Molde behandlingssenter

 
 

Kontakt

Oppmøtestad

Skal du til døgnbehandling møter du i resepsjonen ved hovedinngangen.

OBS: 27. juni flyttet Rus- og avhengigheitsbehandling, poliklinisk seksjon Molde til nye lokale i Sandvegen 8, Molde sentrum.

Sjå "Slik kjem du deg til Molde behandlingssenter"

Besøksadresse
Glomstuvegen 50 (Google maps)
6412 Molde
Telefon
71 21 98 00

Slik kjem du deg til Molde behandlingssenter

Vi kan hente deg på flyplassen om du kjem med fly til Molde lufthavn Årø, eller på rutebilstasjonen om du kjem med buss til Molde.

Vi har i ei årrekke hatt som vane å hente pasientane for å sikre at dei kjem seg hit.

Poliklinisk seksjon Molde har flyttet til nye lokale i Sandvegen 8, Molde sentrum du kan lese om det her 

Parkering og inngang ved Molde behandlingssenter (pdf)

 

Praktisk informasjon

Internett/WiFi

Ta kontakt med personalet for informasjon om trådlaust nett.

Presteteneste

Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

Avdeling for TSB Tverrfagleg spesialisert rusbehandlinghttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-rus-og-avhengigheitsbehandlingAvdeling for TSB Tverrfagleg spesialisert rusbehandling
Molde behandlingssenter (avdeling)https://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-rus-og-avhengigheitsbehandling/avdeling-molde-behandlingssenterMolde behandlingssenter (avdeling)
Rus- og avhengigheitsbehandling døgnseksjonenhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-rus-og-avhengigheitsbehandling/avdeling-molde-behandlingssenter/dognseksjon-molde-behandlingssenterRus- og avhengigheitsbehandling døgnseksjonen
Rus- og avhengigheitsbehandling poliklinikk Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-rus-og-avhengigheitsbehandling/avdeling-molde-behandlingssenter/poliklinikk-molde-behandlingssenterRus- og avhengigheitsbehandling poliklinikk Molde