Ungdomsrådet

Kontaktinformasjon

ungdomsradet@helse-mr.no  

Følg oss på Instagram

Om ungdomsrådet 

 • Det er oppretta eit samla ungdomsråd for heile Helse Møre og Romsdal
 • Dette er ei ungdomsutgåve av brukarutvalet i Helse Møre og Romsdal
 • Medlemmane skal ha personleg erfaring med sjukehus og helsetenesta generelt
 • Medlemmane må vere villige til å dele erfaringar og må ha eit ønske om å bidra til forbetring av tenestene
 • Ungdomsrådet skal ha tett samarbeid med leiinga i føretaket
 • Referat frå ungdomsrådet sine møte vil ligge fast som referatsak på styremøta i Helse Møre og Romsdal og møta i brukarutvalet
 • Leiar eller representant frå ungdomsrådet deltek på brukarutvalet sine møte der det er naturleg på sak

Møtereferat og styrande dokument finn du her

Saker vi har fokus på i 2021

 • Møte med DPS-ane (distriktpsykiatriske senter)
 • Prosedyre om overgang frå barne- og ungdomsavdeling til vaksenavdeling (både for somatikk og psykisk helsevern)
 • Roll-ups for å nå ut i sjukehusa med informasjon om ungdomsrådet
 • Trivselssjukepleiar Kristiansund
 • Heilt sjef - kurstilbod
 • Instagram

Ungdomsrådet er faste deltakarar i desse fora:

 • Barn som pårørande, styringsgruppe
 • Kvalitet i institusjonsbehandling i psykisk helsevern (KvIP)
 • Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR)
 • Helseplattformen

Medlemmar


Leiar, Victoria Ulstein Sporsheim
Leiar

Victoria Ulstein Sporsheim frå Sula


Nestleiar Benjamin Vågen
Nestleiar

Benjamin Vågen. Bur på Stranda, oppvaksen på Averøya, født i Lofoten.

Medlemmar


Andrine Mogstad
Andrine Mogstad frå Vestnes

Victoria Talstad
Victoria Talstad frå Åndalsnes


Malin Strømsholm Riise
Malin Strømsholm Riise frå Kristiansund

Lasse Alexander Honningsvåg
Lasse Alexander Honningsvåg frå Ålesund

Julie Ramstad
Julie Ramstad frå Sykkylven

Kristine Midtsætrer

Kristine Midtsætrer frå Aure, bur i Malmefjorden

Gerda Marie Eiken Nødtvedt

Gerda Marie Eiken Nødtvedt frå Molde

Kvifor er vi med i ungdomsrådet?

 • Eg ønsker å gjere ein forskjell og ha moglegheit til å påverke i saker eg brenn for, som psykisk helse og barn som pårørande
  Lasse
 • Eg ønsker at informasjon om diagnosen Hidradenitis Suppurativa og andre hudsjukdommar skal bli betre kjent og at ungdom med desse lidingane skal få god hjelp frå starten av. I tillegg synest eg det er viktig at alle barn og ungdommar får vete kva rettar dei har, på ein forståleg måte
  Kristine
 • Eg synest arbeidet vi driv med er interessant og spennande, og eg vil utgjere ein forskjell
  Gerda Marie

Eg ønsker å vere ei stemme for dei unge, slik at kvardagen på sjukehusa forhåpentlegvis blir litt betre

Andrine
 • Eg vil bli med på å få til ei endring der det trengs, og sikre at ungdommar får ei god oppleving i helsetenestene
  Julie
 • Eg er med for at ungdommar med sjukdommar skal bli behandla slik dei fortener
  Malin
 • Eg er med for å forbetre overgangen frå barne- og ungdomsavdeling til vaksenavdeling
  Victoria T

Barn som pårørande

Barn og unge blir påverka når nokon i familien er sjuke, og dei treng å forstå kva som skjer. Det kan vere at du sjølv er pasient, pårørande eller forelder til sjuke barn med søsken. Vi som jobbar på sjukehuset skal bidra til at barn og unge i din familie blir godt tatt vare på. Les meir om dette her.

 
 

 

Fann du det du leita etter?