HELSENORGE

Jublar for tildeling frå Forskingsrådet

Helse Møre og Romsdal startar omfattande og viktig forskingsprosjekt om behandling av tarmbetennelsessjukdommen ulceriøs kolitt.

BIOSTOP-teamet i Helse Møre og Romsdal: f.v fagbioingeniør Synnøve Yksnøy, studiesjukepleiar Elisabeth Tennøy Bjerkan, overlege
BIOSTOP-teamet i Helse Møre og Romsdal: f.v fagbioingeniør Synnøve Yksnøy, studiesjukepleiar Elisabeth Tennøy Bjerkan, overlege Ingrid Prytz Berset og overlege Dag Arne Lihaug Hoff