HELSENORGE

Opnar føden i Kristiansund 6. juni

- Dette har dei tilsette sett fram til, seier klinikksjef Georg Johnsen i Klinikk SNR.

F.v Johanne Gryt, Georg Johnsen, Carina Myhre, Johan Kippervik og Øyvind bakke

F.v Johanne Gryt, Georg Johnsen, Carina Myhre, Johan Kippervik og Øyvind bakke


Fødeavdelinga i Kristiansund har vore stengt sidan februar i fjor grunna mangel på fagfolk, og siden den gong har alle fødande på Nordmøre blitt sendt til Molde sjukehus for å føde. 6. juni opnar føden i Kristiansund igjen.

- Eg ønsker å berømme den store innsatsen for å få på plass fagfolk. Eg trur det er få som forstår kor mykje arbeid som ligg bak dette i ein situasjon med nasjonal og internasjonal mangel på både gynekologar og jordmødre, seier adm. dir Øyvind Bakke.

Etter at to av legane nyleg fekk godkjent spesialiseringa i gynekologi, er det no tilstrekkeleg med overlegar til å kunne gjenopne avdelinga som ein 5-døgnspost.

- Glad for å presentere dato
- Vi har jobbet lenge med gjenopninga, og eg er  glad for at vi no har kome dit at vi kan presentere ein dato for opning, seier avdelingssjef Johan Kippervik.

5-døgnspost er ein driftsform der det vil bli tatt imot fødande frå mandag kl 08 til fredag kl 08. Barselavdelinga vil vere open heile veka, slik den er i dag.

- I tida framover kan dei som fortsatt vil føde i Molde og heller bruke barselavdelinga i Kristiansund få full anledning til det, seier Kippervik.

Før opninga 6. juni vil det bli gjennomført eit drøftingsmøte med tillitsvalde om driftsforma.

- Viktig å trygge gravide
Det blir også lagt ut meir detaljert informasjon på heimesida til Helse Møre og Romsdal.

- Vi vil sende ut utfyllande informasjon til kommunehelsetenesta og til dei gravide. Det er viktig for oss at dei gravide kjenner seg trygg fram mot fødselen,  seier seksjonsleiar Johanne Gryt.

- Vi veit at dei tilsette gleder seg veldig til å ta imot dei fødande igjen og er veldig glad for at vi fekk til dette før sommaren, seier klinikksjef Georg Johnsen.