Styringsgruppemøte 14. november 2017

Her finn du dokumenta frå møtet i styringsgruppa for utviklingsplanarbeidet i Helse Møre og Romsdal 14. november 2017.

Protokoll Styringsgruppemøte 141117.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-11-14-styringsgruppemote/Protokoll Styringsgruppemøte 141117.pdfProtokoll Styringsgruppemøte 141117.pdf
Samlehefte styringsgruppemøte 141117.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-11-14-styringsgruppemote/Samlehefte styringsgruppemøte 141117.pdfSamlehefte styringsgruppemøte 141117.pdf
Sak 27- 2017 - Møteplan Styringsgruppa 2018.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-11-14-styringsgruppemote/Sak 27- 2017 - Møteplan Styringsgruppa 2018.pdfSak 27- 2017 - Møteplan Styringsgruppa 2018.pdf
Sak 26 - 2017 - vedlegg 03 - Oppsummering frå dialogmøtet 301017.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-11-14-styringsgruppemote/Sak 26 - 2017 - vedlegg 03 - Oppsummering frå dialogmøtet 301017.pdfSak 26 - 2017 - vedlegg 03 - Oppsummering frå dialogmøtet 301017.pdf
Sak 26 - 2017 - Orienteringssaker.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-11-14-styringsgruppemote/Sak 26 - 2017 - Orienteringssaker.pdfSak 26 - 2017 - Orienteringssaker.pdf
Sak 25 - 2017 - vedlegg - Protokoll Styringsgruppemøte 171017.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-11-14-styringsgruppemote/Sak 25 - 2017 - vedlegg - Protokoll Styringsgruppemøte 171017.pdfSak 25 - 2017 - vedlegg - Protokoll Styringsgruppemøte 171017.pdf
Sak 25 - 2017 - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-11-14-styringsgruppemote/Sak 25 - 2017 - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfSak 25 - 2017 - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf
Sak 26 - 2017 - vedlegg 01 - Protokoll frå møte i koordineringsgruppa utviklingsplan HMR 061017.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-11-14-styringsgruppemote/Sak 26 - 2017 - vedlegg 01 - Protokoll frå møte i koordineringsgruppa utviklingsplan HMR 061017.pdfSak 26 - 2017 - vedlegg 01 - Protokoll frå møte i koordineringsgruppa utviklingsplan HMR 061017.pdf
Innkalling og saksliste 141117- Utviklingsplan HMR.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-11-14-styringsgruppemote/Innkalling og saksliste 141117- Utviklingsplan HMR.pdfInnkalling og saksliste 141117- Utviklingsplan HMR.pdf
Sak 26 - 2017 - vedlegg 02 - Kvalitetssikring lokale utviklingsplaner - Delrapport.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-11-14-styringsgruppemote/Sak 26 - 2017 - vedlegg 02 - Kvalitetssikring lokale utviklingsplaner - Delrapport.pdfSak 26 - 2017 - vedlegg 02 - Kvalitetssikring lokale utviklingsplaner - Delrapport.pdf

Fann du det du leita etter?