HELSENORGE
Sjukehusområdet på Hjelset

Hjelset

Sjukehusområdet på Hjelset ligg omlag 20 km aust for Molde sentrum. Her finn du sjukehusseksjonane for Akuttpsykiatri og Rehabilitering i paviljongbygg A medan seksjon for Alderspsykiatri er plassert i paviljongbygg B. Dei tre seksjonane gir tilbod om behandling til innbyggjarane i Nordmøre og Romsdal. Det nye sjukehuset for Nordmøre og Romsdal blir no bygd på området. Dette medfører stor anleggstrafikk og til tider krevande køyreforhold. Følg skilting.

Fann du det du leita etter?