Helsenorge

Feriestengde avdelingar

Helseføretaket har i alle år hatt eigne planar for ferieavviklinga. Dette inneber koordinert stenging og planlagt lågaktivitet ved kliniske avdelingar og seksjonar både på det einskilde sjukehus, og på tvers av sjukehusa. Også rehabiliteringsinstitusjonane og DPS er omfatta av ordninga.

For 2021 legg ein opp til stenging og lågaktivitet i samband med påska, ferieavviklinga (veke 25 – 33) og jul/nyttår. Hensikta er best mogleg samordning av ferieavviklinga, slik at ein oppnår stabil drift resten av året og reduserer behovet for ferievikarar og overtid/ekstrahjelp.

I hovudsak startar ei stenging kl 15.00 om ettermiddagen og opnar kl 08.00 om morgonen.

Påske

ØNH, Ålesund

Periode: 26.03.21 - 06.04.21

Molde har vaktberedskap.

Tann/kjeve, Ålesund

Periode: 26.03.21 - 06.04.21

Barneavdelinga, Kristiansund

Periode: 26.03.21 - 06.04.21

Poliklinikken er open.

Ålesund har vaktberedskap.

Dagkirurgisk seksjon, Ålesund

Periode: 26.03.21 - 06.04.21

Postoperativ seksjon, Ålesund

Periode: 26.03.21 - 06.04.21

DPS Vegsund ambulant og døgseksjon

Periode: 26.03.21 - 06.04.21

Utgreiing og behandling, psykisk helsevern, Molde

Periode: 31.03.21 - 06.04.21

Pasienthotellet, Ålesund

Periode:  31.03.21 - 05.04.21

Pasienthotellet, Molde

Periode:  26.03.21 - 06.04.21

Opent for pårørande.

Mork rehabiliteringssenter

Periode:  26.03.21 - 06.04.21

Aure rehabiliteringssenter

Periode:  26.03.21 - 06.04.21


Sommar

Mork rehabiliteringssenter

Veke 26, 27 og 28

Aure rehabiliteringssenter

Veke 28, 29, 30 og 31

Sengepost rehabilitering og revmatologi, Ålesund

Veke 29, 30 og 31

ØNH, Molde

Veke 26, 27, 28 og 29

Ålesund vaktberedskap

ØNH, Ålesund

Veke 30, 31, 32 og 33

Molde vaktberedskap

ØNH poliklinikk og høyrselssentral, Kristiansund

Veke 29 og 30

Augeavdelinga, Molde

Veke 26, 27, 28 og 29

Ålesund vaktberedskap

Augeavdelinga, Ålesund

Veke 30, 31, 32 og 33

Molde vaktberedskap

Sengeposten og poliklinikk for barn og unge, Kristiansund

Veke 27, 28, 29 og 30

Ålesund vaktberedskap.

Barnepoliklinikken, Molde

Veke 26, 27, 28 og 29

Ålesund vaktberedskap.

Tann/kjeve, Molde

Veke 26, 27, 28 og 29

Drift Ålesund

Tann/kjeve, Ålesund

Veke 30, 31, 32 og 33

Drift Molde

Postoperativ seksjon, Ålesund

Veke 27, 28, 29 og 30

Dagkirurgisk seksjon, Ålesund

Veke 28, 29, 30, 31 og 32

Augeoperasjon i lokalanestesi veke 26 og 27

Alderspsykiatrisk seksjon Sunnmøre

Veke 26, 27, 28 og 29

Poliklinikk i drift

Alderspsykiatrisk seksjon, Nordmøre og Romsdal

Veke 30, 31, 32 og 33

Poliklinikk i drift

DPS Volda døgnseksjon

Veke 25, 26, 27 og 28

Ambulant team i drift

DPS Vegsund døgnseksjon

Veke 29, 30, 31 og 32

Ambulant team i drift

Utgreiing og behandling, psykisk helsevern, Molde

Veke: 28, 29, 30 og 31

(kan kome endringar)

Familieeininga, psykisk helsevern barn og ungdom, Molde

Veke 27, 28, 29, 30 og 31

Hudpoliklinikken, Kristiansund

Veke 26, 27, 28 og 29

Hudpoliklinikken, Ålesund

Veke 30, 31, 32 og 33

Redusert drift ved fleire avdelingar

I samband med ferieavviklinga blir det også redusert drift ved fleire avd./seksjonar (t.d. medisin, kirurgi, kreft, fysikalsk medisin og rehabilitering, nevrologisk avdeling, dagkirurgisk seksjon Ålesund sjukehus, pasienthotellet v/Ålesund sjukehus, Molde DPS og Volda DPS, Lab og røntgen.  

Jul og nyttår

ØNH, Molde

Periode: 18.12.21 - 03.01.22

Ålesund vaktberedskap

Tann/kjeve, Molde

Periode: 18.12.21 - 03.01.22

Mork rehabiliteringssenter

Periode: 23.12.21 – 03.01.22

Aure rehabiliteringssenter

Periode: 23.12.21 – 03.01.22

Postoperativ seksjon, Ålesund

Periode: 18.12.21 - 03.01.22

Dagkirurgisk seksjon, Ålesund

Periode: 18.12.21 - 03.01.22

DPS Volda døgnseksjon

Periode: 18.12.21 - 03.01.22

Alderspsykiatri Nordmøre og Romsdal

Periode: 23.12.21 - 03.01.22
(Overføring av pas. til Sunnmøre)

Utgreiing og behandling, psykisk helsevern, Molde

Periode: 23.12.21 - 03.01.22

Pasienthotellet, Ålesund

Periode: 23.12.21 – 03.01.22


 

 

 
I tillegg forventar vi redusert aktivitet i veke 8 og 41, og onsdag, torsdag og fredag i samband med legane sine haustmøte i veke 43.

Stengingsperiodane er vedtekne av leiargruppa i Helse Møre og Romsdal.


Fann du det du leita etter?