HELSENORGE

HelsaMi - min nye syvende sans

Tor Stendahl Rembraut fra Ørland har vært i et alvorlig kreftforløp ved St. Olavs hospital siden oktober 2022 da han fikk diagnosen tykktarmskreft. I flere måneder har Tor fått tett oppfølging av helsepersonell på St.Olavs hospital, og har erfaring som pasient både før og etter at Helseplattformen og HelsaMi ble tatt i bruk ved sykehuset.

Tor Stendahl Rambraut og kona Randi

Tor Stendahl Rambraut og kona Randi har gode erfaringer med å bruke HelsaMi da Tor var kreftsyk.


​Les hele ​saken på helseplattformen.no

I HelsaMi får du får også tilgang til behandlingen din i Helse Møre og Romsdal når vi innfører Helseplattformen i april 2024.