HELSENORGE

Introduksjonskurs i helsepedagogikk

Introduksjonskurs for deg som driv med pasient- og pårørendeopplæring og/eller lærings- og meistringsaktivitet i gruppe. Kurset går over tre dagar.

MÅLGRUPPE

Tilsette i kommune- og spesialisthelsetjeneste som arbeider med pasient- og pårørandeopplæring og/eller lærings- og mestringsaktivitet i gruppe, samt brukarrepresentantar og andre i frivillig sektor.

Dialog og helsepedagogikk

Frå tidlegare kurs i helsepedagogikk i Ålesund

MÅLSETTING

Introduksjonskurs i helsepedagogikk skal kunne sette tilsette og brukarrepresentantar i stand til å gjennomføre og utvikle opplæringstiltak for pasientar og pårørande, i hovedsak gruppebaserte tilbod. Dette for å fremme læring om helse og sjudom, styrke meistring og gode livsval når sjukdom eller skade oppstår.

Tema på kurset:

  • Helsepedagogikk, undervisning og helsekompetanse
  • Standard metode i organisering av kurs og gruppetilbod
  • Gruppeleiing med øvingar
  • Brukarmedverknad
  • Mestringsteori
  • Korleis naile digital formidling og kommunikasjon
  • Samhandling og nytt innan forsking
  • Presentasjon av individuell- /gruppeoppgåve

PRAKTISK INFORMASJON

Kurset går over tre dagar, med teori, praktiske øvingar og inkluderer ei heimeoppgåve. Meir informasjon og program vert tilsendt i forkant av kurs. 

Det vil variere kva stad kurset vert holdt frå kurs til kurs. Noko av kurset føregår digitalt i plattformen Join.
Les meir om digitale kurs i Join her

Kurset er gratis. Du vil få servert lunsj, kaffe og te ved fysiske kursdagar. 

Kurset er søkt inn for godkjenning til ulike helsefaglege vidareutdanningar.

Påmelding via Læringsportalen. Legg inn e-post adresse dersom du ikkje arbeider i helseføretaket eller gi beskjed om særskilde hensyn ved påmeldinghttps://kurs.helse-midt.no/Sider/Kurs-i-helsepedagogikk.aspx

NYTTIGE NETTSIDER

Lenke til informasjon om nasjonalt, digitalt kurs i helsepedagogikk ved NK-LMH

Praktisk kurs i formidling ved Helse Møre og Romsdal

Fann du det du leita etter?