HELSENORGE

Innkalling og sakliste til styremøtet 15. mars

Onsdag 15. mars er det styremøte i Helse Møre og Romsdal. Innkalling og sakliste er no lagt ut på nett.

Styreleiar Stein Kinserdal og adm.dir Espen Remme. Bilde frå tidlegare styremøte.
Arkivbilde frå eit tidlegare styremøte.

​Saksutgreiingane blir publisert fortløpande.

Sakspapira kan du lese her (styreadministrasjonen)

Vil du følgje styremøtet, kan du følgje streamingen som blir vist frå våre nettsider.