Styrande dokument og årsrapportar

Foretaksprotokoll, instruks, styringsdokument, vedtekter, årleg melding og årsrekneskapen finn du i vår styreadministrasjon.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.