Ålesund sjukehus

Ålesund

Ålesund sjukehus ligg i Ålesund kommune, 9 km aust for Ålesund sentrum.

Kontakt

Oppmøtestad
Huvudinngangen er på sørsida av sjukehuset, her finn du servicetorget i hovudvestibyen. Poliklinikkinngangen er på nordsida av sjukehuset.  
Besøksadresse
Åsehaugen 5 (Google maps)
 
Telefon
70105000
Medisinsk nødtelefon 1 1 3

Praktisk informasjon

Barn og unge i familien?

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og unge blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vil gjer for barn og unge som er pårørande

Internett/Wifi

Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett i deler av sjukehuset, men diverre ikkje i alle avdelingar/etasjar enno. Utbygging av dekninga pågår. Sjå etter GjestenettHMN på mobil eller datamaskin.

 

Passord på SMS
Når du opnar nettlesaren får du opp ei side der du kan bestille gratis passord for å logge deg på nettet. Dette passordet varer ei veke. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt, og får då tilsendt eit passord på SMS.  

 

 


Parkering

​​Besøksparkering på tilvist stad på sjukehusområdet. Betaling pr. time kontant eller bankkort.

Kart over sjukehusområdet, inkludert informasjon om parkering.

Biletet er klikkbart og gir større versjon (pdf).

 

Pasienthotellet

​​​Næraste alternativ for pasientar og pårørande som treng overnatting er pasienthotellet på Åse.

Åse hotell


Presteteneste

Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

Reise og tilkomst

Pasientreiser er reiser til og frå offentleg godkjent behandling. Sjukehuset har ansvaret for pasientreiser og dekker rimelegaste reisemåte for pasienten. Meir informasjon finn du på pasientreiser.no.

Buss

Fram Ekspress og alle andre bussar går innom busslomma ved sjukehuset i Volda og i Ålesund. Unntak: Flybussen i Ålesund stoppar berre ved busslomme oppe ved hovudvegen. I Molde og Kristiansund går ikkje Fram Ekspress til sjukehusa, men korresponderer med bybuss i begge byane.

Fly
Molde lufthavn, Årø ligg om lag 7 km frå Molde sjukehus.

Kristiansund lufthavn, Kverberget ligg om lag 8 km frå Kristiansund sjukehus.

Ørsta-Volda lufthamn, Hovden ligg om lag 8 km frå Volda sjukehus

Ålesund lufthavn, Vigra ligg om lag 23 km frå Ålesund sjukehus. 
 

Sjukehusapoteket i Ålesund

​Apoteket ligg på nordsida av sjukehuset, nær inngangen til poliklinikkane.

Opningstider og kontaktinformasjon finn du på sjukehusapoteket sine sider

 

Ta bilde?

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten at dei har sagt at det er greit.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket på sjukehuset.

Alderspsykiatrisk seksjon Sunnmørehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern/avdeling-alderspsykiatri-og-vaksenhabilitering/alderspsykiatrisk-seksjon-sunnmoreAlderspsykiatrisk seksjon Sunnmøre
AMKhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-alesund/anestesiavdelinga-alesund/amkAMK
Anestesiavdelinga Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-alesund/anestesiavdelinga-alesundAnestesiavdelinga Ålesund
Audiopedagogisk seksjonhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-alesund/onh-alesund/audiopedagogisk-seksjon-alesundAudiopedagogisk seksjon
Augeavdelinga Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-alesund/augeavdelinga-alesundAugeavdelinga Ålesund
Avdeling for alderspsykiatri og vaksenhabiliteringhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern/avdeling-alderspsykiatri-og-vaksenhabiliteringAvdeling for alderspsykiatri og vaksenhabilitering
Avdeling for distriktspsykiatriske senter Sunnmørehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern/avdeling-dps-sunnmoreAvdeling for distriktspsykiatriske senter Sunnmøre
Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakthttps://helse-mr.no/avdelinger/stabsavdelinger/avdeling-for-kommunikasjon-og-samfunnskontaktAvdeling for kommunikasjon og samfunnskontaktHelseføretaket har ikkje nokon turnus for pressevakt, men som regel vil anten kommunikasjonsdirektør eller kommunikasjonsrådgjevar vere tilgjengelig for å svare på førespurnadar frå media. Dersom det ikkje gjeld akutte hendingar ber vi om a...
Barn og unge, poliklinikk og dagbehandling Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-barn-og-unge/barne-og-ungdomsavdelinga-alesund/poliklinikk-og-dagbehandling-for-barn-og-unge-alesundBarn og unge, poliklinikk og dagbehandling Ålesund
Barn og unge, sengepost Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-barn-og-unge/barne-og-ungdomsavdelinga-alesund/sengepost-for-barn-og-unge-alesundBarn og unge, sengepost Ålesund
Barne- og ungdomsavdelinga Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-barn-og-unge/barne-og-ungdomsavdelinga-alesundBarne- og ungdomsavdelinga Ålesund
Blodbanken Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-diagnostikk/avdeling-for-medisinsk-biokjemi/avdeling-for-medisinsk-biokjemi-seksjon-alesund/blodbanken-alesundBlodbanken ÅlesundBlodbanken i Ålesund har om lag 4000 tappingar i året, fordelt på 1700 aktive blodgivarar. Vi treng minimum 200 nye blodgivarar årleg. Blodgiving er frivillig og ein får inga betaling, men ei lita gåve som takk for hjelpa. AFERESE Blodbanke...
Brystdiagnostisk senter (BDS)https://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-diagnostikk/avdeling-for-radiologi-alesund-og-volda/radiologi-alesund/brystdiagnostisk-senter-bdsBrystdiagnostisk senter (BDS)Brystdiagnostisk senter (BDS) er ein tverrfaglig eining og har saman med Kreftregisteret ansvaret for Mammografiprogrammet i Helse Møre og Romsdal. Vi har ansvar for tverrfaglig utgreiing ved mistanke om sjukdom i bryst på pasientar busett...
BUP poliklinikk Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-barn-og-unge/avdeling-for-psykisk-helsevern-barn-og-unge/poliklinikk-alesund-bupBUP poliklinikk Ålesund
Dagkirurgi Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-alesund/operasjonsavdelinga-alesund/dagkirurgi-alesundDagkirurgi Ålesund
Diabetes og stoffskiftesjukdommar, poliklinikk Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/klinisk-forskingspost/medisinsk-avdeling-alesund/medisinsk-poliklinikk-alesund/poliklinikk-for-diabetes-og-stoffskiftesjukdommar-alesundDiabetes og stoffskiftesjukdommar, poliklinikk ÅlesundTil denne poliklinikken kjem det pasientar som treng utgreiing og behandling for stoffskiftesjukdommar og diabetes, men som ikke treng døgnopphald.   Vi tek imot pasientar som blir henvist frå primærhelsetenesta, privatpraktiserande og frå...
Dialyseseksjonen Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/dialyseseksjonen-alesundDialyseseksjonen Ålesund
DPS Ålesund Ambulant seksjonhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern/avdeling-dps-sunnmore/dps-alesund-ambulant-seksjonDPS Ålesund Ambulant seksjon
DPS Ålesund poliklinikkhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern/avdeling-dps-sunnmore/dps-alesund-poliklinikkDPS Ålesund poliklinikk
FIUK-seksjonen https://helse-mr.no/avdelinger/fiuk-seksjonen-FIUK-seksjonen
Forsterka rehabilitering Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern/avdeling-sjukehuspsykiatri/seksjon-forsterka-rehabilitering-alesundForsterka rehabilitering Ålesund
Fysikalsk medisin og rehabiliteringhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-rehabilitering/avdeling-for-fysikalsk-medisin-og-rehabiliteringFysikalsk medisin og rehabilitering
Fysikalsk medisinsk sengepost Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-rehabilitering/avdeling-for-fysikalsk-medisin-og-rehabilitering/fysikalsk-medisinsk-sengepost-alesundFysikalsk medisinsk sengepost Ålesund
Føde-barsel Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodebarsel-alesundFøde-barsel Ålesund
Gynekologisk poliklinikk Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/kvinneklinikken/gynekologisk-poliklinikk-alesundGynekologisk poliklinikk Ålesund
Gynekologisk seksjon Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/kvinneklinikken/gynekologisk-seksjon-alesundGynekologisk seksjon Ålesund
Habilitering barn og unge Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-barn-og-unge/avdeling-for-habilitering-av-barn-og-unge/seksjon-for-habilitering-av-barn-og-unge-alesundHabilitering barn og unge Ålesund
Hjartemedisinsk poliklinikk Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/hjartemedisinsk-poliklinikk-alesundHjartemedisinsk poliklinikk ÅlesundHjertemedisinsk poliklinikk tar i mot pasientar som blir henvist frå primærhelsetenesta, privatpraktiserande spesialistar og frå avdelingane ved sjukehuset.
Hudavdelingahttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-rehabilitering/hudavdelingaHudavdelingaHudavdelinga i Møre og Romsdal har i dag 2 poliklinikkar;  ein ved Ålesund sjukehus og ein ved Kristiansund sykehus. Det er i tillegg ei lyseining ved Volda sjukehus. Hudavdelinga i Møre og Romsdal skal gi eit diagnostisk og terapeutisk til...
Høyrselssentralen Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-alesund/onh-alesund/hoyrselssentralen-alesundHøyrselssentralen Ålesund
Kirurgisk avdeling Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-alesund/kirurgisk-avdeling-alesundKirurgisk avdeling ÅlesundOperasjoner som utføres ved seksjonen er:Operasjoner på skjoldbrukskjertelen / biskjoldbrukskjertelen ved mistanke om kreft, eller der kreft er påvist.Strumaoperasjon med total eller delvis fjerning av skjoldbrukskjertelenOperasjonar ved br...
Kirurgisk poliklinikk Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-alesund/kirurgisk-avdeling-alesund/kirurgisk-poliklinikk-alesundKirurgisk poliklinikk Ålesund
Kirurgisk sengepost 1 Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-alesund/kirurgisk-avdeling-alesund/kirurgisk-sengepost-1-alesundKirurgisk sengepost 1 Ålesund
Kirurgisk sengepost 2 Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-alesund/kirurgisk-avdeling-alesund/kirurgisk-sengepost-2-alesundKirurgisk sengepost 2 Ålesund
Kjevekirurgisk avdeling Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-alesund/kjevekirurgisk-avdeling-alesundKjevekirurgisk avdeling Ålesund
Klinikk for barn og ungehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-barn-og-ungeKlinikk for barn og unge
Klinikk for kirurgi Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-alesundKlinikk for kirurgi Ålesund
Klinikk for medisinhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-medisinKlinikk for medisin
Klinikk for psykisk helsevernhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevernKlinikk for psykisk helsevern
Klinikk for rehabiliteringhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-rehabiliteringKlinikk for rehabilitering
Kliniske støttefunksjonar Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-rehabilitering/avdeling-for-kliniske-stottefunksjoner/seksjon-for-kliniske-stottefunksjoner-alesundKliniske støttefunksjonar Ålesund
Kreftavdelingahttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/kreftavdelingaKreftavdelinga
Kreftpoliklinikken Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/kreftavdelinga/kreftpoliklinikken-alesundKreftpoliklinikken Ålesund
Kreftsengeposten Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/kreftavdelinga/kreftsengepostenKreftsengeposten Ålesund
Kvinneklinikkenhttps://helse-mr.no/avdelinger/kvinneklinikkenKvinneklinikken
Lindrande team Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/kreftavdelinga/lindrande-team-alesundLindrande team Ålesund
Lærings- og meistringssenterethttps://helse-mr.no/avdelinger/stabsavdelinger/samhandlingsavdelinga/lering-og-meistringssenteretLærings- og meistringssenteret
Mage-tarmsjukdommar, poliklinikk Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/klinisk-forskingspost/medisinsk-avdeling-alesund/medisinsk-poliklinikk-alesund/poliklinikk-for-magetarmsjukdommar-alesundMage-tarmsjukdommar, poliklinikk Ålesund
Medisinsk avdeling post 1 Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/klinisk-forskingspost/medisinsk-avdeling-alesund/medisinsk-sengepost-1-alesundMedisinsk avdeling post 1 Ålesund
Medisinsk avdeling post 2 Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/klinisk-forskingspost/medisinsk-avdeling-alesund/medisinsk-sengepost-2-alesundMedisinsk avdeling post 2 Ålesund
Medisinsk avdeling post 5 Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/klinisk-forskingspost/medisinsk-avdeling-alesund/medisinsk-sengepost-5-alesundMedisinsk avdeling post 5 Ålesund
Medisinsk avdeling Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/klinisk-forskingspost/medisinsk-avdeling-alesundMedisinsk avdeling ÅlesundMedisinsk avdeling er den største avdelinga ved Ålesund sjukehus. Den består av 3 sengepostar: *Medisin 1 telefonnummer: 70 10 56 40 *Medisin 2 telefonnummer: 70 10 57 90 *Medisin 5 telefonnummer: 70 10 58 85. I tillegg har vi medisinsk int...
Medisinsk biokjemi Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-diagnostikk/avdeling-for-medisinsk-biokjemi/avdeling-for-medisinsk-biokjemi-seksjon-alesundMedisinsk biokjemi ÅlesundVi tilbyr tjenester innen klinisk kjemi, hematologi/koagulasjon og blodbank. Vi analyserer prøver både internt frå sjukehuset og frå primærhelsetjenesten. 86% av analysevolumet, prøvetaking og dei fleste funksjonane ved blodbanken er akkre...
Medisinsk mikrobiologihttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-diagnostikk/avdeling-for-medisinsk-mikrobiologiMedisinsk mikrobiologi
Medisinsk poliklinikk for lungesjukdommar Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/klinisk-forskingspost/medisinsk-avdeling-alesund/medisinsk-poliklinikk-alesund/poliklinikk-for-lungesjukdommar-alesundMedisinsk poliklinikk for lungesjukdommar Ålesund
Medisinsk poliklinikk Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/klinisk-forskingspost/medisinsk-avdeling-alesund/medisinsk-poliklinikk-alesundMedisinsk poliklinikk ÅlesundTil poliklinikken kjem pasientar som treng utgreiing og behandling av infeksjonssjukdommar, blodsjukdaommar, alderdoms- og slagsjukdommar. Vi tek imot pasientar som blir tilvist frå primærhelsetenesta, privatpraktiserande spesialistar og fr...
Mottaksseksjonen i Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern/avdeling-sjukehuspsykiatri/mottakssesksjon-alesundMottaksseksjonen i Ålesund
Neonatal intensivhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-barn-og-unge/barne-og-ungdomsavdelinga-alesund/neonatal-intensivNeonatal intensiv
Nevrologisk avdelinghttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-rehabilitering/nevrologisk-avdelingNevrologisk avdeling
Nevrologisk poliklinikk Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-rehabilitering/nevrologisk-avdeling/nevrologisk-poliklinikk-alesundNevrologisk poliklinikk ÅlesundNevrologisk poliklinikk tar imot nytilviste pasientar fra primærhelsetenesta med nevrologiske problemstillingar til utgreiing, vurdering og behandling. I tillegg vert mange pasientar følgd opp med kontrollar. Det vert og gjort tilsyn til in...
Operasjonsavdelinga Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-alesund/operasjonsavdelinga-alesundOperasjonsavdelinga Ålesund
Ortopedisk avdeling Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-alesund/ortopedisk-avdeling-alesundOrtopedisk avdeling Ålesund
Ortopedisk sengepost Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-alesund/ortopedisk-avdeling-alesund/ortopedisk-sengepost-alesundOrtopedisk sengepost Ålesund
Patologi Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-diagnostikk/avdeling-for-patologi/avdeling-for-patologi-seksjon-alesundPatologi ÅlesundLaboratoriet utfører diagnostikk ved analyse av celle- og vevsprøver. Ein stor del av arbeidet er kreftdiagnostikk. Patologi er læra om sjukelege endringar i kroppen. I det ligg læra om sjukdomen sin årsak, utvikling og verknad på funksjona...
Poliklinikk for alderdom- og slagsjukdommar Ålesundhttps://helse-mr.no/seksjon-avdeling/Sider/Poliklinikk-for-alderdom--og-slagsjukdommar-Ålesund.aspxPoliklinikk for alderdom- og slagsjukdommar Ålesund
Poliklinikk for blodsjukdommar Ålesundhttps://helse-mr.no/seksjon-avdeling/Sider/Poliklinikk-for-blodsjukdommar-Ålesund.aspxPoliklinikk for blodsjukdommar Ålesund
Poliklinikk for infeksjonssjukdommar Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/poliklinikk-for-infeksjonssjukdommar-alesundPoliklinikk for infeksjonssjukdommar Ålesund
Poliklinikk for nyresjukdommar Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/dialyseseksjonen-alesund/poliklinikk-for-nyresjukdommar-alesundPoliklinikk for nyresjukdommar Ålesund
Psykisk helsevern barn og ungehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-barn-og-unge/avdeling-for-psykisk-helsevern-barn-og-ungePsykisk helsevern barn og unge
Radiologi Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-diagnostikk/avdeling-for-radiologi-alesund-og-volda/radiologi-alesundRadiologi Ålesund
Revmatologisk avdelinghttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-rehabilitering/revmatologisk-avdelingRevmatologisk avdeling
Revmatologisk dagavdeling Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-rehabilitering/revmatologisk-avdeling/revmatologisk-dagavdelingRevmatologisk dagavdeling Ålesund
Revmatologisk poliklinikkhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-rehabilitering/revmatologisk-avdeling/revmatologisk-poliklinikkRevmatologisk poliklinikk
Revmatologisk sengepost https://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-rehabilitering/revmatologisk-avdeling/revmatologisk-sengepostRevmatologisk sengepost Revmatologisk avdeling deler sengepost med Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering. Seks av sengene er knytt til revmatologisk avdeling. Årsaker til innlegging kan vere samansette problemstillingar, meir omfattande utredning og vur...
Samhandlingsavdelingahttps://helse-mr.no/avdelinger/stabsavdelinger/samhandlingsavdelingaSamhandlingsavdelinga
Sentraloperasjon Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-alesund/operasjonsavdelinga-alesund/sentral-operasjon-alesundSentraloperasjon Ålesund
Smertepoliklinikk Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-alesund/anestesiavdelinga-alesund/smertepoliklinikk-alesundSmertepoliklinikk Ålesund
Spesialseksjon Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern/avdeling-sjukehuspsykiatri/spesialseksjon-alesundSpesialseksjon Ålesund
Sterilsentralen Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-alesund/operasjonsavdelinga-alesund/sterilsentralen-alesundSterilsentralen Ålesund
Stråleterapihttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/kreftavdelinga/straleterapiStråleterapi
Subakutt seksjon Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern/avdeling-sjukehuspsykiatri/subakuttseksjon-alesundSubakutt seksjon Ålesund
Ungdomspsykiatrisk sengepost (UPS)https://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-barn-og-unge/avdeling-for-psykisk-helsevern-barn-og-unge/ungdomspsykiatrisk-sengepost-upsUngdomspsykiatrisk sengepost (UPS)
Vaksenhabilitering Sunnmørehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern/avdeling-alderspsykiatri-og-vaksenhabilitering/seksjon-for-vaksenhabilitering-sunnmoreVaksenhabilitering Sunnmøre
ØNH sengepost Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-alesund/onh-alesund/onh-sengepost-alesundØNH sengepost Ålesund
ØNH-avdeling Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-alesund/onh-alesundØNH-avdeling Ålesund
ØNH-poliklinikk og operasjonsstove Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-alesund/onh-alesund/onh-poliklinikk-og-operasjonsstove-alesundØNH-poliklinikk og operasjonsstove Ålesund
Åse hotellhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/kreftavdelinga/ase-hotellÅse hotell

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.