HELSENORGE

Vegsund

DPS Vegsund er eit av fem distriktspsykiatriske senter i Klinikk for psykisk helsevern. Vi tek imot pasientar som treng utgreiing og behandling av psykiske lidingar og rusproblem. Opptaksområdet er kommunane Giske, Sula, Ålesund indre og Ålesund ytre.

Fann du det du leita etter?