Gode kollegaer som ønsker deg velkommen til Helse Møre og Romsdal

Jobbe hos oss

Helse Møre og Romsdal er ein arbeidsstad der du får gode vilkår for både fagleg og personleg utvikling. Det er eit stort mangfald av yrke og stillingar som skal til for å oppfylle visjonen vår om å vere "på lag med deg for helsa di."

Koronaviruset: Screeningskjema for tilsette

Screeningskjema og informasjon til nytilsatte, studentar, lærlingar og vikarar i Helse Møre og Romsdal HF i samband med koronapandemien.


Last ned skjemaet her

Kontrakter ved tilsetting

Her finn du ei oversikt over kontraktar til bruk ved tilsetting i Helse Møre og Romsdal.

  1. Brukerhandbok HMN med databrukarkontrakt -  for tilgang til
    dataressursar (skriv ut siste side og signer den etter gjennomlesing
    )
  2. Arbeidsreglement
  3. Helseskjema
  4. Skjema om teieplikt

 

Skjema for studentar

Vi ber studentar som skal ha praksis i Helse Møre og Romsdal om å fylle ut skjemaet nedanfor og returnere til praksiskoordinator ved utdanningsinstitusjonen i god tid før første praksisperioda startar.

Fann du det du leita etter?