Nordlandet i Kristiansund

Nordlandet

DPS Kristiansund døgnsekseksjonen i Norddalsveien er eit distriktspsykiatrisk senter der vi tilbyr utgreiing, behandling og rehabilitering innan eit breitt spekter av psykiske lidingar. Tilbodet er primært for innbyggjarane i Nordmørskommunane Kristiansund, Averøy, Tingvoll, Halsa, Surnadal, Rindal, Aure og Smøla.

Distriktspsykiatrisk senter Kristiansund.
Distriktspsykiatrisk senter Kristiansund
 

Kontaktinformasjon

Besøksadresse
Norddalsveien 37 (Kart)
Norddalsveien 37, 6516 Kristiansund
Telefon
71 21 75 30

Praktisk informasjon

Barn som pårørande

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

Presteteneste

Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

Ta bilde?

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten at dei har sagt at det er greit.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket på sjukehuset.

DPS ambulant seksjon Nordmøre og Romsdalhttps://helse-mr.no/avdelinger/dps-ambulant-seksjon-nordmore-og-romsdalDPS ambulant seksjon Nordmøre og Romsdal
DPS døgnseksjon Kristiansund https://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/dps-dognseksjon-kristiansundDPS døgnseksjon Kristiansund
Klinikk for psykisk helse og rushttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rusKlinikk for psykisk helse og rus

Fann du det du leita etter?