Bilde/opptak på sjukehuset

Av omsyn til pasientar, pårørande og tilsette må media avklare fotografering før ein gjer opptak på sjukehusområda.

  • ​Ta kontakt med kommunikasjonsavdelinga, eventuelt avdelingsleiinga for å gjere avtale
  • Ta kontakt med ein av dei tilsette ved avdelinga med ein gong du kjem
  • Avdelingsleiinga skal godkjenne stad for fotografering
  • Det skal ikkje fotograferast i korridor utan at dette er avklart med avdelinga
  • Når det gjeld filming i fellesareal på sjukehuset, skal dette avtalast med kommunikasjonsavdelinga

Søk etter avdeling

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.