HELSENORGE

Vågland i Halsa

Distriktsteam Halsa er ein del av distriktspsykiatrisk senter Kristiansund, poliklinikk der vi tilbyr utgreiing, behandling og rehabilitering innan eit breitt spekter av psykiske lidingar. Tilbodet er primært for innbyggjarane i Nordmørskommunane Kristiansund, Averøy, Tingvoll, Halsa, Surnadal, Rindal, Aure og Smøla.

Fann du det du leita etter?