Styringsgruppemøte 2. mai 2017

Her finn du dokumenta frå møtet i styringsgruppa for utviklingsplanarbeidet i Helse Møre og Romsdal 2. mai 2017.

Innkalling og saksliste.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-05-02-styringsgruppemote/Innkalling og saksliste.pdfInnkalling og saksliste.pdf
Protokoll Styringsgruppemøte Utviklingsplan HMR 020517.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-05-02-styringsgruppemote/Protokoll Styringsgruppemøte Utviklingsplan HMR 020517.pdfProtokoll Styringsgruppemøte Utviklingsplan HMR 020517.pdf
Sak 01-2017 - Brukermedverknad.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-05-02-styringsgruppemote/Sak 01-2017 - Brukermedverknad.pdfSak 01-2017 - Brukermedverknad.pdf
Sak 02-2017 - Mandat koordineringsgruppa.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-05-02-styringsgruppemote/Sak 02-2017 - Mandat koordineringsgruppa.pdfSak 02-2017 - Mandat koordineringsgruppa.pdf
Sak 03-2017 - Foretaks- og klinikkinterne utviklingsområder.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-05-02-styringsgruppemote/Sak 03-2017 - Foretaks- og klinikkinterne utviklingsområder.pdfSak 03-2017 - Foretaks- og klinikkinterne utviklingsområder.pdf
Sak 04-2017 - Samhandlingsperspektivet.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-05-02-styringsgruppemote/Sak 04-2017 - Samhandlingsperspektivet.pdfSak 04-2017 - Samhandlingsperspektivet.pdf
Sak 04-2017 - vedlegg 01 - Oppsummering frå dialogmøtet 070417.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-05-02-styringsgruppemote/Sak 04-2017 - vedlegg 01 - Oppsummering frå dialogmøtet 070417.pdfSak 04-2017 - vedlegg 01 - Oppsummering frå dialogmøtet 070417.pdf
Sak 04-2017 - vedlegg 02 - Tilråding arbeidsgruppe barn og unge.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-05-02-styringsgruppemote/Sak 04-2017 - vedlegg 02 - Tilråding arbeidsgruppe barn og unge.pdfSak 04-2017 - vedlegg 02 - Tilråding arbeidsgruppe barn og unge.pdf
Sak 04-2017 - vedlegg 03 - Tilråding arbeidsgruppe Nok helsepersonell med rett kompetanse.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-05-02-styringsgruppemote/Sak 04-2017 - vedlegg 03 - Tilråding arbeidsgruppe Nok helsepersonell med rett kompetanse.pdfSak 04-2017 - vedlegg 03 - Tilråding arbeidsgruppe Nok helsepersonell med rett kompetanse.pdf
Sak 04-2017 - vedlegg 04 - Tilråding arbeidsgruppe Styrking av akuttmedisinske tenester utanfor sjukehus.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-05-02-styringsgruppemote/Sak 04-2017 - vedlegg 04 - Tilråding arbeidsgruppe Styrking av akuttmedisinske tenester utanfor sjukehus.pdfSak 04-2017 - vedlegg 04 - Tilråding arbeidsgruppe Styrking av akuttmedisinske tenester utanfor sjukehus.pdf
Sak 04-2017 - vedlegg 05 - Tilråding arbeidsgruppe Prioritere psykisk helsevern og rusbehandling.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-05-02-styringsgruppemote/Sak 04-2017 - vedlegg 05 - Tilråding arbeidsgruppe Prioritere psykisk helsevern og rusbehandling.pdfSak 04-2017 - vedlegg 05 - Tilråding arbeidsgruppe Prioritere psykisk helsevern og rusbehandling.pdf
Sak 05-2017 - Møteplan 2017.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-05-02-styringsgruppemote/Sak 05-2017 - Møteplan 2017.pdfSak 05-2017 - Møteplan 2017.pdf
Sak 06-2017 - Tidslinje.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-05-02-styringsgruppemote/Sak 06-2017 - Tidslinje.pdfSak 06-2017 - Tidslinje.pdf
Samlehefte Styringsgruppemøte utviklingsplan HMR 020517.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-05-02-styringsgruppemote/Samlehefte Styringsgruppemøte utviklingsplan HMR 020517.pdfSamlehefte Styringsgruppemøte utviklingsplan HMR 020517.pdf

Fann du det du leita etter?