HELSENORGE

Styringsgruppemøte 19. desember 2017

Her finn du dokumenta frå møtet i styringsgruppa for utviklingsplanarbeidet i Helse Møre og Romsdal 19. desember 2017.

Presentasjon av delrapport - Etablering av PET-CT tilbud.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-12-19-styringsgruppemote/Presentasjon av delrapport - Etablering av PET-CT tilbud.pdfPresentasjon av delrapport - Etablering av PET-CT tilbud.pdfpdf861862
Protokoll Styringsgruppemøte 191217.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-12-19-styringsgruppemote/Protokoll Styringsgruppemøte 191217.pdfProtokoll Styringsgruppemøte 191217.pdfpdf398783
Samlehefte møte i styringsgruppa 191217.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-12-19-styringsgruppemote/Samlehefte møte i styringsgruppa 191217.pdfSamlehefte møte i styringsgruppa 191217.pdfpdf3804870
Innkalling og saksliste 191217- Utviklingsplan HMR.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-12-19-styringsgruppemote/Innkalling og saksliste 191217- Utviklingsplan HMR.pdfInnkalling og saksliste 191217- Utviklingsplan HMR.pdfpdf228946
Sak 30 - 2017 - Orienteringssaker.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-12-19-styringsgruppemote/Sak 30 - 2017 - Orienteringssaker.pdfSak 30 - 2017 - Orienteringssaker.pdfpdf321846
Sak 32 - 2017 - vedlegg - Referat frå møte i koordineringsgruppa 121217.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-12-19-styringsgruppemote/Sak 32 - 2017 - vedlegg - Referat frå møte i koordineringsgruppa 121217.pdfSak 32 - 2017 - vedlegg - Referat frå møte i koordineringsgruppa 121217.pdfpdf402721
Sak 32 - 2017 - Forslag om endring i mandatet til koordineringsgruppa (2).pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-12-19-styringsgruppemote/Sak 32 - 2017 - Forslag om endring i mandatet til koordineringsgruppa (2).pdfSak 32 - 2017 - Forslag om endring i mandatet til koordineringsgruppa (2).pdfpdf377829
Sak 31 - 2017 - Program dialogmøte 190118.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-12-19-styringsgruppemote/Sak 31 - 2017 - Program dialogmøte 190118.pdfSak 31 - 2017 - Program dialogmøte 190118.pdfpdf286807
Sak 31 - 2017 - vedlegg - Utkast program dialogmøte 190118.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-12-19-styringsgruppemote/Sak 31 - 2017 - vedlegg - Utkast program dialogmøte 190118.pdfSak 31 - 2017 - vedlegg - Utkast program dialogmøte 190118.pdfpdf331103
Sak 30 - 2017 - vedlegg 01 - Utviklingsplanfor framtidig PET-tilbod i HMR.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-12-19-styringsgruppemote/Sak 30 - 2017 - vedlegg 01 - Utviklingsplanfor framtidig PET-tilbod i HMR.pdfSak 30 - 2017 - vedlegg 01 - Utviklingsplanfor framtidig PET-tilbod i HMR.pdfpdf1148434
Sak 29 - 2017 - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-12-19-styringsgruppemote/Sak 29 - 2017 - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfSak 29 - 2017 - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf278032
Sak 30 - 2017 - vedlegg 02 - Styresak 2017-72 - Leiingssystem for kvalitet i Helse Møre og Romsdal HF 2018.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-12-19-styringsgruppemote/Sak 30 - 2017 - vedlegg 02 - Styresak 2017-72 - Leiingssystem for kvalitet i Helse Møre og Romsdal HF 2018.pdfSak 30 - 2017 - vedlegg 02 - Styresak 2017-72 - Leiingssystem for kvalitet i Helse Møre og Romsdal HF 2018.pdfpdf899942
Sak 29 - 2017 - vedlegg - Protokoll Styringsgruppemøte 141117.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-12-19-styringsgruppemote/Sak 29 - 2017 - vedlegg - Protokoll Styringsgruppemøte 141117.pdfSak 29 - 2017 - vedlegg - Protokoll Styringsgruppemøte 141117.pdfpdf223095

Fann du det du leita etter?