Styringsgruppemøte 6. februar 2018

Her finn du dokumenta frå møtet i styringsgruppa for utviklingsplanarbeidet i Helse Møre og Romsdal 6. februar 2018.

Protokoll Styringsgruppemøte 060218.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/18-02-06-styringsgruppemote/Protokoll Styringsgruppemøte 060218.pdfProtokoll Styringsgruppemøte 060218.pdf
Samlehefte styringsgruppemøte 060218.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/18-02-06-styringsgruppemote/Samlehefte styringsgruppemøte 060218.pdfSamlehefte styringsgruppemøte 060218.pdf
Sak 06- 2018 - Bygningsmessig utviklingsplan.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/18-02-06-styringsgruppemote/Sak 06- 2018 - Bygningsmessig utviklingsplan.pdfSak 06- 2018 - Bygningsmessig utviklingsplan.pdf
Sak 07- 2018 - Prioritering av psykisk helsevern og rus.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/18-02-06-styringsgruppemote/Sak 07- 2018 - Prioritering av psykisk helsevern og rus.pdfSak 07- 2018 - Prioritering av psykisk helsevern og rus.pdf
Sak 08 - 2018 - ROS Utviklingsplan HMR.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/18-02-06-styringsgruppemote/Sak 08 - 2018 - ROS Utviklingsplan HMR.pdfSak 08 - 2018 - ROS Utviklingsplan HMR.pdf
Sak 09- 2018 - Utviklingsplanen - vurderingar og vegval.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/18-02-06-styringsgruppemote/Sak 09- 2018 - Utviklingsplanen - vurderingar og vegval.pdfSak 09- 2018 - Utviklingsplanen - vurderingar og vegval.pdf
Sak 08 - 2018 - vedelegg - Utkast Rapport ROS Utviklingsplan HMR.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/18-02-06-styringsgruppemote/Sak 08 - 2018 - vedelegg - Utkast Rapport ROS Utviklingsplan HMR.pdfSak 08 - 2018 - vedelegg - Utkast Rapport ROS Utviklingsplan HMR.pdf
Sak 05 - 2018 - vedlegg 03 - Oppsummering - Dialogmøte 190118.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/18-02-06-styringsgruppemote/Sak 05 - 2018 - vedlegg 03 - Oppsummering - Dialogmøte 190118.pdfSak 05 - 2018 - vedlegg 03 - Oppsummering - Dialogmøte 190118.pdf
Sak 05- 2018 - Orienteringssaker.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/18-02-06-styringsgruppemote/Sak 05- 2018 - Orienteringssaker.pdfSak 05- 2018 - Orienteringssaker.pdf
Sak 05-2018 - vedlegg 01 - Møte og aktivitetsplan.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/18-02-06-styringsgruppemote/Sak 05-2018 - vedlegg 01 - Møte og aktivitetsplan.pdfSak 05-2018 - vedlegg 01 - Møte og aktivitetsplan.pdf
Sak 05 - 2018 - vedlegg 02 - Referat koordineringsgruppe utviklingsplan 010218.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/18-02-06-styringsgruppemote/Sak 05 - 2018 - vedlegg 02 - Referat koordineringsgruppe utviklingsplan 010218.pdfSak 05 - 2018 - vedlegg 02 - Referat koordineringsgruppe utviklingsplan 010218.pdf
Sak 04 - 2018- Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/18-02-06-styringsgruppemote/Sak 04 - 2018- Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfSak 04 - 2018- Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf
Innkalling og saksliste.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/18-02-06-styringsgruppemote/Innkalling og saksliste.pdfInnkalling og saksliste.pdf
Sak 04 - 2018 - vedlegg - Protokoll Styringsgruppemøte 090118.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/18-02-06-styringsgruppemote/Sak 04 - 2018 - vedlegg - Protokoll Styringsgruppemøte 090118.pdfSak 04 - 2018 - vedlegg - Protokoll Styringsgruppemøte 090118.pdf

Fann du det du leita etter?