Ålesund behandlingssenter

Moa

 
 

Kontakt

Oppmøtestad

Døgnbehandling: Resepsjonen ved hovudinngangen.

Poliklinisk behandling: Resepsjonen ved poliklinikken.

 

Sjå bildet under "Slik kjem du deg til Ålesund behandlingssenter"

Besøksadresse
Ålesund behandlingssenter (Google maps)
Vestmoa 27
Telefon
70105000

Slik kjem du deg til Ålesund behandlingssenter

 Ålesund behandlingssenter ligg ca 5 minutts gange nordvest for bussterminalen på Moa. Gå mot Spjelkavik kyrkje.

ÅlesundBS_Nyefarger.jpg 

Praktisk informasjon

Barn og unge i familien?

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og unge blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vil gjer for barn og unge som er pårørande

Internett/WiFi

Ta kontakt med personalet for informasjon om trådlaust nett.

Presteteneste

Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

Avdeling for TSB Tverrfagleg spesialisert rusbehandlinghttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-rus-og-avhengigheitsbehandlingAvdeling for TSB Tverrfagleg spesialisert rusbehandling
Avrusinghttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-rus-og-avhengigheitsbehandling/avdeling-alesund-behandlingssenter/avrusing-alesund-behandlingssenterAvrusingSeksjonen tilbyr både planlagte og rusakutte innleggingar  Lengde på planlagt behandling i Seksjon for avrusning, skal vere individuelt tilrettelagt, men vanleg behandlingstid er 1 – 4 veker. Dette blir vurdert av vurderingsinstans i samarb...
Rus og avhengigheit, behandling og utgreiinghttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-rus-og-avhengigheitsbehandling/avdeling-alesund-behandlingssenter/behandling-og-utgreiing-alesund-behandlingssenterRus og avhengigheit, behandling og utgreiing
Rus- og avhengigheitsbehandling poliklinikk Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-rus-og-avhengigheitsbehandling/avdeling-alesund-behandlingssenter/poliklinikk-alesund-behandlingssenterRus- og avhengigheitsbehandling poliklinikk Ålesund
Ålesund behandlingssenter (avdeling)https://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-rus-og-avhengigheitsbehandling/avdeling-alesund-behandlingssenterÅlesund behandlingssenter (avdeling)

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.