Vegsund

DPS Vegsund er eit av fem distriktspsykiatriske senter i Klinikk for psykisk helsevern. Vi tek imot pasientar som treng utgreiing og behandling av psykiske lidingar og rusproblem. Opptaksområdet er kommunane Giske, Sula, Ålesund indre og Ålesund ytre.

Distriktspsykiatrisk Senter - DPS Vegsund
 
 

Kontaktinformasjon

Besøksadresse
Vegsundvegen 68 (Kart)
 
Besøkstider
måndag - fredag 16:00 - 21:00
laurdag - sundag 12:00 - 21:00
Er det behov for besøk utanom desse tidene, kan dette avtalast med personalet.

Husk at du kan ha rett til å få dekt reiseutgifter

​​Du kan ha rett til å få dekt nødvendige utgifter til og frå behandling. 

Sjekk dine rettar på helsenorge.no

Praktisk informasjon

Barn som pårørande

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

Presteteneste

Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

Ta bilde?

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten at dei har sagt at det er greit.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket på sjukehuset.

DPS Vegsundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/dps-vegsundDPS Vegsund
Klinikk for psykisk helse og rushttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rusKlinikk for psykisk helse og rus

Fann du det du leita etter?