Gruppebilde av ungdomsrådet i Helse Møre og Romsdal.

Ungdomsrådet

Kontaktinformasjon

ungdomsradet@helse-mr.no  

Om ungdomsrådet 

 • Det er oppretta eit samla ungdomsråd for heile Helse Møre og Romsdal
 • Dette er ei ungdomsutgåve av brukarutvalet i Helse Møre og Romsdal
 • Medlemmane skal ha personleg erfaring med sjukehus og helsetenesta generelt
 • Medlemmane må vere villige til å dele erfaringar og må ha eit ønske om å bidra til forbetring av tenestene
 • Ungdomsrådet skal ha tett samarbeid med leiinga i føretaket
 • Referat frå ungdomsrådet sine møte vil ligge fast som referatsak på styremøta i Helse Møre og Romsdal og møta i brukarutvalet
 • Leiar eller representant frå ungdomsrådet deltek på brukarutvalet sine møte der det er naturleg på sak

Møtereferat og styrande dokument finn du her

Medlemmar


Leiar

 • Benjamin Vågen (21). Bur på Stranda, oppvaksen på Averøya, født i Lofoten.

Nestleiar

 • Nathalie Helen Johansen (16) frå Ålesund.

Medlemmar

 • Andrine Mogstad (20) frå Vestnes
 • Benedikte Haagensen Skrede (17) frå Ålesund
 • Christian Bjerkås (16) frå Kristiansund
 • Gerhard Solem (16) frå Averøy
 • Johan Wilhelm Holmstöm Ulla (19) frå Gamlen, opphavleg frå Spania
 • Malin Strømsholm Riise (18) frå Kristiansund
 • Victoria Ulstein Sporsheim (18) frå Sula
 • Ylva Bårdsdotter Linseth-Aarflot (14) frå Ålvundfjord

Kvifor er vi med i ungdomsrådet?

«Ungdomsrådet er ein stor moglegheit, og eg vil vere med og bidra» Benedikte Haagensen Skrede.

«Eg vart med i rådet for å gi unge ein sjanse til å føle seg som ungdommar, uansett helsesituasjon» Malin Strømsholm Riise

«Eg vil vere med og bidra til ein positiv forskjell på sjukehusa» Benjamin Vågen

«Eg brenn for ein lettare overgang frå barne- og ungdomsavdelinga til vaksenavdeling» Victoria Ulstein Sporsheim

«Eg vil gjere ein forskjell» Christian Bjerkås

«Eg er med i ungdomsrådet fordi eg vil hjelpe til å påverke korleis dei som jobbar på sjukehuset er, men også korleis sjølve sjukehuset er» Ylva Bårdsdotter Linset-Aarflot

«Eg vil vere med i ungdomsrådet for å gjere ein forskjell. Eg vil vise andre ungdommar at det er nokon som vil jobbe for å gjere det bedre for ungdommar i helsetenesta» Nathalie Helen Johansen

 
Portrettbilde av medlemmane i ungdomsrådet
Victoria Ulstein Sporsheim, Johan Wilhelm Holmstöm Ulla, Christian Bjerkås, Malin Strømsholm Riise, Nathalie Helen Johansen, Ylva Bårdsdotter Linseth-Aarflot, Gerhard Solem, Benjamin Vågen og Benedikte Hagensen Skrede.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.