HELSENORGE
Gode kollegaer som ønsker deg velkommen til Helse Møre og Romsdal
Vil du gjere ein forskjell?

Velkommen til oss!

Vi treng dyktige og engasjerte kollegaer som vil vere med å skape eit framtidsretta og nytenkande helsevesen til glede for pasientane.

Helse Møre og Romsdal er ein arbeidsplass med gode moglegheiter for både fagleg og personlig utvikling. I tillegg til helsepersonell har vi behov for arbeidskraft knytt til teknisk drift, økonomi og administrasjon.

Bli med på laget!

Søk våre sommarjobbar for 2023​

Søk på våre ledige jobbar

Nyttig informasjon for nytilsette

Informasjon til våre tilsette

Oppdag Møre og Romsdal 

Information in english

Skjema for studentar og hospitantar som skal ha praksis

(Du kan få opp ein dialogboks når du opnar worddokument i nettlesaren. Trykk avbryt på denne). 
Fann du det du leita etter?