HELSENORGE
Leiinga i Helse Møre og Romsdal

Leiing

Her finn du oversikt over leiargruppa i Helse Møre og Romsdal.

Øyvind Bakke, adm. dir.

Adm.dir. Øyvind Bakke

E-post: postmottak@helse-mr.no

Klinikksjefar

Elisabeth Siebke
Elisabeth Siebke

Klinikk for Ålesund sjukehus
Mobil:  90 80 81 84
E-post: elisabeth.siebke@helse-mr.no 


 Britt Rakvåg Roald
Britt Rakvåg Roald

Klinikksjef Molde og Kristiansund
Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR)
Mobil: 41 55 28 03
E-post: britt.rakvag.roald@helse-mr.no 

Palma Hånes
Palma Hånes
Klinikk for Volda sjukehus
Mobil: 90 93 91 19
E-post: palma.hanes@helse-mr.no


Per Erik Tødenes

Per Erik Tødenes
Klinikk for diagnostikk
Mobil:  90 05 86 31
E-post: per.erik.todenes@helse-mr.no


Mona Aagaard-Nilsen

Mona Aagaard-Nilsen
Klinikk for drift og eigedom
Mobil: 41 64 30 20
E-post: mona.aagaard-nilsen@helse-mr.no


Jorun Bøyum 

Jorun Bøyum
Klinikk for kreftbehandling og rehabilitering
Mobil: 47 01 66 54
E-post: jorun.boyum@helse-mr.no


Lars Erik Sjømæling 

Lars Erik Sjømæling
Klinikk for prehospitale tenester
Mobil: 90 50 01 13
E-post: lars.erik.sjomeling@helse-mr.no


Ståle Hoff 

Ståle Hoff
Klinikk for psykisk helse og rus
Mobil: 93 03 57 78
E-post: stale.hoff@helse-mr.no

Stabsdirektørar

Heidi Nilsen 

Heidi Nilsen
Viseadministrerande direktør
Mobil: 93 03 93 89
E-post: heidi.anita.nilsen@helse-mr.no 


Fagdirektør Erik Solligård 

Erik Solligård
Fagdirektør
E-post: erik.solligard@helse-mr.no​ 

Henrik Erdal 

Henrik Erdal
Ass. fagdirektør og
fagleg leiar for innføring av Helseplattformen i HMR
Mobil: 91 10 40 60
E-post: henrik.erdal@helse-mr.no


Helge Storøy

Helge Storøy
Direktør for e-helse og teknologi
E-post: helge.storoy@helse-mr.no​ 


Elisabeth Slotsvik Kleive 

Elisabeth Slotsvik Kleive
HR-direktør
E-post: elisabeth.slotsvik.kleive@helse-mr.no​

May-Helen Molvær Grimstad 

May-Helen Molvær Grimstad
Kommunikasjon- og samhandlingsdirektør
Mobil: 93 06 35 69
E-post: may.helen.molver.grimstad@helse-mr.no


Trine Sperre 

Trine Sperre
Økonomidirektør
E-post: trine.sperre@helse-mr.no 

Fann du det du leita etter?