HELSENORGE

Styringsgruppemøte 22. august 2017

Her finn du dokumenta frå møtet i styringsgruppa for utviklingsplanarbeidet i Helse Møre og Romsdal 22. august 2017.  

Protokoll Styringsgruppemøte 22082017.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-08-22-styringsgruppemote/Protokoll Styringsgruppemøte 22082017.pdfProtokoll Styringsgruppemøte 22082017.pdfpdf318982
2017-08-22 - Samlehefte styringsgruppemøte utviklingsplan HMR.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-08-22-styringsgruppemote/2017-08-22 - Samlehefte styringsgruppemøte utviklingsplan HMR.pdf2017-08-22 - Samlehefte styringsgruppemøte utviklingsplan HMR.pdfpdf9578711
Innkalling og saksliste 220817.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-08-22-styringsgruppemote/Innkalling og saksliste 220817.pdfInnkalling og saksliste 220817.pdfpdf188690
Sak 21-2017 - Oppfølging dialogmøte - program dialogmøte 301017.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-08-22-styringsgruppemote/Sak 21-2017 - Oppfølging dialogmøte - program dialogmøte 301017.pdfSak 21-2017 - Oppfølging dialogmøte - program dialogmøte 301017.pdfpdf288238
Sak 20-2017 - vedlegg 01 - Styrking av akuttmedisinske tenester utanfor sjukehus.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-08-22-styringsgruppemote/Sak 20-2017 - vedlegg 01 - Styrking av akuttmedisinske tenester utanfor sjukehus.pdfSak 20-2017 - vedlegg 01 - Styrking av akuttmedisinske tenester utanfor sjukehus.pdfpdf253648
Sak 20-2017 - Samhandlingsperspektivet.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-08-22-styringsgruppemote/Sak 20-2017 - Samhandlingsperspektivet.pdfSak 20-2017 - Samhandlingsperspektivet.pdfpdf497557
Sak 21-2017 -vedlegg 02 - Utkast program dialogmøte 301017.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-08-22-styringsgruppemote/Sak 21-2017 -vedlegg 02 - Utkast program dialogmøte 301017.pdfSak 21-2017 -vedlegg 02 - Utkast program dialogmøte 301017.pdfpdf424980
Sak 17-2017 - Foretaksperspektivet.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-08-22-styringsgruppemote/Sak 17-2017 - Foretaksperspektivet.pdfSak 17-2017 - Foretaksperspektivet.pdfpdf485102
Sak 18-2017 - vedlegg - presentasjon SEMCO 060617.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-08-22-styringsgruppemote/Sak 18-2017 - vedlegg - presentasjon SEMCO 060617.pdfSak 18-2017 - vedlegg - presentasjon SEMCO 060617.pdfpdf4356266
Sak 15-2017 - Orienteringssaker.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-08-22-styringsgruppemote/Sak 15-2017 - Orienteringssaker.pdfSak 15-2017 - Orienteringssaker.pdfpdf280062
Sak 18-2017 - Bygningsmessig utviklingsplan.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-08-22-styringsgruppemote/Sak 18-2017 - Bygningsmessig utviklingsplan.pdfSak 18-2017 - Bygningsmessig utviklingsplan.pdfpdf325211
Sak 20-2017 - vedlegg 02 - Innsatsområdet Framtidsretta pasientforløp for den eldre multisjuke pasient.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-08-22-styringsgruppemote/Sak 20-2017 - vedlegg 02 - Innsatsområdet Framtidsretta pasientforløp for den eldre multisjuke pasient.pdfSak 20-2017 - vedlegg 02 - Innsatsområdet Framtidsretta pasientforløp for den eldre multisjuke pasient.pdfpdf193349
Sak 16-2017 - Klinikkperspektivet.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-08-22-styringsgruppemote/Sak 16-2017 - Klinikkperspektivet.pdfSak 16-2017 - Klinikkperspektivet.pdfpdf487723
Sak 15-2017 - vedlegg 02 - Utviklingsplaner_Delrapport aug 2017 WSP.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-08-22-styringsgruppemote/Sak 15-2017 - vedlegg 02 - Utviklingsplaner_Delrapport aug 2017 WSP.pdfSak 15-2017 - vedlegg 02 - Utviklingsplaner_Delrapport aug 2017 WSP.pdfpdf388143
Sak 14-2017 - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-08-22-styringsgruppemote/Sak 14-2017 - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfSak 14-2017 - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf275703
Sak 15-2017 - vedlegg 01 - Utviklingsplan teknologi.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-08-22-styringsgruppemote/Sak 15-2017 - vedlegg 01 - Utviklingsplan teknologi.pdfSak 15-2017 - vedlegg 01 - Utviklingsplan teknologi.pdfpdf1403250
Sak 21-2017 - vedlegg 01 - Oppsummering frå dialogmøtet 200617.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-08-22-styringsgruppemote/Sak 21-2017 - vedlegg 01 - Oppsummering frå dialogmøtet 200617.pdfSak 21-2017 - vedlegg 01 - Oppsummering frå dialogmøtet 200617.pdfpdf600882
Sak 14-2017 - vedlegg - Protokoll styringsgruppemøte 060617.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-08-22-styringsgruppemote/Sak 14-2017 - vedlegg - Protokoll styringsgruppemøte 060617.pdfSak 14-2017 - vedlegg - Protokoll styringsgruppemøte 060617.pdfpdf121548

Fann du det du leita etter?