Styringsgruppemøte 2. mai 2017

Her finn du dokumenta frå møtet i styringsgruppa for utviklingsplanarbeidet i Helse Møre og Romsdal 2. mai 2017.

Innkalling og saksliste.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-05-02-styringsgruppemote/Innkalling og saksliste.pdfInnkalling og saksliste.pdf
Protokoll Styringsgruppemøte Utviklingsplan HMR 020517.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-05-02-styringsgruppemote/Protokoll Styringsgruppemøte Utviklingsplan HMR 020517.pdfProtokoll Styringsgruppemøte Utviklingsplan HMR 020517.pdf
Sak 01-2017 - Brukermedverknad.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-05-02-styringsgruppemote/Sak 01-2017 - Brukermedverknad.pdfSak 01-2017 - Brukermedverknad.pdf
Sak 02-2017 - Mandat koordineringsgruppa.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-05-02-styringsgruppemote/Sak 02-2017 - Mandat koordineringsgruppa.pdfSak 02-2017 - Mandat koordineringsgruppa.pdf
Sak 03-2017 - Foretaks- og klinikkinterne utviklingsområder.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-05-02-styringsgruppemote/Sak 03-2017 - Foretaks- og klinikkinterne utviklingsområder.pdfSak 03-2017 - Foretaks- og klinikkinterne utviklingsområder.pdf
Sak 04-2017 - Samhandlingsperspektivet.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-05-02-styringsgruppemote/Sak 04-2017 - Samhandlingsperspektivet.pdfSak 04-2017 - Samhandlingsperspektivet.pdf
Sak 04-2017 - vedlegg 01 - Oppsummering frå dialogmøtet 070417.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-05-02-styringsgruppemote/Sak 04-2017 - vedlegg 01 - Oppsummering frå dialogmøtet 070417.pdfSak 04-2017 - vedlegg 01 - Oppsummering frå dialogmøtet 070417.pdf
Sak 04-2017 - vedlegg 02 - Tilråding arbeidsgruppe barn og unge.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-05-02-styringsgruppemote/Sak 04-2017 - vedlegg 02 - Tilråding arbeidsgruppe barn og unge.pdfSak 04-2017 - vedlegg 02 - Tilråding arbeidsgruppe barn og unge.pdf
Sak 04-2017 - vedlegg 03 - Tilråding arbeidsgruppe Nok helsepersonell med rett kompetanse.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-05-02-styringsgruppemote/Sak 04-2017 - vedlegg 03 - Tilråding arbeidsgruppe Nok helsepersonell med rett kompetanse.pdfSak 04-2017 - vedlegg 03 - Tilråding arbeidsgruppe Nok helsepersonell med rett kompetanse.pdf
Sak 04-2017 - vedlegg 04 - Tilråding arbeidsgruppe Styrking av akuttmedisinske tenester utanfor sjukehus.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-05-02-styringsgruppemote/Sak 04-2017 - vedlegg 04 - Tilråding arbeidsgruppe Styrking av akuttmedisinske tenester utanfor sjukehus.pdfSak 04-2017 - vedlegg 04 - Tilråding arbeidsgruppe Styrking av akuttmedisinske tenester utanfor sjukehus.pdf
Sak 04-2017 - vedlegg 05 - Tilråding arbeidsgruppe Prioritere psykisk helsevern og rusbehandling.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-05-02-styringsgruppemote/Sak 04-2017 - vedlegg 05 - Tilråding arbeidsgruppe Prioritere psykisk helsevern og rusbehandling.pdfSak 04-2017 - vedlegg 05 - Tilråding arbeidsgruppe Prioritere psykisk helsevern og rusbehandling.pdf
Sak 05-2017 - Møteplan 2017.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-05-02-styringsgruppemote/Sak 05-2017 - Møteplan 2017.pdfSak 05-2017 - Møteplan 2017.pdf
Sak 06-2017 - Tidslinje.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-05-02-styringsgruppemote/Sak 06-2017 - Tidslinje.pdfSak 06-2017 - Tidslinje.pdf
Samlehefte Styringsgruppemøte utviklingsplan HMR 020517.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-05-02-styringsgruppemote/Samlehefte Styringsgruppemøte utviklingsplan HMR 020517.pdfSamlehefte Styringsgruppemøte utviklingsplan HMR 020517.pdf

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.