Søkeresultat

 

 

Fag og forsking51242012.04.2022 12:41:1312.04.2022 12:41:13Helse Møre og Romsdal samarbeiar med Det medisinske fakultet ved NTNU Her finn du informasjon retta mot fagpersonell og forskarar med helse som forskingsfelt, men sidene gir også STS_ListItem_8500https://helse-mr.nohtmlFalseaspxhttp://default-hmr.hn.nhn.no{5F11CD5D-F4E4-45CC-8A62-5050C559E905}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4539;164539
Om nettstedet51242102.11.2015 01:40:3402.11.2015 01:40:34STS_ListItem_8500https://helse-mr.nohtmlFalseaspxhttp://default-hmr.hn.nhn.no{23700DE7-B40B-4002-84C9-D8828AF12711}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4539;164539
Om oss51242228.06.2022 07:19:1428.06.2022 07:19:14Helse Møre og Romsdal HF har ansvaret for den offentlege spesialisthelsetenesta i Møre og Romsdal Våre hovudoppgåver er pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forsking og STS_ListItem_8500https://helse-mr.nohtmlFalseaspxhttp://default-hmr.hn.nhn.no{5D138C9F-3A07-4452-AD9F-B5131DAC61EC}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4539;164539
Dine rettar, val og moglegheiter51242302.02.2022 08:45:1602.02.2022 08:45:16Som pasient har du mange rettar Desse er i hovudsak regulert av Pasient- og brukerrettighetsloven, som skal sikre at pasientar og brukarar får lik tilgang på helse- og STS_ListItem_8500https://helse-mr.nohtmlFalseaspxhttp://default-hmr.hn.nhn.no{216D6ECF-8FD8-4561-AAE0-4CC9577A68EC}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4539;164539
Steder51242420.09.2021 06:56:1320.09.2021 06:56:13STS_ListItem_8500https://helse-mr.nohtmlFalseaspxhttp://default-hmr.hn.nhn.no/avdelinger{AD8518F3-52FB-4D4E-8FE8-1B295F773F68}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4539;164539
Arrangementer51242603.08.2022 10:54:3503.08.2022 10:54:35STS_ListItem_8500https://helse-mr.nohtmlFalseaspxhttp://default-hmr.hn.nhn.no{6C80940C-8CB5-406C-A075-626D956EEEF0}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4539;164539
Redaktørportal51285329.03.2022 07:44:2229.03.2022 07:44:22STS_ListItem_8500https://helse-mr.nohtmlFalseaspxhttp://default-hmr.hn.nhn.no{6A0B9D53-38C4-4DB4-B1FF-900F16B39E49}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4539;164539
Definisjonar; ulike typar forskingsprosjekt. Pkt 1. 2 i registreringsskjema51285425.04.2022 13:52:2925.04.2022 13:52:29Hjelp til utfylling av pkt 1.2 i skjemaet Registrering av forskingsprosjekt og kvalitetssikringsprosjekt Medisinsk og helsefagleg forsking:  «virksomhet som utføres med STS_ListItem_8500https://helse-mr.nohtmlFalseaspxhttp://default-hmr.hn.nhn.no{FCB5D0E8-DE5E-44DD-8385-C6CA70A9B15D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4539;164539
Heimel/lovgrunnlag for behandling av personopplysningar i forsking51285502.02.2022 11:19:2302.02.2022 11:19:23Under følgjer oversikt over behandlingsgrunnlag som oftast vil gjelde for dei vanlegaste studiane i Helse Møre og Romsdal (HMR Når du har funne ut kva behandlingsgrunnlag som gjeld STS_ListItem_8500https://helse-mr.nohtmlFalseaspxhttp://default-hmr.hn.nhn.no{1E46BB8D-6A8C-4669-B09C-01DBB6A4BD3C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4539;164539
HelseDigg51285608.12.2021 12:35:5508.12.2021 12:35:55Ein podkast frå Helse Møre og Romsdal Behandlarar, forskarar, pasientar og pårørande deler kunnskap, tips og råd STS_ListItem_8500https://helse-mr.nohtmlFalseaspxhttp://default-hmr.hn.nhn.no{5C40D789-E9CD-4F54-93BC-87DD007E5C30}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4539;164539

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js

 

 

Forskings- og innovasjonsmeldinga for HMR 201728818313.06.2018 12:37:3013.06.2018 12:37:30FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 2017 Forskingsprisen frå regionalt brukerutvalg Helse Midt-Norge RHF 2016 Kap 1. Forsking i klinikk og avdelingar Klinikk for kvinner, barn og ungdom STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-mr.no/Documents/FIU-seksjonen/Årsmeldinger0https://helse-mr.nopdfFalsepdfhttp://default-hmr.hn.nhn.no{5719E293-FFDA-4934-B281-AE3D7BEC3446}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45384538
Skriveteknisk veiledning rettet mot forskningssøknader til Samarbeidsorganet eng33780025.04.2016 11:57:3625.04.2016 11:57:36Technical writing course for researchers wishing to apply  for funding from Samarbeidsorganet  The Joint Innovation and Grants office hereby invites researchers at hospitals in STS_ListItem_851https://helse-mr.no/PublishingImages/Sider/Delta-på-skrivekurs-26--mai-0https://helse-mr.nopdfFalsepdfhttp://default-hmr.hn.nhn.no{7F024984-6475-4100-AACA-75295E30E830}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45384538
Children as next of kind and the general practitioner - Frøydis Gullbrå38699607.06.2017 09:07:2907.06.2017 09:07:29Avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d) ved Universitetet i Bergen &KLOGUHQDVQH[WRINLQDQGWKH JHQHUDOSUDFWLWLRQHU $TXDOLWDWLYHVWXG\DERXWWKHJHQHUDOSUDFWLWLRQHU STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-mr.no/Documents/Samhandling/Barneblikk/Fagstoff barneblikk0https://helse-mr.nopdfFalsepdfhttp://default-hmr.hn.nhn.no{16274027-47FF-4EE9-A900-39783AD6FB64}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45384538
Årsmelding FIUK web41941701.06.2018 13:39:2601.06.2018 13:39:26FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 2017 Forskingsprisen frå regionalt brukerutvalg Helse Midt-Norge RHF 2016 Kap 1. Forsking i klinikk og avdelingar Klinikk for kvinner, barn og ungdom STS_ListItem_851https://helse-mr.no/PublishingImages/fag-og-forsking/forsking-og-innovasjon/forsking-i-hmr/arsmeldingar-fiuk-seksjonen0https://helse-mr.nopdfFalsepdfhttp://default-hmr.hn.nhn.no{76EA467C-4F11-445C-9B44-0D0683000245}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45384538
Forsking- og innovasjonsmeldinga 201741942201.06.2018 13:39:2601.06.2018 13:39:26FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 2017 Forskingsprisen frå regionalt brukerutvalg Helse Midt-Norge RHF 2016 Kap 1. Forsking i klinikk og avdelingar Klinikk for kvinner, barn og ungdom STS_ListItem_851https://helse-mr.no/PublishingImages/fag-og-forsking/forsking-og-innovasjon/forsking-i-hmr/arsmeldingar-fiuk-seksjonen0https://helse-mr.nopdfFalsepdfhttp://default-hmr.hn.nhn.no{BD529E70-F8BF-48FD-8E1C-3EF861517CCA}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45384538
02-16 Ny rekvisisjon Mikrobiologi Ålesund6896801.09.2016 10:07:3501.09.2016 10:07:35Til våre rekvirenter Ny rekvisisjon til Avdeling for medisinsk mikrobiologi, Ålesund Det er utarbeidet ny rekvisisjon for avdeling for medisinsk mikrobiologi, seksjon Ålesund STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-mr.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://helse-mr.nopdfFalsepdfhttp://default-hmr.hn.nhn.no{2D774BCE-2FB6-4C81-B9F2-5A32CEF47F46}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45384538
9 - Digital samhandling Møre og Romsdal - Handlingsplan7077119.01.2017 15:06:4119.01.2017 15:06:41Digital samhandling Møre og Romsdal Handlingsplan 2016-2018 Arbeidet med å utarbeide, organisere, gjennomføre og evaluere tiltaka innan digital samhandling, vil vere eit viktig STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-mr.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://helse-mr.nopdfFalsepdfhttp://default-hmr.hn.nhn.no{DAEF8DD2-248B-4493-A3F5-EEA681897ED3}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45384538
ADHD foreldre Åls oppstart 02.03.177091411.01.2017 08:43:1511.01.2017 08:43:15Klinikk for kvinner, barn og ungdom Opplæring for foreldre/foresatte til barn under 12 år til barn fra 1.til 7.klasse Sted: BUP poliklinikk, ved Ålesund sjukehus, Geilebergvegen 20 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-mr.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://helse-mr.nopdfFalsepdfhttp://default-hmr.hn.nhn.no{08059A88-611E-45B2-8706-69C909EFD826}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45384538
2 5 - Innføring av palliativ plan i Møre og Romsdal - Handlingsplan7112210.11.2016 12:46:2710.11.2016 12:46:27Innføring av Palliativ Plan i Møre og Romsdal Handlingsplan 2016-2018 «Min mor ble etter hvert sykere, men vi kjente oss trygge Tenk, personalet hadde en plan på hva de skulle STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-mr.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://helse-mr.nopdfFalsepdfhttp://default-hmr.hn.nhn.no{98799037-5422-41C9-B8BC-440D669136DC}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45384538
ADHD foreldre 19-26.092017, Ålesund7113119.09.2017 08:05:0719.09.2017 08:05:07Klinikk for kvinner, barn og ungdom Lærings- og mestringssenteret Opplæring for foreldre/foresatte til barn til barn fra 1.til 7.klasse Kl 09.00 til 15.00 begge dager STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-mr.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://helse-mr.nopdfFalsepdfhttp://default-hmr.hn.nhn.no{9650B929-96C9-4360-9E15-A12326A69A56}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45384538
ADHD foreldre Ksu oppstart 20.10.167137509.09.2016 06:28:2509.09.2016 06:28:25foreldre/foresatte til barn med ADHD til barn fra 1.til 7.klasse Sted; Poliklinikk BUP ved Kristiansund sjukehus Tidspunkt: 09.00 til 15.30 alle dager Det tas forbehold om endringer i STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-mr.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://helse-mr.nopdfFalsepdfhttp://default-hmr.hn.nhn.no{75838EA4-63AA-4BB5-AB1A-CFF435010361}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45384538
Aktivitetsplan Høst 20167153805.10.2016 18:59:5605.10.2016 18:59:56www.helse-mr.no Opplæring av pasientar og pårørande kurs og grupper Aktivitetsoversikt haust 2016 2 Kurs og grupper for pasientar og pårørande i Helse Møre og Romsdal STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-mr.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://helse-mr.nopdfFalsepdfhttp://default-hmr.hn.nhn.no{25395305-0332-4CB9-8372-56988FA00222}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45384538
Asperger barn Molde oppstart 02.03.177157323.01.2017 10:30:1823.01.2017 10:30:18Klinikk for kvinner, barn og ungdom Opplæring for barn 3. – 7. klasse Sted: Enensenteret i Molde, Enenvegen 12 Tid: Oppstart torsdag 2. mars 2017, kl 16 - 18 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-mr.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://helse-mr.nopdfFalsepdfhttp://default-hmr.hn.nhn.no{09F0286D-3C0C-452E-AC60-443B39868C45}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45384538
Asperger ungdom Molde oppstart 15.11.177160604.10.2017 07:35:5904.10.2017 07:35:59Klinikk for kvinner, barn og ungdom Lærings- og mestringssenteret Opplæring for ungdom fra 8. klasse Ungdom i alderen 13-18 år (fra 8. klasse) med autismespektervansker STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-mr.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://helse-mr.nopdfFalsepdfhttp://default-hmr.hn.nhn.no{BA3BBE10-C32C-4240-A395-994DC18597AF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45384538
Autisme ungdom Volda oppst. 04.01.187161717.10.2017 12:15:4017.10.2017 12:15:40Klinikk for kvinner, barn og ungdom Opplæring for ungdom frå 8. klasse Med atterhald om endringar i programmet . Oppstart torsdag 4.januar Vidare kursdagar vert: Tysdag 9. januar STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-mr.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://helse-mr.nopdfFalsepdfhttp://default-hmr.hn.nhn.no{BD83DC98-DC87-492F-877C-03884EFA017D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45384538
ADHD foreldre, Volda 22.03-05.04.177163919.12.2016 13:38:4519.12.2016 13:38:45Opplæring for foreldre/foresatte til born under 12 år til barn fra 1.til 7.klasse Stad; Poliklinikken BUP ved Volda sjukehus Tid: Onsdag 22.mars, Onsdag 29.mars, Onsdag STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-mr.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://helse-mr.nopdfFalsepdfhttp://default-hmr.hn.nhn.no{75250AAA-617F-41E5-884B-70281C5CE762}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45384538
Akkrediteringsdokument Test 1837165029.05.2015 06:02:2129.05.2015 06:02:21STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-mr.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://helse-mr.nopdfFalsepdfhttp://default-hmr.hn.nhn.no{F75161A1-2283-4D95-B44F-4959155B5514}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45384538
Asperger foreldre til barn Mol oppstart 27.02.177170519.01.2017 09:12:2619.01.2017 09:12:26Klinikk for kvinner, barn og ungdom Opplæring til foreldre/foresatte til barn fra 1. – 7. klasse Sted: BUP Molde, Knausensenteret, Nøisomhedsvegen 12 Ønsker du/dere å delta på STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-mr.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://helse-mr.nopdfFalsepdfhttp://default-hmr.hn.nhn.no{E33E691B-5E81-4E2E-95F1-0E67291E7F70}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45384538
ADHD foreldre, Volda 19-26.10.177174503.07.2017 10:40:5703.07.2017 10:40:57Klinikk for kvinner,barn og unge til barn fra 1.til 7.klasse Stad: Lærings- og meistringssenteret på kløvertun i Volda Tid: Torsdag 19.Oktober og Torsdag 26 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-mr.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://helse-mr.nopdfFalsepdfhttp://default-hmr.hn.nhn.no{C585A353-F9D0-4CFB-88F1-9B5A97596D81}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45384538
Ansvarsområder7179024.05.2016 13:23:3924.05.2016 13:23:39FoU-seksjon Stilling: Spesialrådgiver, Forskning Helse Møre og Romsdal HF Telefon: +47 70 10 68 27 +47 93 67 92 32 Epost: katarina.molseter@helse-mr.no Post- og besøksadresse STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-mr.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://helse-mr.nopdfFalsepdfhttp://default-hmr.hn.nhn.no{83899038-DFB8-499C-BBD1-56EC35EA77BF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45384538

Fann du det du leita etter?