Ålesund sjukehus

Ålesund

På grunn av koronasituasjonen er det restriksjonar for besøkande. Det er berre pasientar som treng ledsagar/assistanse som kan ha med pårørande inn på sjukehuset under sjukehusopphaldet.

Besøkstida er kl. 17:00 - 19:00 på kvardagar, og mellom kl 16-18 i helger . Besøkjande må ta kontakt med den aktuelle avdelinga før besøket. Opningstider:

Hovudinngang syd:
Måndag - fredag: kl. 07.00 - 15.30
Laurdag:                Stengt
Søndag:                 Stengt

Inngang nord:
Måndag - torsdag: kl. 07.00 - 22.00

Fredag:                    kl. 07.00 - 19.00
Laurdag:                kl. 08.00 - 18.00
Søndag:                 kl. 16.00 - 18.00

Kreftpoliklinikk øst
Måndag - fredag:  08.00 - 15.30
Laurdag:                Stengt
Søndag:                 Stengt

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
Huvudinngangen er på sørsida av sjukehuset, her finn du servicetorget i hovudvestibyen. Poliklinikkinngangen er på nordsida av sjukehuset.  
Besøksadresse
Åsehaugen 5 (Kart)
 
Telefon
70 10 50 00
Medisinsk nødtelefon 1 1 3

Kart og parkering

​​Besøksparkering på tilvist stad på sjukehusområdet. Betaling pr. time kontant eller bankkort.

Merka parkering, bygningar og avdelingar på sjukehusområdet.

 

KORONAVIRUSET: Viktig informasjon til pasientar og besøkande

​For å unngå koronasmitte har vi restriksjonar for besøk på sjukehusa. Viss du har fått innkalling til time, eller planlegg eit besøk, må du gjere deg kjent med gjeldande rutine.

Gjeldande rutine finn du her

Praktisk informasjon

Barn som pårørande

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

Internett/Wifi

Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett i deler av sjukehuset, men diverre ikkje i alle avdelingar/etasjar enno. Utbygging av dekninga pågår. Sjå etter GjestenettHMN på mobil eller datamaskin.

 

Passord på SMS
Når du opnar nettlesaren får du opp ei side der du kan bestille gratis passord for å logge deg på nettet. Dette passordet varer ei veke. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt, og får då tilsendt eit passord på SMS.  

 

 


Pasienthotellet

​​​Næraste alternativ for pasientar og pårørande som treng overnatting er pasienthotellet på Åse.

Åse hotell


Presteteneste

Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

Reise og tilkomst

Pasientreiser er reiser til og frå offentleg godkjent behandling. Sjukehuset har ansvaret for pasientreiser og dekker rimelegaste reisemåte for pasienten. Meir informasjon om pasientreiser finn du på helsenorge.no

Buss

Fram Ekspress og alle andre bussar går innom busslomma ved sjukehuset i Volda og i Ålesund. Unntak: Flybussen i Ålesund stoppar berre ved busslomme oppe ved hovudvegen. I Molde og Kristiansund går ikkje Fram Ekspress til sjukehusa, men korresponderer med bybuss i begge byane.

Fly
Molde lufthavn, Årø ligg om lag 7 km frå Molde sjukehus.

Kristiansund lufthavn, Kverberget ligg om lag 8 km frå Kristiansund sjukehus.

Ørsta-Volda lufthamn, Hovden ligg om lag 8 km frå Volda sjukehus

Ålesund lufthavn, Vigra ligg om lag 23 km frå Ålesund sjukehus. 
 

Servicetorget

​Du finn oss i hovudvestibylen. Ta kontakt med oss om du treng vegskildring til avdelinga du skal besøke, om du har behov for å betale poliklinikk-timen din kontant, hjelp til å bestille drosje, eller andre serviceoppgåver.

Opningstid

07.30–15.30

Sjukehusapoteket i Ålesund

​Apoteket ligg på nordsida av sjukehuset, nær inngangen til poliklinikkane.

Opningstider og kontaktinformasjon finn du på sjukehusapoteket sine sider

 

Spisestader

Kantina

Kantina finn du i 1. etasje, og den er open for pasientar, pårørande og tilsette. 

Opningstider:

  • Måndag til fredag: kl 09.00 - 15.00
  • Helg og høgtid: stengtTa bilde?

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten at dei har sagt at det er greit.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket på sjukehuset.

Akutt psykisk helse Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/akutt-psykisk-helse-alesundAkutt psykisk helse Ålesund
Akuttmottaket Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-alesund-sjukehus/akuttmottak-alesundAkuttmottaket Ålesund
Alderspsykiatri Sunnmørehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/alderspsykiatri-sunnmoreAlderspsykiatri Sunnmøre
AMKhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-prehospitale-tenester/amkAMK
Audiopedagogisk seksjonhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-alesund-sjukehus/onh-alesund/audiopedagogisk-seksjon-alesundAudiopedagogisk seksjon
Augeavdelinga Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-alesund-sjukehus/augeavdelinga-alesundAugeavdelinga Ålesund
Avdeling for barnemedisin og habiliteringhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kvinner-barn-og-ungdom/avdeling-for-barnemedisin-og-habiliteringAvdeling for barnemedisin og habilitering
Avdeling for fødselshjelp og kvinnesjukdommarhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kvinner-barn-og-ungdom/avdeling-for-fodselshjelp-og-kvinnesjukdommarAvdeling for fødselshjelp og kvinnesjukdommar
Barn og ungdom, poliklinikk Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kvinner-barn-og-ungdom/avdeling-for-barnemedisin-og-habilitering/poliklinikk-barn-og-ungdom-alesundBarn og ungdom, poliklinikk Ålesund
Barn og ungdom, sengepost Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kvinner-barn-og-ungdom/avdeling-for-barnemedisin-og-habilitering/sengepost-barn-og-ungdom-alesundBarn og ungdom, sengepost Ålesund
Blodbanken Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-diagnostikk/avdeling-for-medisinsk-biokjemi/medisinsk-biokjemi-alesund/blodbanken-alesundBlodbanken ÅlesundBlodbanken i Ålesund har om lag 4000 tappingar i året, fordelt på 1700 aktive blodgivarar. Vi treng minimum 200 nye blodgivarar årleg. Blodgiving er frivillig og ein får inga betaling, men ei lita gåve som takk for hjelpa.
Brystdiagnostisk senter (BDS)https://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-diagnostikk/avdeling-for-radiologi-alesund-og-volda/radiologi-alesund/brystdiagnostisk-senter-bdsBrystdiagnostisk senter (BDS)Brystdiagnostisk senter (BDS) er ein tverrfaglig eining og har saman med Kreftregisteret ansvaret for Mammografiprogrammet i Helse Møre og Romsdal. Vi har ansvar for tverrfaglig utgreiing ved mistanke om sjukdom i bryst på pasientar busett...
BUP poliklinikk Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kvinner-barn-og-ungdom/avdeling-for-psykisk-helsevern-barn-og-ungdom/bup-poliklinikk-alesundBUP poliklinikk Ålesund
Dagkirurgi Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-alesund-sjukehus/dagkirurgi-alesundDagkirurgi Ålesund
Diabetes og stoffskiftesjukdommar, poliklinikk Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-alesund-sjukehus/medisinsk-avdeling-alesund/medisinsk-poliklinikk-alesund/poliklinikk-for-diabetes-og-stoffskiftesjukdommar-alesundDiabetes og stoffskiftesjukdommar, poliklinikk ÅlesundTil denne poliklinikken kjem det pasientar som treng utgreiing og behandling for stoffskiftesjukdommar og diabetes, men som ikke treng døgnopphald.   Vi tek imot pasientar som blir henvist frå primærhelsetenesta, privatpraktiserande og frå...
Dialyseseksjonen Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-alesund-sjukehus/medisinsk-avdeling-alesund/dialyseseksjonen-alesundDialyseseksjonen Ålesund
DPS poliklinikk Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/dps-poliklinikk-alesundDPS poliklinikk Ålesund
DPS Ålesund ambulante tenester akutt og ACThttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/dps-alesund-ambulante-tenester-akutt-og-actDPS Ålesund ambulante tenester akutt og ACT
Døgnseksjonen PHBUhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kvinner-barn-og-ungdom/avdeling-for-psykisk-helsevern-barn-og-ungdom/akutt-og-utgreiingseininga-psykisk-helsevern-barn-og-ungdomDøgnseksjonen PHBU
Fysikalsk medisin og nevropsykologi, poliklinikk Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kreftbehandling-og-rehabilitering/poliklinikk-for-fysikalsk-medisin-og-nevropsykologi-alesundFysikalsk medisin og nevropsykologi, poliklinikk Ålesund
Fysikalsk medisinsk sengepost Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kreftbehandling-og-rehabilitering/fysikalsk-medisin-og-revmatologi-sengepost-alesundFysikalsk medisinsk sengepost Ålesund
Føde-barsel Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kvinner-barn-og-ungdom/avdeling-for-fodselshjelp-og-kvinnesjukdommar/fodebarsel-alesundFøde-barsel Ålesund
Gynekologi dag- og døgnbehandling Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kvinner-barn-og-ungdom/avdeling-for-fodselshjelp-og-kvinnesjukdommar/gynekologisk-seksjon-alesundGynekologi dag- og døgnbehandling Ålesund
Gynekologisk poliklinikk Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kvinner-barn-og-ungdom/avdeling-for-fodselshjelp-og-kvinnesjukdommar/gynekologisk-poliklinikk-alesundGynekologisk poliklinikk Ålesund
Habilitering barn og ungdom Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kvinner-barn-og-ungdom/avdeling-for-barnemedisin-og-habilitering/habilitering-barn-og-ungdom-alesundHabilitering barn og ungdom Ålesund
Hjartemedisinsk poliklinikk Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-alesund-sjukehus/medisinsk-avdeling-alesund/medisinsk-poliklinikk-alesund/poliklinikk-for-hjartesjukdommar-alesundHjartemedisinsk poliklinikk ÅlesundHjertemedisinsk poliklinikk tar i mot pasientar som blir henvist frå primærhelsetenesta, privatpraktiserande spesialistar og frå avdelingane ved sjukehuset.
Hudavdelingahttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kreftbehandling-og-rehabilitering/hudavdelingaHudavdelingaHudavdelinga i Møre og Romsdal har i dag 2 poliklinikkar;  ein ved Ålesund sjukehus og ein ved Kristiansund sykehus. Det er i tillegg ei lyseining ved Volda sjukehus. Hudavdelinga i Møre og Romsdal skal gi eit diagnostisk og terapeutisk til...
Hudpoliklinikken Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kreftbehandling-og-rehabilitering/hudavdelinga/hudpoliklinikken-alesundHudpoliklinikken Ålesund
Høyrselssentralen Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-alesund-sjukehus/onh-alesund/hoyrselssentralen-alesundHøyrselssentralen Ålesund
Intensiv Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-alesund-sjukehus/intensiv-alesundIntensiv Ålesund
Kirurgisk avdeling Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-alesund-sjukehus/kirurgisk-avdeling-alesundKirurgisk avdeling ÅlesundOperasjoner som utføres ved seksjonen er:Operasjoner på skjoldbrukskjertelen / biskjoldbrukskjertelen ved mistanke om kreft, eller der kreft er påvist.Strumaoperasjon med total eller delvis fjerning av skjoldbrukskjertelenOperasjonar ved br...
Kirurgisk poliklinikk Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-alesund-sjukehus/kirurgisk-avdeling-alesund/kirurgisk-poliklinikk-alesundKirurgisk poliklinikk Ålesund
Kirurgisk sengepost 1 Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-alesund-sjukehus/kirurgisk-avdeling-alesund/kirurgisk-sengepost-1-alesundKirurgisk sengepost 1 Ålesund
Kirurgisk sengepost 2 Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-alesund-sjukehus/kirurgisk-avdeling-alesund/kirurgisk-sengepost-2-alesundKirurgisk sengepost 2 Ålesund
Kjevekirurgisk avdeling Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-alesund-sjukehus/kjevekirurgisk-avdeling-alesundKjevekirurgisk avdeling Ålesund
Klinikk for kreftbehandling og rehabiliteringhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kreftbehandling-og-rehabiliteringKlinikk for kreftbehandling og rehabilitering
Klinikk for kvinner, barn og ungdomhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kvinner-barn-og-ungdomKlinikk for kvinner, barn og ungdom
Klinikk for psykisk helse og rushttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rusKlinikk for psykisk helse og rus
Klinikk Ålesund sjukehushttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-alesund-sjukehusKlinikk Ålesund sjukehus
Kliniske støttefunksjonar Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kreftbehandling-og-rehabilitering/avdeling-for-kliniske-stottefunksjoner/seksjon-for-kliniske-stottefunksjoner-alesundKliniske støttefunksjonar Ålesund
Kommunikasjon og samfunnskontakthttps://helse-mr.no/avdelinger/stabsavdelinger/avdeling-for-kommunikasjon-og-samfunnskontaktKommunikasjon og samfunnskontaktHelseføretaket har ikkje nokon turnus for pressevakt, men som regel vil anten kommunikasjonsdirektør eller kommunikasjonsrådgjevar vere tilgjengelig for å svare på førespurnadar frå media. Dersom det ikkje gjeld akutte hendingar ber vi om a...
Kontaktinformasjon FIUK-seksjonenhttps://helse-mr.no/avdelinger/fiuk-seksjonen-kontaktinformasjonKontaktinformasjon FIUK-seksjonen
Kreftavdelingahttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kreftbehandling-og-rehabilitering/kreftavdelingaKreftavdelinga
Kreftpoliklinikken Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kreftbehandling-og-rehabilitering/kreftavdelinga/kreftpoliklinikken-alesundKreftpoliklinikken Ålesund
Lokal sikkerheitspsykiatri Helse Møre og Romsdalhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/lokal-sikkerheitspsykiatri-hmrLokal sikkerheitspsykiatri Helse Møre og Romsdal
Lærings- og meistringssenterethttps://helse-mr.no/avdelinger/stabsavdelinger/samhandlingsavdelinga/lering-og-meistringssenteretLærings- og meistringssenteret
Mage-tarmsjukdommar, poliklinikk Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-alesund-sjukehus/medisinsk-avdeling-alesund/medisinsk-poliklinikk-alesund/poliklinikk-for-magetarmsjukdommar-alesundMage-tarmsjukdommar, poliklinikk Ålesund
Medisinsk avdeling post 1 Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-alesund-sjukehus/medisinsk-avdeling-alesund/medisinsk-sengepost-1-alesundMedisinsk avdeling post 1 Ålesund
Medisinsk avdeling post 2 Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-alesund-sjukehus/medisinsk-avdeling-alesund/medisinsk-sengepost-2-alesundMedisinsk avdeling post 2 Ålesund
Medisinsk avdeling post 5 Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-alesund-sjukehus/medisinsk-avdeling-alesund/medisinsk-sengepost-5-alesundMedisinsk avdeling post 5 Ålesund
Medisinsk avdeling Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-alesund-sjukehus/medisinsk-avdeling-alesundMedisinsk avdeling ÅlesundMedisinsk avdeling er den største avdelinga ved Ålesund sjukehus. Den består av 3 sengepostar: *Medisin 1 telefonnummer: 70 10 56 40 *Medisin 2 telefonnummer: 70 10 57 90 *Medisin 5 telefonnummer: 70 10 58 85. I tillegg har vi medisinsk int...
Medisinsk biokjemi Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-diagnostikk/avdeling-for-medisinsk-biokjemi/medisinsk-biokjemi-alesundMedisinsk biokjemi ÅlesundVi tilbyr tjenester innen klinisk kjemi, hematologi/koagulasjon og blodbank. Vi analyserer prøver både internt frå sjukehuset og frå primærhelsetjenesten. 86% av analysevolumet, prøvetaking og dei fleste funksjonane ved blodbanken er akkre...
Medisinsk mikrobiologihttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-diagnostikk/avdeling-for-medisinsk-mikrobiologiMedisinsk mikrobiologi
Medisinsk poliklinikk for lungesjukdommar Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-alesund-sjukehus/medisinsk-avdeling-alesund/medisinsk-poliklinikk-alesund/poliklinikk-for-lungesjukdommar-alesundMedisinsk poliklinikk for lungesjukdommar Ålesund
Medisinsk poliklinikk Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-alesund-sjukehus/medisinsk-avdeling-alesund/medisinsk-poliklinikk-alesundMedisinsk poliklinikk ÅlesundTil poliklinikken kjem pasientar som treng utgreiing og behandling av infeksjonssjukdommar, blodsjukdaommar, alderdoms- og slagsjukdommar. Vi tek imot pasientar som blir tilvist frå primærhelsetenesta, privatpraktiserande spesialistar og fr...
Nevrologisk avdelinghttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-molde-sjukehus/nevrologisk-avdelingNevrologisk avdeling
Nevrologisk poliklinikk Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-molde-sjukehus/nevrologisk-poliklinikk-alesundNevrologisk poliklinikk ÅlesundNevrologisk poliklinikk tar imot nytilviste pasientar fra primærhelsetenesta med nevrologiske problemstillingar til utgreiing, vurdering og behandling. I tillegg vert mange pasientar følgd opp med kontrollar. Det vert og gjort tilsyn til in...
Nyfødt intensivhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kvinner-barn-og-ungdom/avdeling-for-barnemedisin-og-habilitering/nyfodt-intensivNyfødt intensiv
Operasjon Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-akuttbehandling/operasjon-alesundOperasjon Ålesund
Ortopedisk avdeling Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-alesund-sjukehus/ortopedisk-avdeling-alesundOrtopedisk avdeling Ålesund
Ortopedisk sengepost Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-alesund-sjukehus/ortopedisk-avdeling-alesund/ortopedisk-sengepost-alesundOrtopedisk sengepost Ålesund
Palliativt team Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kreftbehandling-og-rehabilitering/kreftavdelinga/palliativt-team-alesundPalliativt team Ålesund
Patologihttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-diagnostikk/avdeling-for-patologiPatologi
Poliklinikk for alderdom- og slagsjukdommar Ålesundhttps://helse-mr.no/seksjon-avdeling/Sider/Poliklinikk-for-alderdom--og-slagsjukdommar-Ålesund.aspxPoliklinikk for alderdom- og slagsjukdommar Ålesund
Poliklinikk for blodsjukdommar Ålesundhttps://helse-mr.no/seksjon-avdeling/Sider/Poliklinikk-for-blodsjukdommar-Ålesund.aspxPoliklinikk for blodsjukdommar Ålesund
Poliklinikk for infeksjonssjukdommar Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/poliklinikk-for-infeksjonssjukdommar-alesundPoliklinikk for infeksjonssjukdommar Ålesund
Poliklinikk for nyresjukdommar Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-alesund-sjukehus/medisinsk-avdeling-alesund/dialyseseksjonen-alesund/poliklinikk-for-nyresjukdommar-alesundPoliklinikk for nyresjukdommar Ålesund
Postoperativ Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-alesund-sjukehus/postoperativ-alesundPostoperativ Ålesund
Psykisk helsevern barn og ungdomhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kvinner-barn-og-ungdom/avdeling-for-psykisk-helsevern-barn-og-ungdomPsykisk helsevern barn og ungdom
Psykisk helsevern utgreiing og behandling Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/psykisk-helsevern-utgreiing-og-behandling-alesundPsykisk helsevern utgreiing og behandling Ålesund
Radiologi Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-diagnostikk/avdeling-for-radiologi-alesund-og-volda/radiologi-alesundRadiologi Ålesund
Revmatologisk avdelinghttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kreftbehandling-og-rehabilitering/revmatologiRevmatologisk avdeling
Revmatologisk dagavdeling Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kreftbehandling-og-rehabilitering/revmatologi/revmatologisk-dagavdelingRevmatologisk dagavdeling Ålesund
Revmatologisk poliklinikkhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kreftbehandling-og-rehabilitering/revmatologi/revmatologisk-poliklinikkRevmatologisk poliklinikk
Revmatologisk sengepost https://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kreftbehandling-og-rehabilitering/revmatologi/revmatologisk-sengepostRevmatologisk sengepost Revmatologisk avdeling deler sengepost med Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering. 4 av sengene er knytt til revmatologisk avdeling. Årsaker til innlegging kan vere samansette problemstillingar, meir omfattande utredning og vur...
Samhandlingsavdelingahttps://helse-mr.no/avdelinger/stabsavdelinger/samhandlingsavdelingaSamhandlingsavdelinga
Sengepost for kreft og blodsjukdommar https://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kreftbehandling-og-rehabilitering/kreftavdelinga/sengepost-for-kreft-og-blodsjukdommarSengepost for kreft og blodsjukdommar
Smertepoliklinikk Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-alesund-sjukehus/smertepoliklinikkenSmertepoliklinikk Ålesund
Spesialisert habilitering Sunnmørehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/spesialisert-habilitering-sunnmoreSpesialisert habilitering Sunnmøre
Sterilsentralen Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/sterilsentralen-alesundSterilsentralen Ålesund
Strålebehandling, Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kreftbehandling-og-rehabilitering/kreftavdelinga/straleterapienStrålebehandling, Ålesund
ØNH sengepost Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-alesund-sjukehus/onh-alesund/onh-sengepost-alesundØNH sengepost Ålesund
ØNH-avdeling Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-alesund-sjukehus/onh-alesundØNH-avdeling Ålesund
ØNH-poliklinikk og operasjonsstove Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-alesund-sjukehus/onh-alesund/onh-poliklinikk-og-operasjonsstove-alesundØNH-poliklinikk og operasjonsstove Ålesund
Åse hotellhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kreftbehandling-og-rehabilitering/ase-hotellÅse hotell

Fann du det du leita etter?