

For 2022 legg ein opp til stenging og lågaktivitet i samband med påska, ferieavviklinga (veke 26 – 33) og jul/nyttår. Hensikta er best mogleg samordning av ferieavviklinga, slik at ein oppnår stabil drift resten av året og reduserer behovet for ferievikarar og overtid/ekstrahjelp.

I hovudsak startar ei stenging kl 15.00 om ettermiddagen og opnar kl 08.00 om morgonen.

Påske

Barnesengeposten Kristiansund

08.04.22 - 19.04.22

Dagkiru​​rgi Ålesund

08.04.22 - 19.04.22

DPS døgn Volda​

08.04.22 - 19.04.22

ØNH og kjevekirurgi, Mo​​lde

08.04.22 - 19.04.22​

Aure rehabiliteringssenter

08.04.22 - 18.04.22

Mork rehabiliteringssenter

08.04.22 - 19.04.22​

Ut​redning og behandling, psykisk helse Molde

13.04.22 - 19.04.22

Åse hotell

13.04.22 - 19.04.22


Sommar


Sengepost og poliklinikk for barn og unge, Kristiansund

 • Stenger 24.06.2022 kl 15.00
 • Opnar: 25.07.2022 kl 8.00

Vaktberedskap Ålesund


Gynekologisk poliklinikk, svangerskapspoliklinikken og føde-barsel Kri​​stiansund

 • Stenger: 24.06.2022 kl 18.00
 • Opnar: foreløpig ikke avklart, grunna ​mangel på personell.

Føde-barsel, svangerskapspoliklinikk og gynekologisk poliklinikk i Molde er open.


​Poliklinikk for barn og unge, Molde

Veke 30-33​​

Hudpoliklinikken Ålesund​

 • Stenger: 24.06.2022 kl 15.00
 • Opnar: 25.07.2022 kl 8.00

Vaktberedskap ​​Kristiansund (kvardagar 8.00-16.00)


Hudpoliklinikken Kristi​​​ansund

 • Stenger: 22.07.2022 kl 15.00
 • Opnar: 22.08.2022 kl 8.00

Vaktberedskap Ålesund  (kvardagar 8.00-16.00)


Mork rehabiliteringssenter

 • Stenger: 18.07.2022 kl 8.00
 • Opnar: 08.08.2022 kl 8.00

Vaktberedskap Ålesund 


Aure reh​​​abiliteringssenter

 • Stenger: 08.07.2022 kl 15.00
 • Opnar: 08.08.2022 kl 8.00

Vaktberedskap Ålesund


Fysi​​kalsk medisin og rehabilitering sengepost, Ålesund

Veke 26-28​​


Utgreiing og ​​​behandling psykisk helse, Molde

 • ​Stenger: 01.07.2022 kl 15.00
 • Opnar: 01.08.2022 kl 7.30

Vaktberedskap: akuttseksjonen, Hjelset


Alderspsykiatri Nordmør​​​e og Romsdal

Sengeposten:

 • Stenger: 27.06.2022 kl 15.00 
 • Opnar: 25.07.2022 kl 8.00

Poliklinikken er open heile sommaren. 


Alderspsyki​atri Sunnmøre

 • Stenger: 25.07.2022 kl 15.00
 • Opnar: 25.08.2022 kl 8.00


Familieeininga p​​​sykisk helse, Molde

Veke 27-31​


DPS ​​​døgn, Vegsund

Veke 26-29


DPS døg​​n, Volda

Veke 30-33


ØNH, Åles​​und

 • Stenger: 24.06.2022 kl 16.00
 • Opnar: 25.07.2022 kl 8.00

Vaktberedskap Molde


ØNH, Molde​

 • Stenger: 25.07.2022 kl 8.00
 • Opnar: 22.08.2022 kl 7.45

Vaktberedskap Ålesund


ØNH poliklinik​​​k Kristiansund

Veke 29-32​


Augeseksjonen, Åle​sund

 • Stenger: 27.06.2022 kl 15.00
 • Opnar: 25.07.2022 kl 8.00
Vaktberedskap Molde

Augeseksjonen, ​​Molde

Veke 30-33


​5-døgnspost ortopedi, Kristi​​​ansund

Veke 26-33


Dagkirurgi Ålesund

Veke 26-33


​Kjevek​i​​rurgisk seksjon Ålesund

 • Stenger: 27.06.2022 kl 15.00

 • Opnar: 25.07.2022 kl 8.00​

Vaktberedskap Molde


Kjevekirurgisk se​​ksjon Mo​lde

Veke 30-33Jul og ny​ttår

Aure reh​​​abiliteringssenter

 • Stenger: 22.12.2022 kl 15.00
 • Opnar: 02.01.2023 kl 08.00

Gynekologisk poliklinikk, svangerskapspoliklinikken og føde-barsel Kri​​stiansund

 • Stenger: 22.12.2022 kl 16.00
 • Opnar: 02.01.2023 kl 08.00 

Føde-barsel, svangerskapspoliklinikk og gynekologisk poliklinikk i Molde er open.

Mork reh​​​abiliteringssenter

 • Stenger: 22.12.2022 kl 16.00
 • Opnar: 02.01.2023 kl 08.00

Øre, nese, hals Ålesund sjukehus

 • Stenger: 22.12.2022 kl 16.00
 • Opnar: 02.01.2023 kl 08.00

Molde sjukehus har vakt i perioden

Utgreiing og behandling psykisk helse og rus

 • Stenger: 23.12.2022 kl 12.00
 • Opnar: 01.01.2023 kl 08.00

Familieeininga psykisk helse og rus barn og unge (PHBU)

 • Stenger: 22.12.2022 kl 12.00
 • Opnar: 02.01.2023 kl 08.00

Alderspsykiatri Sunnmøre

 • Stenger: 23.12.2022 kl 15.00
 • Opnar: 01.01.2023 kl 16.00
Alderspsykiatri Nordmøre og Romsdal er open. 

DPS Vegsund

 • Stenger: 23.12.2022 kl 15.00
 • Opnar: 01.01.2023 kl 16.00

Dagkirurgi Ålesund sjukehus

 • Stenger: 23.12.2022 kl 00.00
 • Opnar: 01.01.2023 kl 00.00


Feriestengde avdelingar HMR jul og nyttår (PDF) 

 

 

 
I samband med ferieavviklinga blir det også redusert drift ved fleire avdelingar og seksjonar. I tillegg kan det vere lågare aktivitet i nokre avdelingar og seksjonar i samband med vinter- og haustferieveka.
Fann du det du leita etter?