Styringsgruppemøte 19. desember 2017

Her finn du dokumenta frå møtet i styringsgruppa for utviklingsplanarbeidet i Helse Møre og Romsdal 19. desember 2017.

Presentasjon av delrapport - Etablering av PET-CT tilbud.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-12-19-styringsgruppemote/Presentasjon av delrapport - Etablering av PET-CT tilbud.pdfPresentasjon av delrapport - Etablering av PET-CT tilbud.pdf
Protokoll Styringsgruppemøte 191217.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-12-19-styringsgruppemote/Protokoll Styringsgruppemøte 191217.pdfProtokoll Styringsgruppemøte 191217.pdf
Samlehefte møte i styringsgruppa 191217.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-12-19-styringsgruppemote/Samlehefte møte i styringsgruppa 191217.pdfSamlehefte møte i styringsgruppa 191217.pdf
Innkalling og saksliste 191217- Utviklingsplan HMR.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-12-19-styringsgruppemote/Innkalling og saksliste 191217- Utviklingsplan HMR.pdfInnkalling og saksliste 191217- Utviklingsplan HMR.pdf
Sak 30 - 2017 - Orienteringssaker.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-12-19-styringsgruppemote/Sak 30 - 2017 - Orienteringssaker.pdfSak 30 - 2017 - Orienteringssaker.pdf
Sak 32 - 2017 - vedlegg - Referat frå møte i koordineringsgruppa 121217.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-12-19-styringsgruppemote/Sak 32 - 2017 - vedlegg - Referat frå møte i koordineringsgruppa 121217.pdfSak 32 - 2017 - vedlegg - Referat frå møte i koordineringsgruppa 121217.pdf
Sak 32 - 2017 - Forslag om endring i mandatet til koordineringsgruppa (2).pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-12-19-styringsgruppemote/Sak 32 - 2017 - Forslag om endring i mandatet til koordineringsgruppa (2).pdfSak 32 - 2017 - Forslag om endring i mandatet til koordineringsgruppa (2).pdf
Sak 31 - 2017 - Program dialogmøte 190118.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-12-19-styringsgruppemote/Sak 31 - 2017 - Program dialogmøte 190118.pdfSak 31 - 2017 - Program dialogmøte 190118.pdf
Sak 31 - 2017 - vedlegg - Utkast program dialogmøte 190118.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-12-19-styringsgruppemote/Sak 31 - 2017 - vedlegg - Utkast program dialogmøte 190118.pdfSak 31 - 2017 - vedlegg - Utkast program dialogmøte 190118.pdf
Sak 30 - 2017 - vedlegg 01 - Utviklingsplanfor framtidig PET-tilbod i HMR.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-12-19-styringsgruppemote/Sak 30 - 2017 - vedlegg 01 - Utviklingsplanfor framtidig PET-tilbod i HMR.pdfSak 30 - 2017 - vedlegg 01 - Utviklingsplanfor framtidig PET-tilbod i HMR.pdf
Sak 29 - 2017 - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-12-19-styringsgruppemote/Sak 29 - 2017 - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfSak 29 - 2017 - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf
Sak 30 - 2017 - vedlegg 02 - Styresak 2017-72 - Leiingssystem for kvalitet i Helse Møre og Romsdal HF 2018.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-12-19-styringsgruppemote/Sak 30 - 2017 - vedlegg 02 - Styresak 2017-72 - Leiingssystem for kvalitet i Helse Møre og Romsdal HF 2018.pdfSak 30 - 2017 - vedlegg 02 - Styresak 2017-72 - Leiingssystem for kvalitet i Helse Møre og Romsdal HF 2018.pdf
Sak 29 - 2017 - vedlegg - Protokoll Styringsgruppemøte 141117.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-12-19-styringsgruppemote/Sak 29 - 2017 - vedlegg - Protokoll Styringsgruppemøte 141117.pdfSak 29 - 2017 - vedlegg - Protokoll Styringsgruppemøte 141117.pdf

Fann du det du leita etter?