Styringsgruppemøte 22. august 2017

Her finn du dokumenta frå møtet i styringsgruppa for utviklingsplanarbeidet i Helse Møre og Romsdal 22. august 2017.  

Protokoll Styringsgruppemøte 22082017.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-08-22-styringsgruppemote/Protokoll Styringsgruppemøte 22082017.pdfProtokoll Styringsgruppemøte 22082017.pdf
2017-08-22 - Samlehefte styringsgruppemøte utviklingsplan HMR.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-08-22-styringsgruppemote/2017-08-22 - Samlehefte styringsgruppemøte utviklingsplan HMR.pdf2017-08-22 - Samlehefte styringsgruppemøte utviklingsplan HMR.pdf
Innkalling og saksliste 220817.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-08-22-styringsgruppemote/Innkalling og saksliste 220817.pdfInnkalling og saksliste 220817.pdf
Sak 21-2017 - Oppfølging dialogmøte - program dialogmøte 301017.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-08-22-styringsgruppemote/Sak 21-2017 - Oppfølging dialogmøte - program dialogmøte 301017.pdfSak 21-2017 - Oppfølging dialogmøte - program dialogmøte 301017.pdf
Sak 20-2017 - vedlegg 01 - Styrking av akuttmedisinske tenester utanfor sjukehus.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-08-22-styringsgruppemote/Sak 20-2017 - vedlegg 01 - Styrking av akuttmedisinske tenester utanfor sjukehus.pdfSak 20-2017 - vedlegg 01 - Styrking av akuttmedisinske tenester utanfor sjukehus.pdf
Sak 20-2017 - Samhandlingsperspektivet.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-08-22-styringsgruppemote/Sak 20-2017 - Samhandlingsperspektivet.pdfSak 20-2017 - Samhandlingsperspektivet.pdf
Sak 21-2017 -vedlegg 02 - Utkast program dialogmøte 301017.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-08-22-styringsgruppemote/Sak 21-2017 -vedlegg 02 - Utkast program dialogmøte 301017.pdfSak 21-2017 -vedlegg 02 - Utkast program dialogmøte 301017.pdf
Sak 17-2017 - Foretaksperspektivet.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-08-22-styringsgruppemote/Sak 17-2017 - Foretaksperspektivet.pdfSak 17-2017 - Foretaksperspektivet.pdf
Sak 18-2017 - vedlegg - presentasjon SEMCO 060617.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-08-22-styringsgruppemote/Sak 18-2017 - vedlegg - presentasjon SEMCO 060617.pdfSak 18-2017 - vedlegg - presentasjon SEMCO 060617.pdf
Sak 15-2017 - Orienteringssaker.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-08-22-styringsgruppemote/Sak 15-2017 - Orienteringssaker.pdfSak 15-2017 - Orienteringssaker.pdf
Sak 18-2017 - Bygningsmessig utviklingsplan.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-08-22-styringsgruppemote/Sak 18-2017 - Bygningsmessig utviklingsplan.pdfSak 18-2017 - Bygningsmessig utviklingsplan.pdf
Sak 20-2017 - vedlegg 02 - Innsatsområdet Framtidsretta pasientforløp for den eldre multisjuke pasient.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-08-22-styringsgruppemote/Sak 20-2017 - vedlegg 02 - Innsatsområdet Framtidsretta pasientforløp for den eldre multisjuke pasient.pdfSak 20-2017 - vedlegg 02 - Innsatsområdet Framtidsretta pasientforløp for den eldre multisjuke pasient.pdf
Sak 16-2017 - Klinikkperspektivet.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-08-22-styringsgruppemote/Sak 16-2017 - Klinikkperspektivet.pdfSak 16-2017 - Klinikkperspektivet.pdf
Sak 15-2017 - vedlegg 02 - Utviklingsplaner_Delrapport aug 2017 WSP.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-08-22-styringsgruppemote/Sak 15-2017 - vedlegg 02 - Utviklingsplaner_Delrapport aug 2017 WSP.pdfSak 15-2017 - vedlegg 02 - Utviklingsplaner_Delrapport aug 2017 WSP.pdf
Sak 14-2017 - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-08-22-styringsgruppemote/Sak 14-2017 - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfSak 14-2017 - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf
Sak 15-2017 - vedlegg 01 - Utviklingsplan teknologi.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-08-22-styringsgruppemote/Sak 15-2017 - vedlegg 01 - Utviklingsplan teknologi.pdfSak 15-2017 - vedlegg 01 - Utviklingsplan teknologi.pdf
Sak 21-2017 - vedlegg 01 - Oppsummering frå dialogmøtet 200617.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-08-22-styringsgruppemote/Sak 21-2017 - vedlegg 01 - Oppsummering frå dialogmøtet 200617.pdfSak 21-2017 - vedlegg 01 - Oppsummering frå dialogmøtet 200617.pdf
Sak 14-2017 - vedlegg - Protokoll styringsgruppemøte 060617.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-08-22-styringsgruppemote/Sak 14-2017 - vedlegg - Protokoll styringsgruppemøte 060617.pdfSak 14-2017 - vedlegg - Protokoll styringsgruppemøte 060617.pdf

Fann du det du leita etter?