Volda sjukehus

Kontakt

Besøksadresse
Kløvertunvegen 1 (Google maps)
 
Telefon
70058200
Medisinsk nødtelefon 1 1 3

Praktisk informasjon

Barn og unge i familien?

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og unge blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vil gjer for barn og unge som er pårørande

Besøkstid Volda sjukehus

Besøkstida er kl. 14:00 - 19:00. Vi oppmodar besøkjande om å ta kontakt med den aktuelle avdelinga før besøket. 

Internett/Wifi

Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett i deler av sjukehuset, men diverre ikkje i alle avdelingar/etasjar enno. Utbygging av dekninga pågår. Sjå etter GjestenettHMN på mobil eller datamaskin.

 

Passord på SMS
Når du opnar nettlesaren får du opp ei side der du kan bestille gratis passord for å logge deg på nettet. Dette passordet varer ei veke. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt, og får då tilsendt eit passord på SMS.  

 

 


Parkering

​​​​​Du kan parkere på anviste plassar utanfor sjukehuset


 

Pasienttelefon

​Pasienttelefon

På avdelingane er det telefonar ved alle sengene. Det er også telefonautomatar i alle etasjar.

 

Presteteneste

Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

Reise og tilkomst

Pasientreiser er reiser til og frå offentleg godkjent behandling. Sjukehuset har ansvaret for pasientreiser og dekker rimelegaste reisemåte for pasienten. Meir informasjon finn du på pasientreiser.no.

Buss

Fram Ekspress og alle andre bussar går innom busslomma ved sjukehuset i Volda og i Ålesund. Unntak: Flybussen i Ålesund stoppar berre ved busslomme oppe ved hovudvegen. I Molde og Kristiansund går ikkje Fram Ekspress til sjukehusa, men korresponderer med bybuss i begge byane.

Fly
Molde lufthavn, Årø ligg om lag 7 km frå Molde sjukehus.

Kristiansund lufthavn, Kverberget ligg om lag 8 km frå Kristiansund sjukehus.

Ørsta-Volda lufthamn, Hovden ligg om lag 8 km frå Volda sjukehus

Ålesund lufthavn, Vigra ligg om lag 23 km frå Ålesund sjukehus. 
 

Spisestader

​Kantina i underetasjen er open for pasientar, pårørande og tilsette. Vi har middagsservering kvar dag frå kl 12.00 - 16.00 i tillegg til litt kioskvarer, krigler, kaker og påsmurt brødmat. Vi har også pålegg og brødmat som du kan smøre sjølv.

Kantina har følgjande opningstider:

  • Måndag til fredag: kl 08.00 - 16.00
  • Laurdag og søndag: kl 12.00 - 16.00

 

Ta bilde?

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten at dei har sagt at det er greit.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket på sjukehuset.

Akuttmottaket Voldahttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-volda/seksjon-mottak-voldaAkuttmottaket Volda
Avdeling for distriktspsykiatriske senter Sunnmørehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern/avdeling-dps-sunnmoreAvdeling for distriktspsykiatriske senter Sunnmøre
Blodbanken Voldahttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-diagnostikk/avdeling-for-medisinsk-biokjemi/avdeling-for-medisinsk-biokjemi-seksjon-volda/blodbanken-voldaBlodbanken VoldaBlodbanken i Volda har om lag 900 tappingar i året, fordelt på ca. 500 aktive blodgivarar. Vi treng 50-60 nye blodgivarar kvart år. Blod og blodprodukt vert nytta ved operasjonar, til medisinske pasientar og som beredskapslager i tilfelle d...
BUP poliklinikk Voldahttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-barn-og-unge/avdeling-for-psykisk-helsevern-barn-og-unge/poliklinikk-volda-bupBUP poliklinikk VoldaPoliklinikken for psykisk helsevern til barn og unge frå 0 til 18 år held til i Kløvertunvegen 1 like ved Volda sjukehus. Seksjonen gir tilbod om førebyggjande arbeid, gjennomføre undersøkingar, gi behandling og råd/vegleiing til personar s...
DPS Volda ambulant seksjonhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern/avdeling-dps-sunnmore/dps-volda-ambulant-seksjonDPS Volda ambulant seksjon
DPS Volda døgnseksjonhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern/avdeling-dps-sunnmore/dps-volda-dognseksjonDPS Volda døgnseksjon
DPS Volda poliklinikkhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern/avdeling-dps-sunnmore/dps-volda-poliklinikkDPS Volda poliklinikk
Føde-barsel Voldahttps://helse-mr.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodebarsel-voldaFøde-barsel VoldaFødeavdelinga, barselavdelinga og gynekologisk avdeling er felles sengepost lokalisert i 3. etg. Dei to fødestovene ligg i eine delen og barselromma i den andre. Overflytting frå fødestove til barselrom skjer få timar etter fødselen. Fødsel...
Gynekologisk poliklinikk Voldahttps://helse-mr.no/avdelinger/kvinneklinikken/gynekologisk-poliklinikk-voldaGynekologisk poliklinikk Volda
Gynekologisk seksjon Voldahttps://helse-mr.no/avdelinger/kvinneklinikken/gynekologisk-seksjon-voldaGynekologisk seksjon Volda
Hudavdelingahttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-rehabilitering/hudavdelingaHudavdelingaHudavdelinga i Møre og Romsdal har i dag 2 poliklinikkar;  ein ved Ålesund sjukehus og ein ved Kristiansund sykehus. Det er i tillegg ei lyseining ved Volda sjukehus. Hudavdelinga i Møre og Romsdal skal gi eit diagnostisk og terapeutisk til...
Intensivavdelinga Voldahttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-volda/seksjon-for-intensiv-voldaIntensivavdelinga Volda
Kirurgisk poliklinikk Voldahttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-volda/seksjon-for-kirurgisk-poliklinikk-voldaKirurgisk poliklinikk Volda
Kirurgisk sengepost Voldahttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-volda/seksjon-for-kirurgi-og-gynekologi-sengepost-voldaKirurgisk sengepost Volda
Klinikk for kirurgi Voldahttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-voldaKlinikk for kirurgi Volda
Klinikk for psykisk helsevernhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevernKlinikk for psykisk helsevern
Kreftavdelingahttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/kreftavdelingaKreftavdelinga
Kreftpoliklinikken og lindrande team Voldahttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/kreftavdelinga/kreftpoliklinikken-voldaKreftpoliklinikken og lindrande team Volda
Kvinneklinikkenhttps://helse-mr.no/avdelinger/kvinneklinikkenKvinneklinikken
Lysseksjonen Voldahttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-rehabilitering/hudavdelinga/lysseksjonen-voldaLysseksjonen Volda
Lærings- og meistringssenterethttps://helse-mr.no/avdelinger/stabsavdelinger/samhandlingsavdelinga/lering-og-meistringssenteretLærings- og meistringssenteret
Medisinsk avdeling Voldahttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/klinisk-forskingspost/medisinsk-avdeling-voldaMedisinsk avdeling Volda Vi tilbyr diagnostikk, behandling og pleie til pasientar med indremedisinske sjukdommar. Avdelinga har spesialistar innanfor følgjande områder: Hjertesjukdommar, Diabetes og stoffskiftesjukdommar, Lungesjukdommar, Mage- og tarmsjukdommar,...
Medisinsk biokjemi Voldahttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-diagnostikk/avdeling-for-medisinsk-biokjemi/avdeling-for-medisinsk-biokjemi-seksjon-voldaMedisinsk biokjemi VoldaEininga tilbyr tjenester innen klinisk kjemi, hematologi/koagulasjon og blodbank. Vi analyserer prøver både internt frå sjukehuset og frå primærhelsetjenesten og sjukeheimar i nærområdet.  Vi samarbeider tett med medisinsk biokjemi i Ålesu...
Medisinsk poliklinikk Voldahttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/klinisk-forskingspost/medisinsk-avdeling-volda/medisinsk-poliklinikk-voldaMedisinsk poliklinikk Volda
Operasjon og anestesiavdelinga Voldahttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-volda/seksjon-for-operasjon-voldaOperasjon og anestesiavdelinga Volda
Radiologi Voldahttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-diagnostikk/avdeling-for-radiologi-alesund-og-volda/radiologi-voldaRadiologi VoldaAvdelinga tilbyr eit bredt utval innen bildetekniske tjenester innen diagnostisk røntgen, CT (computer tomografi), MR (magnestisk resonans), ultralyd og beintettleikmåling.  Beintettleik; som ei av ganske få røntgenavdelingar i helse Midt-N...

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.