HELSENORGE

Grønt sjukehus

Helse Møre og Romsdal skal bidra til at Norge når sine klima og miljømål. Føretaket fokuserer på å redusere miljøavtrykket gjennom kontinuerleg forbetring og strategiske prioriteringar som bidrar til høg kvalitet i pasientbehandlinga og samtidig reduserer miljøavtrykket, der det er mogeleg.

Smilande tilsette i Helse Møre og Romsdal

Tilsette i Helse Møre og Romsdal bidreg til å nå våre miljømål. Illustrasjonsfoto: Kristin Støylen

Miljøpolitikk

Helse Møre og Romsdal skal redusere sitt miljøavtrykk ved å levere tenester av høg kvalitet, utan skade og unødig ressursbruk.
 
Som føretak er vi bevisst vårt klimafotavtrykk og gjennom stadige forbetringar skal vi førebygge og redusere miljøskadane som verksemda vår fører med seg.
 
For å lukkast med det må vi ha oversikt over dei utfordringar og muligheiter vi har som føretak, både for å sikre høg kvalitet i pasientbehandlinga og samtidig redusere miljøavtrykket vårt, der det er mulig.

Spesialisthelsetenesta sin rapport for samfunnsansvar 2020 (PDF) 

Grøn spire 

Miljømål

Helse Møre og Romsdal ønskjer å prioritere tre områder som både sikrar høg kvalitet i pasientbehandlinga og samtidig redusere miljøavtrykket vårt:

  1. Redusere helsetenesteassosierte infeksjonar med 30 prosent innan 2022
  2. Redusere antall kjørte kilometer med 5 % innen 2022
  3. Redusere unødig ressursbruk og svinn

Fann du det du leita etter?