Styret

Styret for Helse Møre og Romsdal HF vert oppnemnt av eigaren vår, Helse Midt-Noreg RHF. Dei tilsette i helseføretaket vel sine eigne representantar til styret.

Styremøta i Helse Møre og Romsdal er opne, og vi streamar møta direkte. Gjennom styreadministrasjonen får du tilgang til til sakspapir, vedtak og presentasjonar.

Styreadministrasjon Helse Møre og Romsdal HF