HELSENORGE

Tett oppfølging av flyberedskap

Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge følger situasjonen og får daglig rapportering om status etter at det i Nord-Norge har vært krevende å opprettholde beredskapen for ambulansefly nasjonalt. En av årsakene er mangel på piloter.

Illustrasjonsbilde, ambulansefly