Molde sjukehus

Lundavang

Molde sjukehus har over 1400 tilsette og dekker Romsdal og delar av Nordmøre.

Kontakt

Oppmøtestad
Hovudinngangen er på nordsida av sjukehuset, her finn du servicetorget/resepsjonen.
Besøksadresse
Parkveien 84 (Google maps)
6407 Molde
Telefon
71120000

Praktisk informasjon

Barn og unge i familien?

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og unge blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vil gjer for barn og unge som er pårørande

Besøkstid Molde sjukehus

Besøkstidene er på dei fleste avdelingene kl. 14:30 - 15:30 og kl. 19:00 - 19:30. Vi vil oppmode besøkjande om å ta kontakt med den aktuelle avdelinga før pasientbesøket.

Har du andre spørsmål om besøkstider, kontakt den sengeposten det gjeld eller Helse Møre og Romsdal sitt sentralbord, tlf. 71 12 00 00

 

Internett/Wifi

Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett i deler av sjukehuset, men diverre ikkje i alle avdelingar/etasjar enno. Utbygging av dekninga pågår. Sjå etter GjestenettHMN på mobil eller datamaskin.

 

Passord på SMS
Når du opnar nettlesaren får du opp ei side der du kan bestille gratis passord for å logge deg på nettet. Dette passordet varer ei veke. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt, og får då tilsendt eit passord på SMS.  

 

 


Presteteneste

Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

Reise og tilkomst

Pasientreiser er reiser til og frå offentleg godkjent behandling. Sjukehuset har ansvaret for pasientreiser og dekker rimelegaste reisemåte for pasienten. Meir informasjon finn du på pasientreiser.no.

Buss

Fram Ekspress og alle andre bussar går innom busslomma ved sjukehuset i Volda og i Ålesund. Unntak: Flybussen i Ålesund stoppar berre ved busslomme oppe ved hovudvegen. I Molde og Kristiansund går ikkje Fram Ekspress til sjukehusa, men korresponderer med bybuss i begge byane.

Fly
Molde lufthavn, Årø ligg om lag 7 km frå Molde sjukehus.

Kristiansund lufthavn, Kverberget ligg om lag 8 km frå Kristiansund sjukehus.

Ørsta-Volda lufthamn, Hovden ligg om lag 8 km frå Volda sjukehus

Ålesund lufthavn, Vigra ligg om lag 23 km frå Ålesund sjukehus. 
 

Sjukehusapoteket i Molde

Spisestader

​Kantina i sokkeletasjen (aust) er open for pasientar, pårørande og tilsette.

Kantina har følgjande opningstider:

  • Måndag til fredag: 09.00 - 15.30
  • Laurdag og søndag: stengt

Ta bilde?

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten at dei har sagt at det er greit.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket på sjukehuset.

Akuttmottaket Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-molde/avdeling-for-kirurgiske-og-akuttmedisinske-seksjoner-molde/seksjon-for-akuttmottak-legevaktsentral-og-skadepoliklinikk-moldeAkuttmottaket Molde
Anestesi Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-molde/avdeling-for-dagbehandling-og-operative-seksjoner-molde/seksjon-for-anestesi-moldeAnestesi Molde
Anestesiologi Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-molde/avdeling-for-anestesiologi-moldeAnestesiologi Molde
Avdeling for augesjukdomar Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-molde/avdeling-for-augesjukdommar-moldeAvdeling for augesjukdomar Molde
Avdeling for ortopedi Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-molde/avdeling-for-ortopedi-moldeAvdeling for ortopedi Molde
Barn og unge, poliklinikk Kristiansundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-barn-og-unge/barne-og-ungdomsavdelinga-kristiansund/poliklinikk-for-barn-og-unge-kristiansundBarn og unge, poliklinikk Kristiansund
Barn og unge, poliklinikk Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-barn-og-unge/barne-og-ungdomsavdelinga-alesund/poliklinikk-og-dagbehandling-for-barn-og-unge-alesund/poliklinikk-for-barn-og-unge-moldeBarn og unge, poliklinikk Molde
Blodbanken Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-diagnostikk/avdeling-for-medisinsk-biokjemi/avdeling-for-medisinsk-biokjemiseksjon-molde/blodbanken-moldeBlodbanken MoldeBlodbanken i Molde utfører totalt ca 2300 tappinger i året, hvorav ca 200 ved tappestasjonen på Sunndalsøra. Vi har ca 1300 aktive blodgivere. Vi treng minimum 200 nye blodgivere årlig.Å gi blod er frivillig. Den som gir blod får ingen beta...
Dagbehandling Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-molde/avdeling-for-dagbehandling-og-operative-seksjoner-molde/seksjon-for-dagbehandling-moldeDagbehandling MoldeSeksjon for dagbehandling har pasienter fra mange forskjellige fagområder og holder til i 4.etg i sørfløyen lokalisert rett ved siden av fødeavdelingen. Om du skal til dagkirurgisk behandling møter du her for forberedelse og blir deretter f...
Dagbehandling og operative seksjonar Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-molde/avdeling-for-dagbehandling-og-operative-seksjoner-moldeDagbehandling og operative seksjonar Molde
Dialyse Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/dialysen-moldeDialyse MoldeTil dialyseavdelinga kjem pasientar med kronisk nyresvikt som har behov for dialysebehandling.  Ei dialysebehandling tar omlag fire timar, og dei fleste som går i dialyse har behov for å få behandlinga tre gonger i veka. Sjukepleiarane på d...
Føde-barsel Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodebarsel-moldeFøde-barsel Molde
Gynekologisk poliklinikk Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/kvinneklinikken/gynekologisk-poliklinikk-moldeGynekologisk poliklinikk Molde
Gynekologisk seksjon Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/kvinneklinikken/gynekologisk-seksjon-moldeGynekologisk seksjon Molde
Hjartemedisinsk poliklinikk Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/hjartemedisinsk-poliklinikk-moldeHjartemedisinsk poliklinikk Molde
Høyrselssentralen Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-molde/avdeling-for-onh-tannkjeve-molde/hoyrselssentralen-moldeHøyrselssentralen Molde
Intensivbehandling og overvaking Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-molde/avdeling-for-kirurgiske-og-akuttmedisinske-seksjoner-molde/seksjon-for-intensivbehandling-og-overvaking-moldeIntensivbehandling og overvaking Molde
Kirurgi Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-molde/avdeling-for-kirurgi-moldeKirurgi Molde
Kirurgisk poliklinikk Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-molde/avdeling-for-dagbehandling-og-operative-seksjoner-molde/kirurgisk-poliklinikk-moldeKirurgisk poliklinikk Molde
Kirurgisk sengepost A Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-molde/avdeling-for-kirurgiske-og-akuttmedisinske-seksjoner-molde/kirurgisk-sengepost-aKirurgisk sengepost A Molde
Kirurgisk sengepost B Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-molde/avdeling-for-kirurgiske-og-akuttmedisinske-seksjoner-molde/kirurgisk-sengepost-bKirurgisk sengepost B Molde
Kirurgiske og akuttmedisinske seksjonar Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-molde/avdeling-for-kirurgiske-og-akuttmedisinske-seksjoner-moldeKirurgiske og akuttmedisinske seksjonar Molde
Klinikk for kirurgi Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-moldeKlinikk for kirurgi Molde
Klinikk for psykisk helsevernhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevernKlinikk for psykisk helsevern
Kliniske støttefunksjonar Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-rehabilitering/avdeling-for-kliniske-stottefunksjoner/seksjon-for-kliniske-stottefunksjoner-moldeKliniske støttefunksjonar Molde
Kreftavdelingahttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/kreftavdelingaKreftavdelinga
Kreftpoliklinikken og lindrande team Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/kreftavdelinga/kreftpoliklinikken-moldeKreftpoliklinikken og lindrande team Molde
Kvinneklinikkenhttps://helse-mr.no/avdelinger/kvinneklinikkenKvinneklinikken
Lærings- og meistringssenterethttps://helse-mr.no/avdelinger/stabsavdelinger/samhandlingsavdelinga/lering-og-meistringssenteretLærings- og meistringssenteret
Medisinsk avdeling A Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/medisinsk-avdeling-a-moldeMedisinsk avdeling A Molde Medisinsk avdeling Molde er delt inn i to sengepostar, sengepost A og B og har eigne poliklinikkar for dei fleste fagområdene. Vi tilbyr diagnostikk, behandling og pleie til pasientar med indremedisinske sjukdommar. Avdelinga har spesia...
Medisinsk avdeling B Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/medisinsk-avdeling-a-molde/medisinsk-sengepost-b-moldeMedisinsk avdeling B Molde
Medisinsk biokjemi Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-diagnostikk/avdeling-for-medisinsk-biokjemi/avdeling-for-medisinsk-biokjemiseksjon-moldeMedisinsk biokjemi Molde
Medisinsk mikrobiologihttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-diagnostikk/avdeling-for-medisinsk-mikrobiologiMedisinsk mikrobiologi
Medisinsk poliklinikk Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/medisinsk-avdeling-a-molde/medisinsk-poliklinikk-moldeMedisinsk poliklinikk Molde
Nevrologisk avdelinghttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-rehabilitering/nevrologisk-avdelingNevrologisk avdeling
Nevrologisk dagpost Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-rehabilitering/nevrologisk-avdeling/nevrologisk-dagpost-moldeNevrologisk dagpost MoldeHer utføres enkle utredninger som kan ferdigstilles på en dag: spinalpunksjon, fysioterapivurderinger, laboratorieundersøkelser og radiologiske utredninger i godt planlagte pasientforløp.
Nevrologisk poliklinikk Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-rehabilitering/nevrologisk-avdeling/nevrologisk-poliklinikk-moldeNevrologisk poliklinikk MoldeNevrologisk poliklinikk er vanligvis første kontakt for nyhenviste pasienter. Noen henvises bare til laboratorieundersøkelser, mens andre henvises til legeundersøkelse. Mange nevrologiske sykdommer er av kronisk karakter og kan kreve langva...
Nevrologisk sengepost Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-rehabilitering/nevrologisk-avdeling/nevrologisk-sengepost-moldeNevrologisk sengepost MoldeNevrologisk sengepost er inndelt i en slagenhet med 6 senger, enhet for generell nevrologi med 11 senger og en rehabiliteringsenhet med 4 senger. Nevrologisk sengepost har ansvar for nevrologiske pasienter fra hele fylket.
Operasjon og sterilsentral Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-molde/avdeling-for-dagbehandling-og-operative-seksjoner-molde/seksjon-for-operasjon-og-sterilsentral-moldeOperasjon og sterilsentral Molde
Patologi Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-diagnostikk/avdeling-for-patologi/avdeling-for-patologi-seksjon-moldePatologi MoldeSeksjonen utfører laboratorieundersøkinger for sjukehusa og primærhelsetenesta i Nordmøre og Romsdal.Laboratoriet utfører diagnostikk ved analyse av celleprøver og vevsprøver. Ein stor del av arbeidet er kreftdiagnostikk. I brukarhandboka f...
Poliklinikk for blodsjukdommar, Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/poliklinikk-for-blodsjukdommar-moldePoliklinikk for blodsjukdommar, Molde
Poliklinikk for diabetes og hormonsjukdommar, Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/poliklinikk-for-diabetes-og-hormonsjukdommar-moldePoliklinikk for diabetes og hormonsjukdommar, Molde
Poliklinikk for mage og tarmsjukdommar, Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/poliklinikk-for-mage-og-tarmsjukdommar-moldePoliklinikk for mage og tarmsjukdommar, Molde
Psykisk helsevern utgreiing, Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern/avdeling-sjukehuspsykiatri/seksjon-for-utgreiing-moldePsykisk helsevern utgreiing, Molde
Radiologi Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-diagnostikk/avdeling-for-radiologi-molde-og-kristiansund/radiologi-moldeRadiologi MoldeAvdeling for radiologi i Molde tilbyr eit breidt utval innen bildetekniske tjenester innen diagnostisk røntgen, ultralyd/doppler, CT (computer tomografi), MR (magnetisk ressonans), angiografi (bilete av blodårane), mammografi (røntgenbilete...
ØNH, tann/kjeve Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-molde/avdeling-for-onh-tannkjeve-moldeØNH, tann/kjeve Molde

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.