HELSENORGE

Styremøte i Helse Møre og Romsdal 14. desember

Onsdag 14. desember kl. 08.30 blir det styremøte i Helse Møre og Romsdal. Lenke til sendinga finn du her.

Styremøte i Helse Møre og Romsdal HF

 

Styresak legges i styreportalen: Her

Samlehefte legges for utskrift: Her

Kjøreplan finn du her:

Køyreplan - Styremøte HMR 14.12.22.pdf