HELSENORGE
Sjekk ut våre sommarjobbar!

Sommarjobb i Helse Møre og Romsdal

Kvart år har vi mange spennande sommarjobbar innan fleire fagområde i Helse Møre og Romsdal. Helseføretaket har meir enn 45 yrker og er den største arbeidsgivaren i fylket. Bli med på laget vårt i sommar!

Her finn du ein oversikt over dei ledige sommarjobbane vi har. Alle søknadar må du sende inn via Webcruiter. Lenke til annonsa finn du under stillingane under. Søknadsfrist er 31. januar 2022. 

Ålesund

Sjukepleiar, helsefagarbeidar, sjukepleiarstudentar m.m.

Annonse - Webcruiter

Helsesekretær/ sekretær

Annonse - Webcruiter

Sjukepleiar, vernepleiar, studentar innan sjukepleie, helsefag m.m.

Annonse - Webcruiter

Sjukepleiar, vernepleiar, helsefaglege studentar m.m.

Annonse - Webcruiter

Vikar for LIS 1/ medisinstudent med lisens - Kreftavdelinga

Annonse - Webcruiter

Vikar for LIS 1/ medisinstudent med lisens – Medisinske legar

Annonse - Webcruiter

Vikar for LIS 1/ medisinstudent med lisens – Avd. for  sjukehuspsykiatri Sunnmøre

Annonse - Webcruiter

Reinhalder/ assistent

Annonse - Webcruiter

Radiograf/ radiografstudentar

Annonse - Webcruiter

Bioingeniør/ bioingeniørstudentar

Annonse - Webcruiter

Kjøkkenassistent

Annonse - Webcruiter

Sekretær

Annonse - Webcruiter

Helsesekretær
Annonse - Webcruiter

 

Volda

 

Vikar for LIS 1/ medisinstudent med lisens

Annonse - Webcruiter

Medisinstudent med lisens – DPS Volda

Annonse - Webcruiter

Sjukepleiar, barnepleiar, sjukepleiarstudentar m.m.

Annonse - Webcruiter

Radiograf, radiografstudentar

Annonse - Webcruiter

Bioingeniør

Annonse - Webcruiter


 

Molde

Sjukepleiar, vernepleiar, helsefaglege studentar m.m.

Annonse - Webcruiter

Sjukepleiar, vernepleiar, helsefaglege studentar m.m. (TSB Molde)

Annonse - Webcruiter

Sjukepleiar, sjukepleiarstudentar m.m.

Annonse - Webcruiter

Radiograf

Annonse - Webcruiter

Bioingeniør

Annonse - Webcruiter

Sekretær

Annonse - Webcruiter

Helsesekretær

Annonse - Webcruiter

Vikar for LIS 1/ medisinstudent med lisens (TSB Molde)

Annonse - Webcruiter

Vikar for LIS 1/ medisinstudent med lisens

Annonse - Webcruiter

Vikar for LIS 1/ medisinstudent med lisens

Annonse - Webcruiter

Vikar for LIS 1/ medisinstudent med lisens

Annonse - Webcruiter


 

Kristiansund

Sjukepleiar, sjukepleiarstudentar m.m.

Annonse - Webcruiter

Spesialsjukepleiar – operasjon og intensiv

Annonse - Webcruiter

Radiograf/ radiografstudentar

Annonse - Webcruiter

Helsesekretær/ sekretær

Annonse - Webcruiter

Bioingeniør/ bioingeniørstudentar

Annonse - Webcruiter

Vikar for LIS 1/ medisinstudent med lisens

Annonse - Webcruiter

Sekretær

Annonse - Webcruiter


Fann du det du leita etter?