HELSENORGE

Innsynskrav

Dersom du ønskjer innsyn i aktuelle saker, dokument eller postjournalar kan du sende skriftleg førespurnad til oss.

​Send innsynkrav til postmottak@helse-mr.no

Helseføretaka i Noreg er underlagt lova om offentlegheit. Reglar for innsyn finn du i offentleglova

Fann du det du leita etter?