HELSENORGE

Styringsgruppemøte 6. juni 2017

Her finn du dokumenta frå møtet i styringsgruppa for utviklingsplanarbeidet i Helse Møre og Romsdal 6. juni 2017.

2017-06-06 - Protokoll styringsgruppe utviklingsplanen.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-06-06-styringsgruppemote/2017-06-06 - Protokoll styringsgruppe utviklingsplanen.pdf2017-06-06 - Protokoll styringsgruppe utviklingsplanen.pdfpdf121539
Innkalling og saksliste 060617.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-06-06-styringsgruppemote/Innkalling og saksliste 060617.pdfInnkalling og saksliste 060617.pdfpdf265667
Sak 08-17 - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-06-06-styringsgruppemote/Sak 08-17 - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfSak 08-17 - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf275689
Sak 08-17 - vedlegg - Protokoll Styringsgruppemøte 020517.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-06-06-styringsgruppemote/Sak 08-17 - vedlegg - Protokoll Styringsgruppemøte 020517.pdfSak 08-17 - vedlegg - Protokoll Styringsgruppemøte 020517.pdfpdf388440
Sak 09-17 - vedlegg - Protokoll frå møte i koordineringsgruppa 050517.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-06-06-styringsgruppemote/Sak 09-17 - vedlegg - Protokoll frå møte i koordineringsgruppa 050517.pdfSak 09-17 - vedlegg - Protokoll frå møte i koordineringsgruppa 050517.pdfpdf96798
Sak 10-17 - Reorganisering av innsatsområdet samhandlingsperspektivet.docx.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-06-06-styringsgruppemote/Sak 10-17 - Reorganisering av innsatsområdet samhandlingsperspektivet.docx.pdfSak 10-17 - Reorganisering av innsatsområdet samhandlingsperspektivet.docx.pdfpdf390438
Sak 11-17 - Korleis ivareta teknologi og innovasjon i utviklingsplanarbeidet.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-06-06-styringsgruppemote/Sak 11-17 - Korleis ivareta teknologi og innovasjon i utviklingsplanarbeidet.pdfSak 11-17 - Korleis ivareta teknologi og innovasjon i utviklingsplanarbeidet.pdfpdf293686
Sak 12-17 - Program Dialogmøte 200617.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-06-06-styringsgruppemote/Sak 12-17 - Program Dialogmøte 200617.pdfSak 12-17 - Program Dialogmøte 200617.pdfpdf278953
Sak 13-17 - Orienteringssaker.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-06-06-styringsgruppemote/Sak 13-17 - Orienteringssaker.pdfSak 13-17 - Orienteringssaker.pdfpdf280223
Sak 13-17 - vedlegg - Prosjektplan utviklingsplan Helse Møre og Romsdal 2019-2022.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-06-06-styringsgruppemote/Sak 13-17 - vedlegg - Prosjektplan utviklingsplan Helse Møre og Romsdal 2019-2022.pdfSak 13-17 - vedlegg - Prosjektplan utviklingsplan Helse Møre og Romsdal 2019-2022.pdfpdf924186
Samlehefte Styringsgruppemøte utviklingsplan HMR 060617.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-06-06-styringsgruppemote/Samlehefte Styringsgruppemøte utviklingsplan HMR 060617.pdfSamlehefte Styringsgruppemøte utviklingsplan HMR 060617.pdfpdf2620237
Styringsgruppemøte_pres 060617.pdfhttps://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Styringsgruppa/17-06-06-styringsgruppemote/Styringsgruppemøte_pres 060617.pdfStyringsgruppemøte_pres 060617.pdfpdf395841

Fann du det du leita etter?