Leiinga i Helse Møre og Romsdal

Leiing

Her finn du oversikt over leiargruppa i Helse Møre og Romsdal.

Øyvind Bakke, adm. dir.

Adm.dir. Øyvind Bakke

E-post: postmottak@helse-mr.no

Klinikksjefar

Elisabeth Siebke
Elisabeth Siebke

Klinikk for Ålesund sjukehus
Mobil:  90 80 81 84
E-post: elisabeth.siebke@helse-mr.no 

Georg Johnsen 

Georg Johnsen
Klinikksjef Molde og Kristiansund
Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR)
Mobil: 41 35 28 28
E-post: georg.nikolai.johnsen@helse-mr.no

Palma Hånes
Palma Hånes
Klinikk for Volda sjukehus
Mobil: 90 93 91 19
E-post: palma.hanes@helse-mr.no


Per Erik Tødenes

Per Erik Tødenes
Klinikk for diagnostikk
Mobil: 90 86 30 75
E-post: per.erik.todenes@helse-mr.no


Mona Aagaard-Nilsen

Mona Aagaard-Nilsen
Klinikk for drift og eigedom
Mobil: 41 64 30 20
E-post: mona.aagaard-nilsen@helse-mr.no


Jorun Bøyum 

Jorun Bøyum
Klinikk for kreftbehandling og rehabilitering
Mobil: 47 01 66 54
E-post: jorun.boyum@helse-mr.no


Lars Erik Sjømæling 

Lars Erik Sjømæling
Klinikk for prehospitale tenester
Mobil: 90 50 01 13
E-post: lars.erik.sjomeling@helse-mr.no


Ståle Hoff 

Ståle Hoff
Klinikk for psykisk helse og rus
Mobil: 93 03 57 78
E-post: stale.hoff@helse-mr.no

Stabsdirektørar

Heidi Nilsen 

Heidi Nilsen
Viseadministrerande direktør
Mobil: 93 03 93 89
E-post: heidi.anita.nilsen@helse-mr.no 


Torstein Hole 

Torstein Hole
Fagdirektør
Mobil: 93 42 10 02
E-post: torstein.hole@helse-mr.no

Henrik Erdal 

Henrik Erdal
Ass. fagdirektør og
fagleg leiar for innføring av Helseplattformen i HMR
Mobil: 91 10 40 60
E-post: henrik.erdal@helse-mr.no


Britt Rakvåg Roald 

Britt Rakvåg Roald
HR-direktør
Mobil: 41 55 28 03
E-post: britt.rakvag.roald@helse-mr.no

May-Helen Molvær Grimstad 

May-Helen Molvær Grimstad
Kommunikasjon- og samhandlingsdirektør
Mobil: 93 06 35 69
E-post: may.helen.molver.grimstad@helse-mr.no


Trine Sperre 

Trine Sperre
Økonomidirektør
E-post: trine.sperre@helse-mr.no 

Fann du det du leita etter?