HELSENORGE
Hagan 9

Solhagen i Kristiansund

Distriktspsykiatrisk senter Kristiansund, poliklinikk er eit distriktspsykiatrisk senter der vi tilbyr utgreiing, behandling og rehabilitering innan eit breitt spekter av psykiske lidingar. Tilbodet er primært for innbyggjarane i Nordmørskommunane Kristiansund, Averøy, Tingvoll, Halsa, Surnadal, Rindal, Aure og Smøla.

Fann du det du leita etter?